Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548195

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Павлюченко Юлія Миколаївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат юридичних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: правове регулювання господарської діяльності, господарсько-правова відповідальність, юридичне обслуговування суб’єктів господарювання, правове регулювання здійснення сільськогосподарської діяльності, правове забезпечення функціонування аграрного ринку
Факультет: Юридичний факультет
Підрозділ: Кафедра господарського та адміністративного права
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1504-8384
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=2&user=4Ypt6gEAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: Pavluchenko@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=111#search

Праці

Знайдено документів: 12
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Павлюченко Юлія Миколаївна Охоронна функція господарського права Павлюченко Ю.М., Коваль І.Ф. немає Право України українська 2019 стаття 173
У процесі дослідження проаналізовано наукові погляди щодо функцій права,їх особливостей, видів функцій права та значення. Крім того, зроблено висновок про взаємообумовленість і взаємозв’язок мети та функцій господарського права у вирішенні завдання щодо утвердження і зміцнення суспільного господарського порядку в економічній системі.

2 Павлюченко Юлія Миколаївна Правова робота з відшкодування збитків, створених порушень господарських договорів Павлюченко Ю., Кошевец А. немає Правничий часопис Донецького університету українська 2019 стаття 141
Статтю присвячено дослідженню правової роботи з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, зокрема на аграрному ринку. На основі проведеного дослідження запропоновано визначення правової роботи з відшкодування збитків, завданих порушеннями господарських договорів, та конкретизовано положення стосовно змісту такої роботи щодо кожної складової збитків

3 Павлюченко Юлія Миколаївна Завдання та засоби державного регулювання аграрного ринку Павлюченко Ю.М. немає Право України українська 2018 стаття 146
У процесі дослідження проаналізовано низку законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів, із яких очевидно, що на державному рівні має місце розуміння незадовільного стану аграрного ринку та намагання держави вживати заходів для покращення ситуації, зокрема через закріплення у нормативно-правових актах шляхів і способів вирішення проблем

4 Павлюченко Юлія Миколаївна Legal security of agricultural products as a condition public health system’s development Antonina G. Bobkova, Yuliia M. Pavliuchenko, Andrii M. Zakharchenko немає Wiadomości Lekarskie англійська 2019 стаття 158
ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) вважає безпеку харчових прдуктів одним із пріоритетів громадської охорони здоров'я, тому важливо дотримуватися параметри безпеки сільськогосподарської продукції як продуктів харчування, так і сировини для їх виробництва. Однак аналіз практики показує, що для досягнення безпеки сільськогосподарської продукції, зокрема в Україні необхідно вирішити деякі питання, пов'язані з його юридичним супроводом.

5 Павлюченко Юлія Миколаївна Правове регулювання ринку органічної продукції Павлюченко Ю.М. немає АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОЗНАВСТВА. українська 2020 стаття 180
На підставі проведеного дослідження конкретизовано вимоги до реалізації органічної продукції на аграрному ринку та з’ясовано фактори, які впливають на правове регулювання ринку органічної продукції, зокрема обґрунтовано, що виробництво та обіг органічної продукції сприяють реалізації принципу екологізації аграрного виробництва та що виробництво органічної продукції тісно пов’язане із впровадженням інновацій та ресурсозберігаючих технологій

6 Павлюченко Юлія Миколаївна Учасники відносин у сфері екологічного підприємництва. Юридична відповідальність у сфері екологічного підприємництва Павлюченко Ю.М., Бобкова А.Г. Вінниця Правове забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки): українська 2018 монографія 97
Монографію присвячено актуальним теоретико-прикладним проблемам правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки). Проаналізовано поняття, принципи екологічного підприємництва. Досліджено стан та перспективи розвику законодавчої основи правового забезпечення розвитку екологічного підприємництва («зеленої» економіки).

7 Павлюченко Юлія Миколаївна Публічно-правове забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій Павлюченко Ю.М. Вінниця Актуальні проблеми забезпечення сталого розвитку держави і права українська 2019 монографія 66
Монографія присвячена актуальним проблемам забезпечення сталого розвитку держави і права, зокрема, загальнотеоретичного та історико-правового дослідження соціально-економічного розвитку, економіко-правових аспектів та забезпечення сталого розвитку держави і права в умовах глобалізації.

8 Павлюченко Юлія Миколаївна Legal security of agricultural products as a condition public health system’s development Antonina G. Bobkova, Yuliia M. Pavliuchenko, Andrii M. Zakharchenko Warsaw Wiadomosci lekarskie англійська 2019 стаття 73
ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) вважає безпеку харчових продуктів одним із пріоритетів громадської охорони здоров'я, тому важливо дотримуватися параметри безпеки сільськогосподарської продукції як продуктів харчування, так і сировини для їх виробництва. Однак аналіз практики показує, що для досягнення безпеки сільськогосподарської продукції, зокрема в Україні необхідно вирішити деякі питання, пов'язані з його юридичним супроводом

9 Павлюченко Юлія Миколаївна Legal enforcement of state aid control in the field of healthcare: experience of Ukraine in the context of Еuropean integration Bobkova, A.G., Zakharchenko, A.M., Pavliuchenko, Y.M. Warsaw Wiadomosci lekarskie англійська 2020 стаття 135
Метою даної статті є конкретизація напрямів удосконалення правового забезпечення контролю за державною допомогою у сфері охорони здоров'я. У дослідженні проаналізовано джерела права Європейського Союзу та законодавчих актів України щодо надання державної допомоги суб’єктам господарювання, відповідні матеріали Антимонопольного комітету України, у тому числі понад 20 рішень, прийнятих цим органом за результатами повідомлень про надання державної допомоги в сфері охорони здоров'я. Методологічну основу дослідження складають загальні та спеціальні методи наукового дослідження, зокрема діалектичний, аналітико-синтетичний, системно-структурний, формально-логічний, порівняльно-правовий методи

10 Павлюченко Юлія Миколаївна Principles of Business Activity in the Context of Sustainable Development Kalachenkova, K., Melnyk, S., Pavliuchenko, Y., Titova, O., Kvasnytska, R. немає Lecture Notes in Networks and Systems англійська 2021 стаття 88
Наукові дослідження ґрунтуються на тому, що ділова активність суб’єктів є одним із ключових елементів у досягненні цілей сталого розвитку. Враховуючи, що підприємницька діяльність здійснюється на основі певних принципів, автори вважають, що цілі сталого розвитку впливають на модернізацію та формування нових принципів підприємницької діяльності. Дотримання цих принципів сприяє актуалізації ділового (господарського) обороту в сучасних реаліях. Метою статті є обґрунтування формування нових засад підприємницької діяльності суб’єктів як основних керівних принципів її реалізації та відповідного регулювання в контексті сталого розвитку

11 Павлюченко Юлія Миколаївна Правові засади інформаційного забезпечення суб’єктів аграрного ринку Павлюченко Ю.М. немає Наукові перспективи українська 2021 стаття 110
Реформування української економіки мало результатом появу багатьох видів товарних ринків, зокрема й аграрного ринку. У межах цього ринку сільськогосподарські товаровиробники реалізують право на вільне розпорядження виробленою продукцією. В цьому контексті, однією з найважливіших передумов прийняття ефективних господарських рішень є доступ до повної та актуальної інформації про стан аграрного ринку. Одночасно інформаційне забезпечення має ключове значення й у діяльності професійних торговців сільськогосподарською продукцією та у діяльності органів державної влади, які здійснюють регулювання галузями всього агропромислового комплексу України. Органи державної влади на основі наявної інформації про стан аграрного ринку здійснюють прогнозування та планування розвитку, реалізують господарсько-правові засоби регулювання цього ринку

12 Павлюченко Юлія Миколаївна КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО РИНКУ Павлюченко Ю.М. Вінниця немає українська 2022 монографія 11
У монографії розкрито концептуальні засади господарсько-правового забез-печення аграрного ринку з урахуванням нових соціально-економічних умов та глобалізаційних процесів у сфері реалізації сільськогосподарської продукції, окреслено напрями удосконалення відповідного законодавства. Зокрема, надано загальну характеристику поняття аграрного ринку, проаналізовано господарсько-правовий механізм забезпечення аграрного ринку, стан та перспективи розвитку законодавчої основи господарсько-правового забезпечення цього ринку. Висвіт-лено питання структури і правових форм аграрного ринку. Розкрито проблемні питання господарсько-правових засобів регулювання аграрного ринку з окремим дослідженням теоретичної моделі господарсько-правового забезпечення аграрного ринку. Значну увагу приділено проблематиці господарсько-правового захисту прав і законних інтересів суб’єктів аграрного ринку