Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384128

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Мартинець Лілія Асхатівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор педагогічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: немає
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4736-5467
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=XiPVVvYAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: l.martynec@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=113#search

Праці

Знайдено документів: 21
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мартинець Лілія Асхатівна СОЦИАЛЬНАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Мартинець, Л. А. Винница немає українська 2015 учеб.-метод. пособие 140
Безопасность деятельности – это область научно-практической деятельности, направленная на изучение общих закономерностей возникновения опасностей, их свойств, последствий их влияния на организм человека, основ защиты здоровья и жизни человека, а также среды его проживания от опасностей; на разработку и реализацию соответствующих мероприятий средств по созданию и поддержке здоровых и безопасных условий жизни и деятельности человека

2 Мартинець Лілія Асхатівна Сучасні моделі освіти Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2015 навч.-метод. посіб. 130
У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, які розкривають теоретині основи теорії моделювання, зміст популярних сучасних моделей освіти, інноваційних освітніх систем в Україн

3 Мартинець Лілія Асхатівна Менеджмент организаций Мартинець, Л. А. Винница немає українська 2015 учеб.-метод. пособие 136
В учебно-методическом пособии содержатся материалы, которые раскрывают теоретические основы менеджмента, сущность стратегического управления, систему управления развитием учебного заведения. Материалы помогут осознать систему управления инновационными процессами в учебном заведении как условие его развития, научат разрабатывать программы развития учебного заведения.

4 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2016 метод. посіб. 129
Досліджуються теоретичні та методологічні основи формування ділових якостей особистості в сучасній загальноосвітній школі. Обґрунтовано технологію управління процесом формування ділових якостей учнів старшої школи

5 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ УЧИТЕЛІВ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2016 навч.-метод. посіб. 120
Досліджуються теоретичні та методологічні основи управління професійним розвитком учителів загальноосвітнього навчального закладу. Обґрунтовано технологію управління професійним розвитком учителів школи. Навчально-методичний посібник призначений для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх заступників, психологів, педагогів

6 Мартинець Лілія Асхатівна АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ І НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ Мартинець, Л. А. та ін. Вінниця немає українська 2018 збірник 140
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Всиля Стуса

7 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 134
У посібнику розглядаються загальні основи управління, управління розвитком навчального закладу з позиції програмно-цільового підходу, вимоги до керівництва педагогічним колективом. Навчальний посібник призначений для керівників навчальних закладів, їхніх заступників, працівників вищої та післядипломної педагогічної освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації, магістрантів, аспірантів, а також для всіх, хто займається питаннями самоосвіти.

8 Мартинець Лілія Асхатівна ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2019 конспект лекцій 130
Опорний конспект лекцій містить матеріали, які розкривають теоретичний доробок педагогіки вищої школи з підходами до організації та здійснення освітнього процесу у закладі вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації

9 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2017 монографія 128
Досліджуються теоретичні та методологічні основи управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів у загальноосвітньому навчальному закладі. Обґрунтовано модель управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Монографія призначена для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їх заступників, психологів, педагогів, працівників вищої та післядипломної педагогічної освіти, магістрантів, аспірантів, а також для всіх, хто займається питаннями самоосвіти

10 Мартинець Лілія Асхатівна Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами Мартинець, Л. А. та ін. Вінниця немає українська 2020 зб. наук. пр. 146
У збірнику вміщені матеріали наукових пошуків студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників кафедри педагогіки та управління освітою Донецького національного університету імені Василя Стуса

11 Мартинець Лілія Асхатівна ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2018 стаття 127
Стаття присвячена розкриттю змістової характеристики освітнього середовища професійного розвитку вчителя в закладі загальної середньої освіти як цілеспрямовано організованої, керованої, відкритої соціальнопедагогічної системи, що забезпечує умови для розвитку особистості вчителя як фахівця, реалізацію його творчого потенціалу, удосконалення фахових компетентностей. Визначено, що освітнє середовище професійного розвитку вчителів у закладах загальної середньої освіти має структуру, яка передбачає наявність управлінського, ресурсного, методичного та результативного компонентів.

12 Мартинець Лілія Асхатівна Модель управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2017 стаття 149
Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню та розробленню моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів. Визначено, що цей процес є складною ієрархічною системою, в межах якої реалізується певна множина динамічних процесів. Тому для його відтворення доцільно застосовувати моделювання. Здійснено теоретичний аналіз, який дав змогу виявити структурні компоненти моделі (стратегічна спрямованість, системність управління, організація діяльності, якість діяльності), а також відобразити суттєві зв’язки між ними

13 Мартинець Лілія Асхатівна ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ Мартинець, Л. А. немає PROFESSIONAL EDUCATION: methodology, theory and technologies українська 2017 стаття 127
Стаття присвячена розкриттю інноваційних технологій у професійному розвитку вчителів загальноосвітнього навчального закладу. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури, що висвітлює окремі аспекти проблеми. Зазначено, що розвиток освіти має базуватися на використанні нових прогресивних концепцій, впровадженні в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій та науково-методичних досягнень. Визначено, що інноваційними напрямками професійного зростання педагогічних працівників є різні форми, а саме: конкурси професійної майстерності; авторські програми, націлені на професійний розвиток вчителів; інтернет-проекти і фестивалі відкритих уроків; зустрічі з діячами освіти та ідеологами освітніх програм; семінари з методистами провідних видавництв, авторами підручників і навчальних посібників; майстер-класи; дисемінації педагогічного досвіду через публікації в педагогічних журналах і в мережі Інтернет.

14 Мартинець Лілія Асхатівна ФАКТОРНО-КРИТЕРІАЛЬНА МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМ СЕРЕДОВИЩЕМ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2017 стаття 125
Статья посвящена раскрытию параметров, факторов и критериев управления образовательной средой профессионального развития учителей в современных общеобразовательных учебных заведениях. Указано, что эффективность управленческой деятельности определяется через оценку таких параметров: организационно-управленческий, кадровый, образовательно-технологический и результативный. В статье обоснована факторно-критериальная модель эффективности управления образовательной средой профессионального развития учителей

15 Мартинець Лілія Асхатівна ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ТА ІНФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистост українська 2017 стаття 130
В статье рассмотрено одно из организационно-педагогических условий управления образовательной средой профессионального развития учителей, в частности, привлечение педагогов к профессиональному развитию в неформальном и информальном образовании. Подчеркнуто, что профессиональное развитие педагогов является непрерывным процессом, который не считается завершенным после его участия в работе курсов повышения квалификации или методического мероприятия. Профессиональное развитие учителя становится возможным лишь при условии преемственности в реализации цели во время курсов повышения квалификации, методической работы на уровне района (города), учебного заведения и самообразования педагога.

16 Мартинець Лілія Асхатівна ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА СВІТОВІЙ ПРАКТИЦІ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2017 стаття 153
Рассмотрены отечественная и зарубежная практика по профессиональному развитию учителей. Охарактеризовано профессиональное развитие учителя в общеобразовательных школах Украины. Проведен анализ педагогических идей по этому вопросу. Подчеркнуто, что вопросы профессионального развития учителей в разных странах имеет свои особенности. Анализ зарубежного опыта показал, что образовательные учреждения и организации вносят существенный вклад в профессиональное развитие и саморазвитие личности учителя, поэтому зарубежный опыт будет полезен и актуален для Украины, ведь от уровня его профессионализма, способности к профессиональному развитию напрямую зависят результаты социально-экономического и духовного развития общества.

17 Мартинець Лілія Асхатівна ЗНАЧУЩІСТЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ УЧИТЕЛІВ» ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистості українська 2017 стаття 133
В статье освещены значимость и место учебной дисциплины «Управление профессиональным развитием учителей» в процессе подготовки руководящих педагогических работников. Охарактеризованы особенности ее преподавания в высших учебных заведениях. Подана рабочая программа дисциплины. Рассмотрены цели и задачи курса. Описаны содержание, формы, методы и средства обучения дисциплины

18 Мартинець Лілія Асхатівна Організаційно-педагогічні умови впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів Мартинець, Л. А. немає Педагогічні науки: реалії та перспективи українська 2017 стаття 140
У статті розглядаються наукові підходи до визначення організаційно-педагогічних умов вровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку вчителів загальноосвітнього навчального закладу, подано модель організаційно-педагогічних умов впровадження моделі управління освітнім середовищем професійного розвитку педагогів

19 Мартинець Лілія Асхатівна ЗМІСТОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Мартинець, Л. А. немає Освіта та розвиток обдарованої особистост українська 2018 стаття 120
Стаття присвячена розкриттю змістової характеристики освітнього середовища професійного розвитку вчителя в закладі загальної середньої освіти як цілеспрямовано організованої, керованої, відкритої соціальнопедагогічної системи, що забезпечує умови для розвитку особистості вчителя як фахівця, реалізацію його творчого потенціалу, удосконалення фахових компетентностей. Визначено, що освітнє середовище професійного розвитку вчителів у закладах загальної середньої освіти має структуру, яка передбачає наявність управлінського, ресурсного, методичного та результативного компонентів

20 Мартинець Лілія Асхатівна Загальна характеристика освітнього законодавства щодо неперервності професійного розвитку вчителя Мартинець, Л. А. немає ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ українська 2018 стаття 121
Розкрита загальна характеристика освітнього законодавства щодо неперервності професійного розвитку вчителя. Визначена сутність поняття "неперервність професійного розвитку вчителя". Підкреслено, що системотвірним чинником неперервної освіти є суспільна потреба в постійному розвитку особистості кожної людини

21 Мартинець Лілія Асхатівна Параметри, фактори і кри-терії оцінювання керівника-ми шкіл професійного роз-витку вчителів Мартинець, Л. А. та ін. немає International Journal of Recent Technology and Engineering англійська 2019 стаття 153
Abstract— The article considers parameters, factors and criteria of evaluation of professional development of teachers by heads of school. It was determined that evaluation of professional development of a teacher of the general educational institutions is implemented according to the following parameters: the readiness of a teacher of the general education institution for pedagogical activity, the content of the activity of the teacher of the general education institution, and the result of educational work of the teacher of the general educational institution. It was highlighted that the parameter