Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
588182

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Жданова Інна Євгенівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: немає
Сфера діяльності: кримінальне право, кримінологія, криміналістика
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5289-358X
Google scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=v4OGx50AAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: jdanova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=124#search

Праці

Знайдено документів: 6
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Жданова Інна Євгенівна Умови правомірності, що стосуються діяння особи, яка зазнала примусу (за змістом статті 40 Кримінального кодексу України) Жданова І. Є. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 161
Здійснено аналіз суб’єктивних умов правомірності діяння особи, яка завдала шкоди правоохоронюваним інтересам, як елементу підстави вчинення діяння, передбаченого ст. 40 КК України. Звертається увага на значення неповноліття, некритичних психічних розладів, наявності стану афекту для кваліфікації примусу. Психічна або фізична неможливість особи керувати власними діями як умова діяння, вчинюваного в стані непереборного фізичного примусу розглянута в контексті встановлення спільних та відмінних рис між поняттями «фізичний та психічний примус» та «крайня необхідність».

2 Жданова Інна Євгенівна Rights of Business Entities Due to the Pandemic (Covid19): Administrative-Legal Support Maryna Slobodianiuk, Inna Zhdanova, Alina Matviichuk немає Journal of Critical Review англійська 2020 стаття 204
The spread of Covid-19 coronavirus poses new challenges to states. This situation did not go unnoticed in Ukraine, which forced state and local authorities to make decisions that significantly affected the rights of economic entities. Thus, it is important to analyze the rights of businesses in the context of Covid-19 and their administrative-legal support. The purpose of the work is to analyze the administrative and legal support of the rights of economic entities in the conditions of Covid-19

3 Жданова Інна Євгенівна Особистісно-орієнтовані методи навчання Жданова І.Є. немає Юридична освіта у сучасному вимірі українська 2017 тези 137
Розглянуто питання введення нових, прогресивних методів навчання і наукової роботи у ВНЗ. Пропонується будувати навчання на принципі «розвиваючої допомоги». Розкрито зміст видів завдань на заняттях за особистісно-орієнтованого навчання

4 Жданова Інна Євгенівна ON PROBLEM ISSUES OF LEGISLATIVE REGULATION OF PRE-TRIAL INVESTIGATION OF CRIMINAL INFRACTION Zhdanova I немає Open Science: Interesting Events for 2020. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Primedia E-launch англійська 2020 тези 87
The changes that have taken place in the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine in connection with the entry into force of the Law of Ukraine «On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine to Simplify the Pre-trial Investigation of Certain Categories of Criminal Wrongs» are analyzed. An assessment of the discussion moments of the introduced novelties in the legislation is given. On the basis of the theoretical analysis of legal norms on simplification of pre-trial investigation possible problematic situations in practical activity concerning violation of the rights of participants of criminal proceedings are modeled

5 Жданова Інна Євгенівна Щодо питання про трудову міграцію українців Жданова І.Є. немає Правове забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, безпековий, інтелектуальний простір: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції українська 2019 тези 85
Здійснено аналіз та з’ясовано причинно-наслідкові зв’язки і механізми міграційних процесів. Досліджено проблеми, пов’язані із втратою людського потенціалу України, запропоновано шляхи їх розв’язання

6 Жданова Інна Євгенівна Щодо питання про активізацію уваги студентів на навчальному занятті Жданова І. Є. немає Юридична наука і освіта у сучасних умовах: стан і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 35-річчю юридичного факультету Донецького національного університету Василя Стуса українська 2018 тези 91
Сформульовано низку теоретичних положень, спрямованих на оптимізацію та підвищення ефективності активізацію уваги студентів на навчальному занятті.