Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
588095

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Щербак Ірина Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: кримінальний процес, організація діяльності судових і правоохоронних органів, міжнародне співробітництво у протидії злочинності
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9202-0759
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=5ike_1wAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1&gmla=AJsN-
Scopus: Shcherbak Irina
Web of Science:
Корп.ел.пошта: sherbak@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=130#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Щербак Ірина Анатоліївна Modern achievements of EU countries and Ukraine in the area of law Щербак І.А., Патюк С.О. Рига немає українська 2020 монографія 146
Наукове дослідження присвячене актуальним теоретико-прикладним аспектам інституту кримінальної відповідальності судді (суддів) за 612 постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Досліджуються перспективи зміни статті 375 Кримінального кодексу Україн

2 Щербак Ірина Анатоліївна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Щербак І.А., Самойленко С.А Вінниця немає українська 2020 монографія 140
В науковій статті зазначено, що основою вибору конкретних засобів пізнавальної діяльності слідчого виступають тактичні завдання розслідування. Аргументовано, що термін «виявлення злочину» в контексті пізнавальної діяльності слідчого відображає окрему групу тактичних завдань розслідування щодо виявлення всієї сукупності епізодів злочинної діяльності, реалізації певних тактичних операцій та організації взаємодії з оперативними підрозділами

3 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду Щербак І.А., Патюк С.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 130
У статті розглянуто проблемні питання, пов’язані з формуванням Вищого антикорупційного суду в Україні. Окрему увагу приділено категорії «доброчесність» для кандидатів у судді, зобов’язанню оприлюдення знеособленої інформації щодо результатів голосування на спеціальному спільному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України і Громадської ради міжнародних експертів, необхідності встановлення меж повноважень цієї ради при здійсненні спеціальної процедури кваліфікаційного оцінювання кандидатів у судді

4 Щербак Ірина Анатоліївна Теоретико-прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру Щербак І. А. немає Право і суспільство українська 2019 стаття 209
У статті розглядаються теоретико-прикладні аспекти оскарження повідомлення про підозру. На підставі аналізу законодавства, матеріалів сучасної судової практики, наукових розробок у галузі кримінального процесу автор приходить до висновку, що слідчі судді при встановленні порушень процесу (порядку) здійснення повідомлення про підозру та/або відсутності обов’язкових елементів повідомлення про підозру повинні застосовувати ефективний спосіб захисту прав суб’єкта, що подав скаргу

5 Щербак Ірина Анатоліївна Проблемні аспекти процедури повідомлення про підозру в контексті реалізації принципу верховенства права Щербак І. А. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 118
У статті розглянуто проблемні правові питання реалізації принципу верховенства права на стадії досудового розслідування під час повідомлення про підозру, у тому числі стосовно окремих категорій осіб. Окрему увагу приділено питанню щодо суб’єктного складу осіб, які мають право складати та вручати особі у передбачений законом спосіб письмове повідомлення про підозру. Звернуто увагу на значення дотримання принципу верховенства права як основоположного, загальновизнаного принципу у кримінальному судочинстві

6 Щербак Ірина Анатоліївна Проблемні питання досудового провадження в контексті змін кримінального процесуального закону та судової реформи 2017 року Щербак І. А. немає Право і суспільство українська 2018 стаття 147
На підставі аналізу законодавства, наукових розробок у галузі кримінального процесу, судово-слідчої практиці здійснюється аналіз окремих змін до Кримінального процесуального кодексу України, внесених відповідно Закону України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів», прийнятого Верховною Радою України 3 жовтня 2017 року

7 Щербак Ірина Анатоліївна До питання розкриття злочинів (у контексті діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України) Щербак І. А. немає Право і суспільство українська 2017 стаття 233
У статті визначається сутність поняття розкриття злочину та його зміст, враховуючи особливості діяльності детективів Національного антикорупційного бюро України. На підставі аналізу законодавства, наукових розробок у галузі кримінального процесу, криміналістичній науці та оперативно-розшукової діяльності здійснюється порівняння теоретичної та практичної позиції з визначення змісту терміну «розкриття злочину».

8 Щербак Ірина Анатоліївна Проблемні питання початку досудового розслідування в Україні Патюк, С.О. Щербак, І.А. немає Підприємництво, господарство і право; № 5. українська 2021 стаття 13
В роботі досліджено проблемні питання початку досудового розслідування, порядок застосування ст. 214 КПК України в сукупності з іншими нормативно-правовими актами, які регламентують процесуальний порядок поводження із заявами (повідомленнями) та іншою інформацією, що містить дані про вчинення кримінального правопорушення. Проведено правовий аналіз різних точок зору, висловлених у юридичній літературі щодо етапу кримінально-процесуальної діяльності

9 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо удосконалення процедури перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення на початку досудового розслідування Патюк С.О., Щербак І.А. Вінниця Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2019–2020 рр. (квітень–травень 2021 р.). українська 2021 тези 11
У роботі розглядається процедура перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення на початку досудового розслідування. Уточнено порядок і підстави перевірки обставин, які мають значення для початку досудового розслідування

10 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо оскарження рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань Патюк, С.О. Щербак, І.А. немає Promising scientific researches of Eurasian scholars : матеріали наук.-практ. Міжнар. конф. українська 2021 тези 14
У роботі розглядається процедура і підстави оскарження рішення про внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Визначені проблемні аспекти

11 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо сутності принципу заборони екстрадиції біженців Щербак І.А., Грабар О.С. Полтава Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку та права ХХ1 столітті: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 15 квіт. 2022 р.). українська 2022 тези 12
У роботі розглядається сутність принципу екстрадиції біженців. З урахуванням судової практики акцентовано увагу на особливості оскарження рішень про екстрадицію біженців

12 Щербак Ірина Анатоліївна Щодо гарантій незалежності суддів Щербак І. А., Жданова І. Є. Львів Актуальні проблеми сучасної науки та освіти: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.(м. Львів, 5-6 лип. 2022 р.) українська 2022 тези 10
У роботі розглядається питання незалежності суддів. Розглядаються питання щодо тиску на суддів під час виконання ними обов’язків

13 Щербак Ірина Анатоліївна UKRAINE'S INTERNATIONAL LIABILITIES ON INITIATION OF MEASURES FOR PUBLIС HEALTH PROTECTION END THE ROLE OF LOCAL AUTHORITIES IN IMPLEMENTATION OF HEALTH CARE POLICY Deshko, L. Vasylchenko, O. Sherbak, I. Galai, V. Medvid, A. немає Georgian Medical News;№ 3 англійська 2021 стаття 16
The article examines the international of Ukraine to implement measures to protect public health and the role of local governments in implementation of health policy. Emphasis is placed on Ukraine's implementation of the Sustainable Development Goals being a member of the UN, the Association Agreement between Ukraine and the EU, and the commitment to develop cooperation in the field of health care undertaken by Ukraine, radical health care reform and decentralization reform in Ukraine.