Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
342
Всього праць
5934
Завантажень
5
Зап. на цитування
1215473

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 92
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1395
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 669
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 1037
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 648
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 636
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 209
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 649
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 334
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Нікітенко Лілія Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: конституційне право; муніципальне право; теорія держави і права
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2152-4255
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=qlLQC8oAAAAJ&hl=ru&oi=sra
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216288227
Web of Science: https://publons.com/researcher/3893961/liliia-nikitenko/
Корп.ел.пошта: lilya@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=126#search

Праці

Знайдено документів: 10
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Нікітенко Лілія Олександрівна Щодо поняття та системи злочинів у сфері господарської діяльності Нікітенко Л.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 422
Статтю присвячено уточненню поняття та системи злочинів у сфері господарської діяльності. Здійснена спроба надати науково обґрунтоване визначення поняття «злочини у сфері господарської діяльності» з урахуванням існуючих точок зору різних науковців.

2 Нікітенко Лілія Олександрівна Проблеми та перспективи проведення реформи децентралізації Нікітенко Л.О. немає Порівняльно-аналітичне правао українська 2019 стаття 233
Статтю присвячено проблемам та перспективам проведення реформи децентралізації в Україні. Сформульовано цілий ряд нагальних проблем децентралізаційної реформи. Визначено перспективи децентралізації задля позитивного впливу на зміцнення територіальної цілісності країни, боротьби із корупцією, економічного розвитку, ефективності діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування та зниження рівня бідності.

3 Нікітенко Лілія Олександрівна Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Р. Ф. Гринюк, А. Є. Краковська, О. Г. Турченко, Л.О. Нікітенко та ін. Вінниця немає українська 2019 монографія 195
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

4 Нікітенко Лілія Олександрівна Electronic and Internet Technologies in the Election Process. Shchebetun I., Nikitenko L., Pysarieva E., Turchenko O., Afanasieva M. немає Test Engineering & Management magazine англійська 2020 стаття 239
The rapid development of scientific, technical and technological developments has contributed to the transition of a large number of democratic countries to electronic political infrastructure and e-democracy tools, including the conduct of electronic elections and voting. Ukraine is no exception in which electronic and Internet technologies have a significant impact on policy relations; communication between politicians and citizens in the electoral process

5 Нікітенко Лілія Олександрівна Європейський досвід децентралізаційних реформ і його значення для України Нікітенко Л. О. немає Правові новели українська 2020 стаття 267
Статтю присвячено виявленню позитивного європейського досвіду децентралізаційних реформ та обґрунтуванню доцільності його впровадження в Україні. На підставі аналізу досвіду проведення реформ децентралізації в країнах Європи, з’ясовано їхні причини, плюси та мінуси перетворень, проблемні аспекти

6 Нікітенко Лілія Олександрівна Краудсорсинг як інструмент партисипативної демократії Нікітенко Л.О. немає Часопис Київського університету права українська 2020 стаття 240
У статті розглядаються питання краудсорсингу як інструменту партисипативної демократії. Акцентується увага на визнанні окремого виду демократії – партисипативної демократії, що є перспективним напрямом досліджень, прихильники якого прагнуть побудувати модель громадянської участі в управлінському процесі, адекватну умовам сучасного суспільства.

7 Нікітенко Лілія Олександрівна Щодо принципу недискримінації за ознакою місця проживання (на прикладі виборчого права внутрішньо переміщених осіб). Нікітенко Л.О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 289
Стаття присвячена питанням принципу недискримінації за ознакою місця проживання у контексті активного виборчого права внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за виборчим законодавством України до прийняття Виборчого Кодексу 19 грудня 2019 р. Ці питання залишаються актуальними й в умовах оновленого виборчого законодавства, оскільки суди загальної юрисдикції продовжують розглядати справи про порушення виборчого права ВПО на місцевих виборах 2015 року та виборах народних депутатів 2019 року

8 Нікітенко Лілія Олександрівна Implementation of Constitutional Rights and Freedoms of Man and Citizen in Terms of Covid-19 Iryna Shchebetun, Liliia Nikitenko, Ella Pysarieva, Olha Turchenko and Kateryna Kalachenkova немає JARDCS англійська 2020 стаття 272
Covid-19 coronavirus and the measures taken by states to reduce its spread are largely reflected in the protection of constitutional man and civil rights. States, including Ukraine, are forced to make decisions that, on the one hand, prevent the spread of coronavirus disease and, on the other hand, restrict human rights. Therefore, it is important to investigate how the rights and freedoms of man and citizen are realized in the conditions of Covid-19. The purpose of the work is to analyze the features of the implementation of constitutional rights and freedoms of man and citizen in the context of Covid-19.

9 Нікітенко Лілія Олександрівна Сутнісні характеристики партисипативної демократії як соціально-правового феномену Нікітенко Л.О немає Науковий вісник публічного та приватного права. №3 українська 2022 стаття 118
У статті з’ясовуються сутнісні характеристики партисипативної демократії як соціально-правового феномену. Доведено, що феномен партисипативної демократії слід розуміти як комплексне, складне соціально-правове явище, що має дуалістичну природу, адже гармонійно поєднує в собі суспільну та державну складові, а в якості механізму з’єднання інтересів суспільства та держави виступає запорукою підвищення рівня економічного прогресу і конкурентоспроможності держави, а також потужним чинником розвитку громадянського суспільства

10 Нікітенко Лілія Олександрівна E-democracy: an urgent need or a tribute to fashion? Legal analysis Pyroha, I., Tokarchuk, L., Perezhniak, B., Nikitenko, L., & Berch, V. немає Amazonia Investiga, Volume 11 - Issue 51 англійська 2022 стаття 118
The development of the information society and the strengthening of e-democracy have already become an important priority for many countries around the world at the present stage of development. The implementation of this priority implies open and transparent public administration, and thus the transformation of political institutions and processes and the introduction of new forms of government. It is meaningful to analyze the concept of “e-democracy” and to understand the importance of ensuring this in the mechanism for the democracy of each individual state