Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679447

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Сидорова Антоніна Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: статистика, аналітика, економіка, математика,
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра економічної та управлінської аналітики
ORCID: ORCID:ID: 0000-0003-3710-4148
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=2ciweyoAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: sydorova.sav@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=136#search

Праці

Знайдено документів: 9
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Сидорова Антоніна Василівна Антикризова стратегія розвитку України: соціально-економічні, фінансові та глобальні виклики Сидорова А. В. та ін. Вінниця немає українська 2016 монографія 188
немає

2 Сидорова Антоніна Василівна Статистический анализ туризма на основе въездного и выездного туристических потоков Сидорова А. В. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 206
немає

3 Сидорова Антоніна Василівна Статистичне забезпечення управління змінами на підприємствах великого бізнесу Сидорова А.В., Глущенко А.М. Вінниця немає українська 2017 монографія 203
немає

4 Сидорова Антоніна Василівна Аналіз соціально-економічного потенціалу міста Вінниця як передумова реалізації стратегії розвитку Шаульська Л.В., Сидорова А.В. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 195
немає

5 Сидорова Антоніна Василівна Зовнішній борг України: оцінювання, моделювання та прогнозування Сидорова А. В. немає Фінанси, обік, банки українська 2019 стаття 198
немає

6 Сидорова Антоніна Василівна Стратегії соціально-економічного розвитку регіонів Сидорова А. В. немає Статистика України українська 2018 стаття 209
немає

7 Сидорова Антоніна Василівна Оцінювання кадрового потенціалу підприємств на основі компетентнісного підходу Сидорова А.В. Гонтюк В.А немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 198
немає

8 Сидорова Антоніна Василівна БІЗНЕС-АНАЛІТИКА Сидорова, А.В. Буркіна, Н.В. Біленко, Д.В. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 205
У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретикометодологічні засади і прикладні аспекти бізнес-аналітики. Зміст включає статистичні методи економічної аналітики, методи бізнес-аналітики й оцінку ризиків у діяльності суб’єктів господарювання, основи програмування статистичних методів аналізу й моделей в R-середовищі. Для студентів економічних та управлінських спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, наукових працівників, роботодавців, усіх, хто цікавиться питаннями бізнес-аналітики у різних сферах професійної діяльності

9 Сидорова Антоніна Василівна Особливості послуг вищої освіти в новій економіці Сидорова, А.В. Кобідзе, Н.Н. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 190
У статті розглянуто сутність і значення освітніх послуг на сучасному етапі розвитку економіки, яку називають новою. Розкрито сутність освітньої послуги, її значні відмінності в порівнянні з іншими послугами в контексті нової економіки, яка характеризується переважанням знань, інформаційних технологій, нових бізнес-процесів, соціальних ініціатив над матеріальними активами. Визначено особливості освітніх послуг з точки зору змісту послуги, стандартів вищої освіти, спрямованості навчання, змісту програм, формування навчальних планів, суб’єктів навчального процесу, здатності до накопичення знань, умінь, навиків, співвідношення місця та часу виробництва й споживання освітніх послуг, ставлення до споживача, тривалості терміну надання послу