Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151101
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Кіпень Володимир Порфирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філософських наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: філософія політики, соціологія, політичні процеси, соціальна філософія
Факультет: Факультет історії та міжнародних відносин
Підрозділ: Кафедра філософії
ORCID: немає
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=FI_nu7kAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: vp.kipen@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=140#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Кіпень Володимир Порфирович CIVIL SOCIETY AND RELATIONS WITH AUTHORITIES IN UKRAINIAN DONBASS Kipen V. немає Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing англійська 2020 стаття 53
The analysis of the current state, tendencies and problems of civil society development in Donbass in Ukraine. The main directions of involvement of civil society in the formation and implementation of public policy decisions are considered. The dynamics of positive and negative trends in recent years are highlighted. The peculiarities of relations between NGOs and local authorities in eastern Ukraine are shown

2 Кіпень Володимир Порфирович Освітні потреби і неформальна освіта дорослих В. П. Кіпень Вінниця немає українська 2020 монографія 41 no file
На основі комплексного дослідження представлені результати стану усвідомлення дорослим населенням Вінницької міської територіальної громади та окремими соціальними групами освітніх потреб в неформальній освіті. Описано рівень розвитку простору неформальної освіти дорослих в громаді та шляхи вдосконалення. Аналіз здійснювався на основі даних соціологічного опитування, експертних індивідуальних інтерв’ю, фокус-групових обговорень та розгляду нормативних документів європейського, країнного та місцевого рівня.

3 Кіпень Володимир Порфирович ПОЛІТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ / Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні В. П. Кіпень у співавторстві Вінниця немає українська 2019 кол. монографія 76 no file
Фіксується проектний вакуум щодо майбутнього українського народу і держави. Обгрунтовується необхідність реагування і виведення проблеми в суспільний дискурс. Прояснюються теоретичні напрацювання щодо роботи з майбутнім та місце в цьому політичного проектування. Розглянуті домінантні політичні проекти розвитку країни в політичному полі за останнє десятиліття та їх трансформація від Революції гідності 2013 року і виборчих циклів. Окреслені проекції (тою чи іншою мірою артикульовані в суспільстві) політичного майбутнього України політичних акторів після президентських виборів 2019 року.

4 Кіпень Володимир Порфирович Люди поважного віку в Україні: потреби, цінності та взаємодія з органами влади Кіпень В. П. Вінниця немає українська 2019 дослідження 80
На основі комплексного дослідження аналізуються способи взаємодії людей поважного віку з органами місцевої влади в п’яти містах України – Вінниці, Полтаві, Житомирі, Миколаєві, Слов’янську. Розглянуто стан, орієнтації та соціальний активізм літніх людей – людей поважного віку. Характеризуються самопочуття, потреби, цінності. Розглянуті нормативні документи органів місцевого самоврядування щодо літніх людей. Пропонуються рекомендації по вдосконаленню політики щодо людей поважного віку

5 Кіпень Володимир Порфирович Особливості комунікації з мешканцями тимчасово окупованих територій (оцінка та пошук нових моделей) В.П. Кіпень, Бондаренко С.В. Вінниця немає українська 2019 дослідження 64 no file
На основі комплексного дослідження аналізуються особливості комунікації з мешканцями тимчасово окупованих територій. Виконана оцінка існуючих та пошук нових моделей інформаційної політики України відносно жителів непідконтрольних територій Донбасу. Розглянуто сегментацію населення непідконтрольних територій за їх політичними орієнтаціями. Характеризуються запит на інформацію та сприйняття інформаційного контенту жителями непідконтрольних територій. Пропонуються рекомендації по вдосконаленню комунікаційної політики щодо людей за лінією розмежування

6 Кіпень Володимир Порфирович Peculiarities of communication with residents of temporarily occupied territories (assessment and search for new models) Kipen V., Bondarenko S. немає Q.E.D. англійська 2019 стаття 70 no file
The assessment of existing and search of new models of information policy of Ukraine concerning inhabitants of uncontrolled territories of Donbass is executed. The segmentation of the population of uncontrolled territories according to their political orientations is considered. The request for information and perception of information content by residents of uncontrolled territories are characterized. Recommendations for improving communication policy are offered

7 Кіпень Володимир Порфирович КОМУНІКАЦІЯ З ДОНБАСОМ: думки щодо інформаційної політики Кіпень В. П. Інститут демократії ім. Пилипа Орлика немає українська 2019 стаття 51
Напрацьовані пропозиції до нової більш ефективної моделі комунікації з населенням ОРДЛО і з громадянами на підконтрольній частині Донбасу. Запропоновано деякі відповіді в якості предмету більш широкого обговорення на три базові питання: – «ХТО має бути об’єктом інформаційного впливу українських інституцій», «ЩО вони мають давати людям за лінією розмежування в інформаційному плані» та «ЯК забезпечити надходження відповідного контенту цільовим групам».

8 Кіпень Володимир Порфирович Політичне проектування майбутнього України в поствиборчий період Кіпень В. П. Івано-Франківськ Політичні процеси сучасності: глобальний та регіональні виміри українська 2019 стаття 42 no file
В статті запропоновано проектний підхід до опису майбутніх ймовірних сценаріїв розвитку України. Проекти майбутнього конструюються зі змістів політики основних політичних сил країни. Розглянуто чотири основні ймовірні проекти майбутнього розвитку в контексті сучасних трендів політичного процесу. Доказується можливість паралельного співіснування політичних проектів майбутнього, а також їх взаємовпливу в онтологічній данності суспільно-політичного життя

9 Кіпень Володимир Порфирович Майбутнє і революція в навчанні Кіпень В. П. Дніпро Соціально-гуманітарні дослідження та інноваційна освітня діяльність українська 2019 стаття 89
Розглянуто детермінованість майбутнього людства та окремих країн процесами в сфері освіти. Визначено, що революцію в навчанні складають два компоненти: поєднання проривних результатів сучасних досліджень мозку з можливостями негайного доступу до інформації та знання. Звертається увага на проблемні питання, породжені інноваціями. Однобічний підхід технологізації освіти несе загрози залежності людини від техніки. Слід орієнтуватись на те, щоб вчитися всюди. Все середовище сучасної особи може ставати навчальним класом. Ще одна серйозна проблема лежить в площині забезпечення якості, яку даватимуть різні заклади та форми освіти. Варто зосередитись і на зменшенні нерівностей доступу до якісної освіти.

10 Кіпень Володимир Порфирович Децентралізація: до ефективної системи управління через місцеву демократію (розділ в навчальному посібнику «Створюючи мости для демократії» Кіпень В. П. DVV International немає українська 2019 навч. посіб. 52 no file
Посібник містить розгляд інструментів локальної демократії в Україні та країнах ЄС. Розглянуто в розділі можливості реформи децентралізації для активізації розвитку громад і включення громадських активістів

11 Кіпень Володимир Порфирович Суспільно-політичний дискурс щодо розвитку та майбутнього України Кіпень В. П. немає Політичне життя українська 2018 стаття 62
Розглядається проблема стану змін в суспільній та політичній системі країни. Обгрунтовуються методологічні підходи до визначення векторів і якісних характеристик перетворень в соціумі та політикумі. Політичні зміни аналізуються в інституціоналістському ключі. Доказується продуктивність використання методології історичного акціоналізму, що зосереджується на аналізі системи історичних дій через які йдуть зміни та трансформації в суспільному житті. Використано філософію конструктивізму для осмислення векторів змін в контексті становлення сингулярного світу. Дається огляд позицій двох основних дискурсів в суспільно-політичному житті щодо характеру, направленості, способів здійснення та глибини необхідних змін. Окреслюються установки лоялістсько-еволюційного та критично-революціоністського дискурсів щодо майбутнього розвитку України. Описано оцінки та аргументи обох дискурсів щодо реформ та деформацій суспільних та політичних інститутів, яких набув розвиток суспільного і політичного життя к

12 Кіпень Володимир Порфирович Освітні потреби і неформальна освіта дорослих Кіпень, В.П. Вінниця немає українська 2020 аналіт. звіт 38
На основі комплексного дослідження представлені результати стану усвідомлення дорослим населенням Вінницької міської територіальної громади та окремими соціальними групами освітніх потреб в неформальній освіті. Описано рівень розвитку простору неформальної освіти дорослих в громаді та шляхи вдосконалення. Аналіз здійснювався на основі даних соціологічного опитування, експертних індивідуальних інтерв’ю, фокус-групових обговорень та розгляду нормативних документів європейського, країнного та місцевого рівня.

13 Кіпень Володимир Порфирович Люди поважного віку в Україні: потреби, цінності та взаємодія з органами влади Кіпень В. П. Вінниця немає українська 2019 аналіт. звіт 44
На основі комплексного дослідження аналізуються способи взаємодії людей поважного віку з органами місцевої влади в п’яти містах України – Вінниці, Полтаві, Житомирі, Миколаєві, Слов’янську. Розглянуто стан, орієнтації та соціальний активізм літніх людей – людей поважного віку. Характеризуються самопочуття, потреби, цінності. Розглянуті нормативні документи органів місцевого самоврядування щодо літніх людей. Пропонуються рекомендації по вдосконаленню політики щодо людей поважного віку