Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679404

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Мартинюк Олексій Володимирович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; сучасні проблеми права
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра конституційного, міжнародного і кримінального права
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9160-3525
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?authuser=1&user=xaTVeJEAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Oleksii_Martiniuk
Корп.ел.пошта: o.martynyuk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=118#search

Праці

Знайдено документів: 13
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мартинюк Олексій Володимирович Злочини проти здоров’я жінки за Литовським Статутом Мартинюк О. В. Київ немає українська 2016 стаття 211
У статті розглядаються злочини проти здоров’я жінки за трьома редакціями Литовського Статуту. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права ХVІ ст., а також чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Аналізується «нав’язка» як особливий правовий інститут системи покарань Литовського Статуту

2 Мартинюк Олексій Володимирович Становлення та розвиток торгового права у Київській Русі Мартинюк О. В. Вінниця немає українська 2017 стаття 185
У статті розглядається процес становлення та розвитку норм та інститутів тргового права у Київській Русі, а також зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях тогочасного права. Основними джерелами торгового права доби Київської Русі були право

3 Мартинюк Олексій Володимирович Злочини проти власності жінки в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.) Мартинюк О. В. Київ немає українська 2018 стаття 226
У статті розглядаються злочини проти власності жінки в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання злочинця. Розглядаються такі злочини, як крадіжка, грабіж, розбій, знищення (пошкодження) і спалення майна та покарання, що призначалися за них.

4 Мартинюк Олексій Володимирович Жінка як суб’єкт злочину в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.) Мартинюк О. В. Київ немає українська 2019 стаття 215
У статті розглядаються особливості кримінальної відповідальності жінки за вчинені нею злочини в Україні у другій половині ХІV – першій половині ХVІІ ст. залежно від ступеня суспільної небезпеки. Зосереджується увага на основних поняттях та юридичних конструкціях кримінального права вказаного періоду, а також на чинниках, що впливали на ступінь покарання жінки. Розглядаються такі специфічні злочини, як вбивство своїх родичів, перелюбство, подружня зрада через втечу з іншим чоловіком, звідництво, проституція та покарання, що призначалися за них.

5 Мартинюк Олексій Володимирович Мета та принципи призначення покарання за Литовським Статутом Мартинюк О. В. Київ немає українська 2020 стаття 196
У статті розглядаються мета та принципи призначення покарання для жінки, що вчинила злочин за нормами трьох редакцій Литовського Статуту. Зосереджується увага на такій меті покарання, як відшкодування шкоди потерпілій особі, захист її прав, попередження злочинів, поповнення державної скарбниці, спокутування гріха, завдання злочинниці адекватного покарання залежно від тяжкості злочину, виправлення засудженої та залякування

6 Мартинюк Олексій Володимирович Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права Мартинюк О. В. (у співавторстві) Вінниця немає українська 2019 монографія 183
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації

7 Мартинюк Олексій Володимирович Господарське право : практикум Мартинюк О. В. (у співавторстві) Харків немає українська 2018 підручник 199
У практикумі щодо кожної із 54 тем навчальної дисципліни «Господарське право» викладено тези лекцій, завдання для практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, переліки основних нормативно-правових актів, основної та додаткової літератури, покажчик ключових слів.

8 Мартинюк Олексій Володимирович Норми міжнародного права у правовій системі Київської Русі Мартинюк, О.В. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал;№ 5 українська 2021 стаття 32
У статті досліджується процес становлення норм та інститутів міжнародного права у правовій системі Київської Русі. Перед новою державою постали завдання щодо міжнародно-правового визнання, розширення геополітичного впливу, встановлення дипломатичних стосунків з іншими державами, посилення торговельної взаємодії. Впродовж ІХ –ХІІ ст. ст. міжнародні відносини здійснювалися на основі норм тогочасного міжнародного права, а київські князі стають повноцінними суб’єктами міжнародного права, оскільки їх міжнародні зобов’язання ставали зобов’язаннями держави в цілому.

9 Мартинюк Олексій Володимирович Правова природа четвертого покоління прав людини Мартинюк О.В., Шеремет Я. С. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал;№ 8 українська 2022 стаття 33
У статті досліджено правову природу та сутнісне наповнення четвертого покоління прав людини, що охоплює права у сфері медицини, інформаційних технологій та соціальні права, сформовані розвитком даних галузей. Визначено важливість розширення традиційних трьох поколінь прав. Проаналізовано статті та публікації юристів щодо прав четвертого покоління, різні підходи щодо визначення кола прав, правомірності та доцільності їх впровадження на міжнародному та національному рівнях. Охарактеризовано власний перелік прав, які охоплюються четвертим поколінням прав людини

10 Мартинюк Олексій Володимирович Історичні передумови встановлення кримінальної відповідальності за зловживання на оптових енергетичних ринках Мартинюк, О.В. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал;№ 8 українська 2022 стаття 27
У статті визначаються історичні передумови щодо появи ст. 222-2 та 232-2 в Особливій частині КК України у контексті встановлення кримінальної відповідальності за зловживання на оптових енергетичних ринках та виокремлюється три основних періоди

11 Мартинюк Олексій Володимирович Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності (ст. ст. 147, 150) за Кримінальним кодексом 1960 р.: історико-правовий аналіз Коваль І. Ф., Мартинюк О.В. Ужгород Аналітично-порівняльне правознавство;№ 4 українська 2022 стаття 34
У статті проводиться історико-правовий аналіз складів злочинів, передбачених ст. 147 і 150 Особливої частини Кримінального кодексу 1960 року. Зазначається, що суспільні відносини в сфері господарської і пов’язаної з нею діяльності є одними з найбільш розповсюджених та вагомих. Відтак з метою захисту нормального функціонування господарської і пов’язаної з нею діяльності в Особливу частину Кримінального кодексу України включено Розділ VII «Кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності».

12 Мартинюк Олексій Володимирович Роль міжнародного права у підтримці загального миру та безпеки Мартинюк О.В., Гаврилюк С. В. Запоріжжя Юридичний науковий електронний журнал, № 11 українська 2022 стаття 28
В результаті проведеного аналізу зроблено висновки про важливість існування міжнародного права, його вплив на міждержавні відносини у стані збройного конфлікту та вагоме значення міжнародних організацій при врегулюванні збройних конфліктів

13 Мартинюк Олексій Володимирович Здійснення конституційних прав людини та соціальні гарантії захищеності в умовах цифровізації Amelicheva, L., Martyniuk, O., Pyroha, I., Qaracayev, C., & Myroshnychenko, V. немає Amazonia Investiga,olume 10, Issue 45 англійська 2021 стаття 29
Мета роботи: проаналізувати рівень дотримання конституційних прав людини в умовах цифровізації, розглянути позитивний та негативний вплив технологічних досягнень на приватне життя людини, дослідити шляхи захисту основоположних прав людини в умовах глобальної цифровізації. В роботі використано такі методи наукового пізнання: порівняння, історичний, системний підхід до дослідження, метод аналізу та синтезу.