Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585986

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Білокобильський Олександр Володимирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор філософських наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: філософія науки, метафізика, релігієзнавство, соціальна філософія
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії, історії держави і права та філософії права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0139-4748
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=bSg1MkgAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: o.bilokobylskiy@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=139#search

Праці

Знайдено документів: 4
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Білокобильський Олександр Володимирович Водоразделы секуляризации: западный цивилизационный проект и глобальные альтернативы Белокобыльский А.В., Левицкий В.С., Халиков Р.Х. и др. Киев немає російська 2017 монографія 193 no file
В книге предпринимается попытка понять те изменения, свидетелями и участниками которых мы стали в последние годы. После десятилетий, а то и столетий постепенного расколдовывания мира выяснилось, что содержание современных культурных универсалий, глобальных столкновений, ориентиров общественного развития и т.д. остается так или иначе связанным с религиозными смыслами.

2 Білокобильський Олександр Володимирович Социальная реальность. Институции интерсубъективности Белокобыльский А.В., Левицкий В.С. немає Вопросы философии російська 2018 стаття 210
В статье ставится вопрос о причинах дестабилизации основополагающих для западной культуры ценностно-мировоззренческих доминант, ответ на который связывается авторами с новым пониманием механизмов конструирования социальной реальности. В частности, предлагается сделать предметом философского исследования формы мысли и действия, позволяющие осуществиться субъективным интерпретациям реальности как основе интерсубъективной социальной реальности

3 Білокобильський Олександр Володимирович Кризис идеологии универсального разума как вызов социальной структуре модерна Билокобыльский А. В. немає Философские науки російська 2019 стаття 210
Статья посвящена артикуляции и уточнению содержания понятия «культурная идеология». Согласно позиции автора, как для описания идеальных по своей природе предельных горизонтов социальной реальности, так и для уточнения культурной роли связанных с этими горизонтами онтологических убеждений понятие «культурная идеология» представляется более удачным, чем известные из истории философии понятия «покров идей» (Ideenkleid), «общественное представление», «мировоззренческая доминанта» и т.д.

4 Білокобильський Олександр Володимирович "The hard problem" of consciousness in the light of phenomenology of Аrtificial Intelligence Білокобильський О.В немає Схід, англійська 2019 стаття 206
The widest use of artificial intelligence technologies tends to uncontrolled growth. At the same time, in modern scientific thought there is no adequate understanding of the consequences of the introduction of artificial intelligence in the daily life of a person as its irremovable element. In addition, the very essence of what could be called the “thinking” of artificial intelligence remains the philosophical Terra Incognita