Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548134

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Мовчан Роман Олександрович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор юридичних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: кримінальне право
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2074-8895
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=RSy8W6sAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57221110733
Web of Science: https://publons.com/wos-op/researcher/4350593/roman-movchan/
Корп.ел.пошта: r.movshan@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=125#search

Праці

Знайдено документів: 59
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин: законодавство, доктрина, практика Мовчан Р. О. Вінниця немає українська 2020 монографія 156
Монографію присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин. Визначається поняття та система таких злочинів, аналізується історичний та іноземний досвід кримінально-правової протидії злочинам у сфері земельних відносин, з’ясовується соціальна обумовленість криміналізації порушень земельного законодавства України. Розкривається зміст об’єктивних, суб’єктивних і кваліфікуючих ознак складів досліджуваних злочинів

2 Мовчан Роман Олександрович Кваліфікація адміністративних правопорушень, пов'язаних з корупцією (коментар судової практики). Мовчан Р.О., Дудоров О.О., Сеник В.Г. Вінниця немає українська 2020 практ. посіб. 167
На підставі вивчення матеріалів судової практики застосування статей 172-4–172-9 КУпАП, аналізу положень антикорупційного законодавства та з урахуванням здобутків правової доктрини розглянуто питання кваліфікації адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією. Особливу увагу звернуто на дискусійні аспекти характеристики вказаних правопорушень. Розглянуто також процесуальні особливості та основні тенденції судового розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

3 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова характеристика умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства Мовчан Р.О., Незнайко С.В. Вінниця немає українська 2018 монографія 150
Монографію присвячено дослідженню проблем кримінально-правової характеристики умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства. Аналізується соціальна обумовленість криміналізації розгляданого діяння, висвітлюється іноземний досвід кримінально-правової протидії посяганням на об’єкти житлово-комунального господарства

4 Мовчан Роман Олександрович Про деякі проблеми кваліфікації злочину, передбаченого ч. 3 (ч. 4) ст. 197-1 Кримінального кодексу України (за матеріалами судової практики). Мовчан Р. О. немає Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка українська 2019 стаття 150
У статті розглянуто найбільш дискусійні проблеми, які виникають при кваліфікації злочину, передбаченого ч. 3 (ч. 4) ст. 197 - 1 КК України. Обґрунтовано, що у випадку, якщо користування самовільно зайнятою земельною ділянкою набуває вигляду самовільного будівництва на ній будівлі чи споруди, дії винного треба кваліфікувати за сукупністю злочинів, передбачених ч. 1 і ч. 3 ст. 197 -1 КК України (або ч. 2 і ч. 4 ст. 197 -1 КК України). Також доведено, що дії осіб, які розпочали ведення будівельних робіт на самовільно зайнятій земельній ділянці, повинні кваліфікуватися як закінчений склад злочину, передбачений ч. 3 (ч. 4) ст. 197-1 КК України

5 Мовчан Роман Олександрович Ще раз про родовий об’єкт злочинів проти власності Мовчан Р. О. немає Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка українська 2019 стаття 155
У статті розглянуто питання родового об’єкта злочинів проти власності. Проаналізовано позиції вчених щодо відповідної проблема тики. Виснувано про потребу застосування комплексного економіко-юридичного підходу при формулюванні родового об’єкта злочинів проти власності. За результатами написання статті запропоновано авторське визначення родового об’єкта злочинів проти власності

6 Мовчан Роман Олександрович Про особливості конструювання складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 Кримінального кодексу України Мовчан Р. О. немає Право і суспільство українська 2019 стаття 176
У статті проаналізовано особливості конструювання складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК. Констатується, що використане в ч. 3 ст. 197-1 КК формулювання «самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті» допускає два варіанти відповіді щодо того, яке самовільне зайняття земельної ділянки має передувати самовільному будівництву

7 Мовчан Роман Олександрович Щодо антисуспільної спрямованості самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва Мовчан Р. О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 132
У статті розглядається питання про антисуспільну спрямованість такого діяння, як самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво (ст. 197-1 Кримінального кодексу України). Розглянуто думки вчених щодо вказаного питання, аналізується відповідний історичний та іноземний досвід.

8 Мовчан Роман Олександрович Про ознаки земельної ділянки та їх значення для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 197-1 Кримінального кодексу України Мовчан Р. О. немає Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Юридичні науки» українська 2019 стаття 214
Стаття присвячена характеристиці ознак земельної ділянки. Наводяться різноманітні класифікації ознак земельної ділянки, аналізується значення кожного блоку ознак земельної ділянки для кваліфікації злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України

9 Мовчан Роман Олександрович Про суспільну небезпеку злочинів у сфері земельних відноси Мовчан Р. О. немає Науковий вісник Херсонського державного університету українська 2018 стаття 137
Стаття присвячена характеристиці суспільної небезпеки злочинів у сфері земельних відносин

10 Мовчан Роман Олександрович Підстави криміналізації злочинів у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. немає Підприємництво, господарство і право українська 2018 стаття 246
Стаття присвячена дослідженню підстав криміналізації злочинів у сфері земельни відносин. Проаналізовано соціальну зумовленість встановлення кримінальної відповідальності за такі злочинні діяння, як самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, забруднення або псування земель, незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, незаконне заволодіння землями водного фонду та безгосподарське використання земель

11 Мовчан Роман Олександрович Про систему злочинів у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2018 стаття 151
У статті встановлено поняття та ознаки злочинів у сфері земельних відносин

12 Мовчан Роман Олександрович Поняття злочинів у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2018 стаття 138
Статтю присвячено дослідженню поняття «злочини у сфері земельних відносин». налізуються наукові підходи до трактування поняття «земельні злочини», а також законодавче визначення та доктринальні тлумачення пов’язаного з останнім термінологічного звороту «земельні відносини».

13 Мовчан Роман Олександрович Уголовно-правовая охрана земельных ресурсов в Украине по законодательству Российского феодального государства (ХV – начало ХІХ века) Мовчан Р. О. немає Legea Si Viata російська 2016 стаття 154
В статье осуществлен глубокий и всесторонний анализ состояния уголовноправовой охраны земельных ресурсов в Украины во времена пребывания значительной части ее современной территории в составе российского феодального государства (ХV – начало ХІХ века). Последовательно анализируются особенности регламентации ответственности за преступления в сфере земельных отношений по Судебникам 1497 и 1550 гг., Соборному Уложению 1649 г., Правам, по которым судится малороссийский народ 1743 г., а также другим источникам уголовного законодательства

14 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за порушення прав на землю за законодавством України та країн СНД: порівняльно-правовий аналіз Мовчан Р. О. немає Legea Si Viata українська 2016 стаття 158
Статтю присвячено вивченню досвіду країн групи СНД щодо кримінально-правовоїпротидії порушенням прав на землю. Звертається увага на відсутність уніфікованого підходу щодо місцерозташування норм про самовільне зайняття (захоплення) землі або інші прояви порушень прав на землю у структурі Особливих частин відповідних кримінальних кодексів, що пояснюється різними системами земельних відносин, які склалися в країнах СНД

15 Мовчан Роман Олександрович Уголовно-правовая охрана земли за законодательством Украины и стран СНГ: компаративистский анализ. Мовчан Р. О. немає Журнал гражданского и уголовного права російська 2017 стаття 156
В статье с использованием компаративистского метода исследования был изучен опыт уголовно-правовой охраны земельных ресурсов Украины и стран СНГ. Анализируются особенности конструирования предусмотренных уголовными кодексами стран СНГ основных и квалифицированных составов преступлений, посвященных регламентации ответственности за такое преступление, как порча земли, а также за другие преступления, посягающие на установленный порядок рационального использования, защиты и воспроизведения земель как сложной экосистемы, тесно связанной с другими элементами окружающей природной среды.

16 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова охорона земельних ресурсів за законодавством країн Латинської Америки Мовчан Р. О. немає Еconomic and Law Paradigm of Modern Society українська 2017 стаття 147
У статті висвітлюється досвід латиноамериканських країн щодо кримінально-правової охорони земельних ресурсів. Звертається увага на розгалужену систему норм, які передбачають відповідальність за порушення прав на землю; вибір різних галузей законодавства (кримінального чи природоохоронного), на які покладається кримінально-правова охорона екологічної функції землі; оптимальні способи викладення нормативних приписів, присвячених регламентації відповідальності за злочини у сфері земельних відносин

17 Мовчан Роман Олександрович Про деякі проблеми кваліфікації самовільного зайняття земель, поділених на земельні частки (паї), або як кримінальне право опинилось «у заручниках» земельного Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2019 стаття 160
У статті вирішується питання про те, хто має визнаватися потерпілим від злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України, у разі вчинення самовільного зайняття земельного масиву, поділеного на земельні частки (паї).

18 Мовчан Роман Олександрович Земельні злочини екологічної спрямованості: від деліктів створення небезпеки до оптимальної законодавчої моделі Мовчан Р.О., Дудоров О.О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2020 стаття 160
На підставі критичного аналізу матеріалів судової практики та з урахуванням здобутків кримінально-правової доктрини і досвіду зарубіжного законодавця з’ясовується доречність конструювання частини складів злочинів проти довкілля (а саме некваліфікованих складів земельних злочинів екологічної спрямованості) за типом деліктів створення небезпеки.

19 Мовчан Роман Олександрович Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 270-1 Кримінального кодексу України Мовчан Р. О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2016 стаття 140
Стаття присвячена характеристиці суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 270-1 КК України. Послідовно аналізується форма вини досліджуваного злочину, його мотиви та мета. Розглядаються різні варіанти кваліфі- кації зазначеного злочинного посягання, які залежать від ставлення винної особи до похідних наслідків умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово- комунального господарства

20 Мовчан Роман Олександрович Майнова шкода як криміноутворююча ознака злочину, передбаченого ст. 270-1 Кримінального кодексу України Мовчан Р. О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка українська 2018 стаття 162
У статті проведено аналіз майнової шкоди як ознаки об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 270-1 КК України. На цій основі було розроблено науково обґрунтовані рекомендації, спрямовані на вдосконалення чинної редакції норми про умисне знищення або пошкодження об’єктів ЖКГ

21 Мовчан Роман Олександрович Національне агентство з питань запобігання корупції на варті «попереднього» рубежу протидії корупції: основні проблеми та шляхи їх вирішення Мовчан Р.О., Дудоров О.О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка українська 2018 стаття 150
Здійснено моніторинг сучасного стану виконання Національним агентством з питань запобігання корупції функції протидії адміністративним правопорушенням, які пов’язані з корупцією (статті 172-4 – 172-9 КУпАП). Установлено основні проблеми у вказаній сфері, сформульовано пропозиції щодо способів їх вирішення

22 Мовчан Роман Олександрович Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані: проблеми судової практики та вдосконалення антикорупційного законодавства Мовчан Р.О., Дудоров О.О., Дудорова К.Б. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2019 стаття 150
У статті на підставі критичного вивчення матеріалів судової практики, напрацювань Національного агентства з питань запобігання корупції та з урахуванням здобутків правничої доктрини й експертного середовища розглядаються окремі проблеми, пов’язані із застосуванням частини 2 статті 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено відповідальність за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані

23 Мовчан Роман Олександрович Порушення обмежень щодо одержання подарунків: проблеми кваліфікації та вдосконалення законодавства Мовчан Р.О., Дудоров О.О. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 172
У статті розглянуті найбільш актуальні питання, які виникають при кваліфікації адміністративного проступку, передбаченого ст. 172-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків». За результатами дослідження сформульовано науково обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення антикорупційного законодавства, спрямовані на підвищення ефективності відповідної адміністративноправової заборони.

24 Мовчан Роман Олександрович Окремі питання звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів проти довкілля (на прикладі «земельних» злочинів) Мовчан Р. О. немає Правові новели українська 2020 стаття 145
Стаття присвячена вирішенню питання про правомірність чинної практики звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям і примиренням потерпілого з особами, які вчинили злочини проти довкілля, зокрема такий їх різновид, як земельні злочини (статті 239, 239-1, 239-2, 254 КК України).

25 Мовчан Роман Олександрович Про напрями вдосконалення механізму кримінально-правової охорони довкілля (на замітку розробникам нового Кримінального кодексу України) Мовчан Р.О., Дудоров О.О. немає Вісник Асоціації кримінального права України українська 2020 стаття 159
Статтю присвячено визначенню основних напрямів вдосконалення розділу VIII Особливої частини Кримінального кодексу України як ключового елементу механізму кримінально-правової охорони довкілля

26 Мовчан Роман Олександрович Поняття та критерії неплатоспроможності банку за законодавством України та країн СНД: компаративістський аналіз Мовчан Р. О. немає Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» українська 2018 стаття 144
Стаття присвячена аналізу поняття та критеріїв неплатоспроможності банків у Україні та країнах СНД

27 Мовчан Роман Олександрович Криміналізація доведення банку до неплатоспроможності як черговий прояв безсистемності кримінальної правотворчості в Україні Мовчан Р.О., Васілін Є.М. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2017 стаття 222
У статті аналізується обґрунтованість доповнення КК України окремою нормою про доведення банку до неплатоспроможності

28 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова протидія створенню фінансових пірамід в Україні: сучасний стан і перспективи вдосконалення Мовчан Р.О., Дудоров О.О., Дацюк В.Б. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2017 стаття 201
У статті розглядаються проблеми, пов’язані з кримінально-правовою оцінкою дій організаторів фінансових пірамід, і можливі шляхи їх розв’язання. Розкривається співвідношення організації фінансової піраміди та шахрайства

29 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за злочини у сфері земельних відносин Мовчан Р. О. Вінниця немає українська 2020 монографія 115
Монографію присвячено дослідженню проблем кримінальної відповідальності за злочини у сфері земельних відносин. Визначається поняття та система таких злочинів, аналізується історичний та іноземний досвід кримінально-правової протидії злочинам у сфері земельних відносин, з’ясовується соціальна обумовленість криміналізації порушень земельного законодавства України. Розкривається зміст об’єктивних, суб’єктивних і кваліфікуючих ознак складів досліджуваних злочинів

30 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво Мовчан Р. О. Луганськ немає українська 2009 дисертація 110
Проведене комплексне наукове дослідження кримінальної відповідальності за самвільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво дозволяє нам дійти наступних висновків та висловити пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства, метою яких є підвищення ефективності застосування ст. 197-1 КК України

31 Мовчан Роман Олександрович Судова практика в справах про кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва: питання кваліфікації Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2022 стаття 6
Статтю присвячено висвітленню проблемних питань кваліфікації кримінальних правопорушень проти безпеки виробництва в судовій практиці і виробленню розрахованих на правозастосувачів рекомендацій. Ключові слова: кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва, кваліфікація, судова практика, правозастосовні орієнтири, бланкетність, охорона праці, склад кримінального правопорушення

32 Мовчан Роман Олександрович Аналіз законодавчого рішення про посилення кримінальної відповідальності за мародерство Мовчан Р. О. немає Аналітично-порівняльне правознавство українська 2022 стаття 6
Статтю присвячено дослідженню рішення вітчизняних парламентаріїв про посилення кримінальної відповідальності за мародерство

33 Мовчан Роман Олександрович Законодавчі новели щодо диференціації кримінальної відповідальності за порушення правил охорони або використання надр та незаконне видобування корисних копалин Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Правові новели, № 16 українська 2022 стаття 6
Статтю присвячено аналізу положень Закону України від 15 липня 2021 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин», на підставі якого статтю 240 Кримінального кодексу України (КК) викладено у новій редакції

34 Мовчан Роман Олександрович Аналіз кримінально-правової новели про несанкціоноване поширення військово значущої інформації (ст. 114-2 Кримінального кодексу України). Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2022 стаття 6
У статті проаналізовано кримінально-правову новелу, присвячену регламентації відповідальності за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану (ст. 114-2 Кримінального кодексу України), яка з’явилась внаслідок набрання чинності Законом України від 24 березня 2022 р. № 2160-ІХ

35 Мовчан Роман Олександрович Ризики одноразового добровільного декларування в аспекті податкової злочинності Довгань, Б.В. Мовчан, Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2022 стаття 7
У статті порушено проблему окремих ризиків проведення податкової амністії в Україні (2021 р.) в контексті аналізу рівня злочинності у сфері ухилення від сплати податків та зборів

36 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова новела про виправдовування збройної агресії російської федерації проти України (ст. 436-2 КК України): правозастосовні та правотворчі проблеми Мовчан Р. О. Івано-Франківськ Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія Право, № 13 українська 2022 стаття 10
Критичне осмислення кримінально-правової новели, передбаченої ст. 436-2 КК України, за результатами якого мають бути: по-перше, запропоновані рекомендації щодо вирішення тих дискусійних питань, наявність яких спроможна викликати найбільші складнощі у процесі правозастосування; по-друге, виявлені притаманні аналізованій нормі вади та висловлені пропозиції щодо їхнього усунення

37 Мовчан Роман Олександрович Аналіз законодавчих змін, направлених на підвищення ефективності кримінально-правової протидії кіберзлочинності в умовах дії воєнного стану Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал українська 2022 стаття 11
У статті проаналізовано кримінально-правові наслідки ухвалення Закону України від 24 березня 2022 р.№ 2149-ІХ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо підвищення ефективності боротьби з кіберзлочинністю в умовах дії воєнного стану»

38 Мовчан Роман Олександрович Новели кримінального законодавства України про колабораційну діяльність Письменський Є. О., Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журна, № 6 українська 2022 стаття 6
Аналізуються окремі складники кримінально-правової норми про колабораційну діяльність (ст. 111-1 Кримінального кодексу України), на основі чого висуваються ідеї з розв’язання найбільш складних та контроверсійних проблем, які можуть виникнути у процесі правозастосування, висловлюються пропозиції з удосконалення кримінального законодавства в цій частині

39 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова заборона щодо незаконного використання гуманітарної допомоги: сумнівна законодавча новела Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. Вип. 2 українська 2022 стаття 7
Статтю присвячено аналізу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 201-2 Кримінального кодексу України «Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги».

40 Мовчан Роман Олександрович Ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм: окремі проблеми тлумачення та вдосконалення законодавства Письменський Є. О., Мовчан Р. О. Дніпро Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, № 2 українська 2022 стаття 6
Розглянуто деякі (найбільш контроверсійні) проблеми тлумачення ч. 1, 3 та 6 ст. 111-1 КК України про ідеологічний та культурно-освітній колабораціонізм як окрему форму колабораційної діяльності. Здійснене тлумачення дало змогу виявити найбільш складні у плані правозастосування проблеми, які потребують вирішення, та на цьому тлі сформулювати відповідні рекомендації щодо кваліфікації розгляданого кримінального правопорушення

41 Мовчан Роман Олександрович Криміналізація діянь, передбачених статтями 366-2 та 366-3 Кримінального кодексу України: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки Мовчан Р. О., Янівський В. М. немає Юридичний науковий електронний журнал, № 7 українська 2022 стаття 7
Стаття присвячена дослідженню суспільної небезпечності таких діянь, як декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (статті 366- 2, 366-3 Кримінального кодексу України

42 Мовчан Роман Олександрович Істотна шкода як наслідок незаконної порубки лісу: ретроспектива, сьогоднішній стан і перспектива кримінального закону Дудоров О. О., Мовчан Р. О., Письменський Є. О немає Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. Вип. 3 українська 2022 стаття 5
У статті автори надають спробу відповісти на найбільш дискусійні питання, пов’язані зі встановленням «істотної шкоди» як ознаки злочину, передбаченого ст. 246 КК.

43 Мовчан Роман Олександрович Відповідальність за пособництво державі-агресору: проблеми кваліфікації та вдосконалення кримінального закону Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Вісник Асоціації кримінального права України українська 2022 стаття 6
Метою дослідження є критичне осмислення дискусійних аспектів кримінально-правової новели щодо пособництва державі-агресору, за результатами чого мають бути розроблені науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення відповідних положень чинного КК і практики його застосування

44 Мовчан Роман Олександрович Implementation of UN and EU recommendations on criminalization of organized crimes Vozniuk, A., Dudorov, O., Tytko, A., & Movchan, R. немає Revista Amazonia Investiga Volume 9 - Issue 28 англійська 2020 стаття 7
Article presents comparative analysis of features and characteristics of organized criminal associations recommended for further criminalization by provisions of Palermo Convention and Framework Decision 2008/841/JHA

45 Мовчан Роман Олександрович Про деякі проблеми кваліфікації порушень прав на землю, які вчиняються шляхом бездіяльності Мовчан Р. О. Вінниця Правничий часопис Донецького національного університету імені Василя Стуса українська 2021 стаття 11
Стаття присвячена вирішенню актуальних проблем кримінально-правової оцінки порушень прав на землю, які вчиняються шляхом бездіяльності

46 Мовчан Роман Олександрович Про рекриміналізацію товарної контрабанди в контексті євроінтеграційних прагнень України Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, вип. 3 українська 2021 стаття 7
Статтю присвячено проблемі відновлення кримінальної відповідальності за товарну контрабанду в Україні

47 Мовчан Роман Олександрович У пошуках оптимальної моделі кримінально-правової протидії незаконному грального бізнесу в Україні Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. немає Правова держава, № 3 українська 2021 стаття 6
У статті розглядаються проблеми вдосконалення кримінальної відповідальності за незаконну діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей

48 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за виборчі правопорушення: аналіз останніх законодавчих змін Мовчан Р. О. Львів Вісник Львівського університету. Серія юридична українська 2021 стаття 6
Розглянуто останні зміни кримінального законодавства, присвяченого регламентації відповідальності за виборчі кримінальні правопорушення.

49 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова заборона щодо контрабанди деревини: сучасний стан і перспективи Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Юридичний науковий електронний журнал, № 2 українська 2021 стаття 7
Статтю присвячено аналізу дискусійних питань, пов’язаних із тлумаченням і застосуванням ст. 201-1 Кримінального кодексу України «Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України

50 Мовчан Роман Олександрович Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння транспортним засобом: аналіз законодавчих новел Дудоров О.О., Ємельяненко В.В., Мовчан Р.О. немає Юридичний науковий електронний журнал;№ 1 українська 2021 стаття 4
Статтю присвячено аналізу Закону України від 3 вересня 2020 р. «Про внесення змін до статті 289 Кримінального кодексу України щодо протидії незаконному заволодінню транспортним засобом». З урахуванням здобутків кримінально-правової науки і підходів, вироблених судовою практикою, з’ясовується обґрунтованість положень цього Закону та їхній можливий вплив на правозастосування

51 Мовчан Роман Олександрович Кримінально-правова протидія «бурштиновим» правопорушенням: аналіз останніх законодавчих новел Мовчан Р. О. Київ Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ, № 4 українська 2020 стаття 2
Метою статті є науковий аналіз обґрунтованості рішення вітчизняних парламентаріїв про доповнення Кримінального кодексу України ст. 240-1 й оновлення редакції ст. 254, яке спричинило появу в її структурі одночасно трьох нових частин, а також визначення перспектив розвитку кримінального законодавства у відповідній царині

52 Мовчан Роман Олександрович Скасування мораторію на обіг земель сільськогосподарського призначення – чи готовий до цього закон України про кримінальну відповідальність? Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Проблеми законності, вип. 151 українська 2020 стаття 1
У статті з'ясовується питание, чи потребує чинний криминальный закон України змин у звязку по скасуванням мораторию на обіг земель сельськогосподарського призначення й очікуваним відкриттям рынку таких земель

53 Мовчан Роман Олександрович Розвиток законодавства України про кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності: проблеми і тенденції Дудоров О. О., Мовчан Р. О. немає Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, вип. 4 українська 2020 стаття 2
Статтю присвячено з’ясуванню тенденцій розвитку законодавства України про відповідальність за господарські кримінальні правопорушення за останні п’ять років

54 Мовчан Роман Олександрович Оновлення ст. 203-2 КК України як наслідок скасування заборони грального бізнесу: аналіз на предмет відповідності принципу суспільної небезпеки Мовчан Р. О., Драчевський Є. Ю. немає Юридичний науковий електронний журнал;№ 8 українська 2020 стаття 3
У статті здійснено спробу вирішити питання про те, чи відповідає скасування заборони грального бізнесу в Україні та здійснене після цього оновлення редакції статті 203–2 Кримінального кодексу України такому принципу криміналізації (декриміналізації), як принцип суспільної небезпеки. Звернення до відповідної проблематики пояснюється недослідженістю останньої у вітчизняній кримінально-правовій науці, а також відсутністю уніфікованої позиції щодо неї

55 Мовчан Роман Олександрович Кваліфікуючі ознаки самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва: проблеми конструювання та шляхи вдосконалення законодавства Мовчан Р. О. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал, № 7 українська 2020 стаття 2
Статтю присвячено виявленню законодавчих вад конструювання кваліфікуючих ознак складів кримінальних правопорушень, передбачених статтею 197-1 Кримінального кодексу України

56 Мовчан Роман Олександрович Criminal liability for illegal mining: analysis of legislative novelties Movchan, R. O. Dudorov, O. O. Kamensky, D. V. Vozniuk, A. A. Babanina, V. V. Дніпро Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu;№ 5, англійська 2022 стаття 1
У статті здійснено критичний аналіз кримінально-правової заборони, передбаченої ст. 240 Кримінального кодексу України, виявлення її недоліків, розроблення пропозицій щодо їхнього усунення.

57 Мовчан Роман Олександрович Criminal and legal protection of land resources in Ukraine and Latin America: comparative legal analysis Movchan R., Vozniuk A., Kamensky D., Koval I., Golovko O немає Revista Amazonia Investiga;Volume 11 - Issue 51 англійська 2022 стаття 2
У статті проведено компаративістське дослідження кримінально-правової охорони земельних ресурсів за законодавством України та країн Латинського Америки

58 Мовчан Роман Олександрович Problems of criminal liability for illegal amber mining in Ukraine Movchan, R. O., Vozniuk, A. A., Kamensky, D. V., Dudorov, O. O., Andrushko, A. V. Дніпро Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu;№ 6, англійська 2021 стаття 2
Critical analysis of the criminal law provision on illegal mining of amber, identification of its shortcomings, development of proposals for their elimination.

59 Мовчан Роман Олександрович Combating commodity smuggling in Ukraine: in search of the optimal legislative model Movchan, R., Dudorov, O., Vozniuk, A., Areshonkov, V., Lutsenko, Y немає Revista Amazonia Investiga;Volume 10 - Issue 47 англійська 2021 стаття 3
Метою статті є пошук оптимальної законодавчої моделі кримінально-правової протидії товарній контрабанді в Україні з урахуванням досвіду зарубіжних країн насамперед Європейського Союзу