Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679407

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Петренко Ганна Олександрівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: фінансове право, податкове право, митне право, правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6488-1706
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uIjDXnIAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: Petrenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=120#search

Праці

Знайдено документів: 12
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Петренко Ганна Олександрівна Щодо порядку розрахунку та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування для певних категорій платників Петренко Г.О., Білоус О.Ю., Білоус Д.В. немає Актуальні проблеми держави і права українська 2016 стаття 185
В статті обґрунтовано необхідність чіткого визначення методики обрахування бази нарахування єдиного соціального внеску, задля забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

2 Петренко Ганна Олександрівна Деякі аспекти визначення правової природи відносин в сфері податкового контролю Костенко Ю.О., Петренко Г.О. немає Наука і правоохорона українська 2015 стаття 166
В статті досліджено наукові підходи щодо визначення предмета податково-правового регулювання; виділено особливості майнових та організаційних податкових правовідносин; визначено місце відносин, які виникають при здійсненні податкового контролю в предметі податково-правового регулювання

3 Петренко Ганна Олександрівна LIMITS TO PARTY AUTONOMY IN ARBITRATION PROCEEDINGS Ганна Петренко, Даніїл Петренко немає Economic and law paradigm of modern society англійська 2017 стаття 181
Стаття присвячена дослідженню проблеми меж свободи в арбітражному процесі. Авторами висвітлена проблема щодо неможливості наявності абсолютної свободи сторін, оскільки передаючи спір на розгляд до арбітражної установи або трибуналу, створеного ad hoc, сторони добровільно ставлять себе в рамки, що обумовлені правилами такої установи чи встановленими попередньо.

4 Петренко Ганна Олександрівна Щодо питання застосування податкової застави Петренко Г.О. немає Порівняльно-аналітичне право українська 2018 стаття 168
Мета статті є висвітлення проблем щодо обчислення і сплати єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. В статті обґрунтовано необхідність чіткого визначення методики обрахування бази нарахування єдиного соціального внеску, задля забезпечення захисту прав застрахованих осіб на отримання страхових виплат за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування

5 Петренко Ганна Олександрівна Щодо питання переміщення транспортних засобів особистого користування у митному режимі транзиту Петренко Г.О., Помазанов М.О. немає Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки українська 2018 стаття 164
У статті розглядаються проблемні питання переміщення транспортних засобів особистого користування на митну територію України та за її межі у митному режимі транзиту. Зокрема, проаналізовано митне законодавство, а також судову практику щодо притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання обов’язку щодо вивезення транспортного засобу особистого користування з митної території України у зв’язку з порушення строків транзитних перевезень. Запропоновано шляхи вирішення проблем щодо забезпечення реалізації принципів адміністративної відповідальності

6 Петренко Ганна Олександрівна AS TO THE RELATIONS BETWEEN THE PARTIES IN ARBITRATION PETRENKO ANNA немає LEGEA SI VIATA англійська 2018 стаття 179
The article is devoted to research of relations of the parties in the arbitration process. It is noted that despite the fact that there are free contractual relations between the parties, there is no such agreement between the parties and the composition of the arbitral tribunal, as the composition of the arbitral tribunal carries out a quasi-judicial function and is independent in its essence

7 Петренко Ганна Олександрівна Trends in legal regulation of social protection as a pillar of decent work and a moving force of sustainable development Svitlana Vyshnovetska, Liliya Amelicheva, Viktor Olefir, Galyna Ierko, Ganna Petrenko немає Humanities & Social Sciences Reviews англійська 2020 стаття 238
The purpose of the article is to identify trends in the legal regulation of social protection at the global, regional and national levels in the process of achieving decent work and sustainable development. It is proved that it is advisable to apply a synergistic approach to identifying and defining trends in the legal regulation of social protection as a pillar of decent work and a driver of sustainable development

8 Петренко Ганна Олександрівна Господарське право: практикум А.Г. Бобкова, Ю.О. Моїсєєв, Ю.М. Павлюченко та ін. Харків Право українська 2018 практикум 189
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.

9 Петренко Ганна Олександрівна Про визначення ознак платників екологічного податку Петренко Г. О. Вінниця немає українська 2017 тези 159
немає

10 Петренко Ганна Олександрівна Щодо правового забезпечення випуску військових облігацій внутрішньої державної позики в умовах воєнного стану. Петренко Г.О., Довгань Б.В. немає Юридичний науковий електронний журнал, № 4 українська 2022 стаття 28
Стаття присвячена аналізу правового забезпечення випуску військових облігацій внутрішньої державної позики в Україні в умовах воєнного стану та пошуку шляхів подальшого вдосконалення відповідної сфери. Встановлено доцільність законодавчого закріплення поняття «військові облігації» для уникнення його множинного трактування та розуміння

11 Петренко Ганна Олександрівна Застосування ознак податкового резидентства Державною податковою службою України Петренко Г.О., Буравська А.А. немає Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Випуск 70 українська 2022 стаття 30
Стаття присвячена дослідженню проблематики застосування ознак податкового резидентства Державною податковою службою України. Актуальність даного питання зумовлена неоднозначністю підходів щодо застосування таких ознак до визначення, підтвердження або позбавлення статусу податкового резидента України та подальшого застосування механізму оподаткування такої особи

12 Петренко Ганна Олександрівна Процедура проведення великої приватизації: порівняльно-правовий аспект Петренко Г.О., Ковальчук Л. В. немає Науковий вісник Ужгородського Національного Університету. Серія ПРАВО. Вип. 70 українська 2022 стаття 34
Стаття присвячена висвітленню однієї з найважливіших проблем сучасності – процесу великої приватизації. В результаті аналізу законодавства визначено, що приватизація державного або комунального майна – це платне відчуження майна, що перебуває у державній або комунальній власності, на користь фізичних та юридичних осіб, а також виявлено, що віднесення майна до об’єктів великої приватизації відбувається на основі їх вартості, яка повинна перевищувати 250 мільйонів гривень