Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
329
Всього праць
4569
Завантажень
5
Зап. на цитування
547612

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 85
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1049
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 860
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 200
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 350
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 253
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Дороніна Ольга Анатоліївна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор економічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: ринок праці та освітніх послуг, стимулювання праці та мотивація персоналу, кадрова політика, антикризова кадрова політика, гідна праця, менеджмент персоналу
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра менеджменту та поведінкової економіки
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7430-4881
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B0WnH8wAAAAJ&hl=ru
Scopus: немає
Web of Science: https://publons.com/researcher/AAF-5573-2021/
Корп.ел.пошта: o.doronina@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=100#search

Праці

Знайдено документів: 14
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Дороніна Ольга Анатоліївна Стратегія антикризової кадрової політики в Україні: теоретичні основи розробки та пріоритети реалізації Дороніна О.А. Вінниця немає українська 2016 монографія 154
У розділі монографії досліджено проблеми й перспективи формування антикризової кадрової політики в Україні, розглянуто теоретичні основи її розробки та пріоритети реалізації

2 Дороніна Ольга Анатоліївна Сучасні підходи щодо формування компенсаційного пакету для працівників бюджетних установ Дороніна О., Остапченко К. немає Economic and law paradigm of modern society українська українська 2018 стаття 170
Статтю присвячено розробці теоретико-методологічних та практичних рекомендацій щодо формування компенсаційного пакету в установах бюджетної сфери, який би у сучасних умовах забезпечував високу якість послуг, що надаються відповідними установами за рахунок забезпечення мотивованості персоналу. Запропоновано підходи щодо визначення коефіцієнту якості праці, що ґрунтуються на рейтингуванні діяльності працівників закладів вищої освіти

3 Дороніна Ольга Анатоліївна Human Potential and Innovation as Drivers of Competitiveness in the New Economy Дороніна О.А., Карпенко А.В. немає Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy англійська 2019 стаття 163
In the context of the emergence of a new knowledge-based economy connected to information development, an important aspect is the focus on human potential. This is due to the fact, that the current trends in world economic development are characterized by a high level of intellectualization. The uneven characterization of human potential in national economies leads to different innovative capacities. Accordingly, the result is heterogeneity

4 Дороніна Ольга Анатоліївна Трансформація підходів до формування кадрової політики як складової ефективного оборонного менеджменту Білецький О.В., Дороніна О.А немає Економічний вісник Донбасу українська 2020 стаття 209
Статтю присвячено обґрунтуванню ролі кадрової політики як складової ефективного оборонного менеджменту та перспективних напрямів її трансформації

5 Дороніна Ольга Анатоліївна Економічна активність та рівень життя населення в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин Дороніна О.А., Наумова М.А. Кузьменко М.М. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 218
Статтю присвячено оцінці рівня життя та економічної активності населення України в системі індикаторів стану соціально-трудових відносин, що характеризують їх стан та можуть розглядатися як потенційні «точки зростання» щодо його покращання

6 Дороніна Ольга Анатоліївна Регулювання економічної активності з урахуванням ціннісної складової поведінки молоді Дороніна О.А., Сомик О.М. немає Ефективна економіка українська 2020 стаття 196
У статті обґрунтовано доцільність регулювання економічної активності молоді з урахуванням ціннісних орієнтацій.

7 Дороніна Ольга Анатоліївна Забезпечення розвитку інноваційних видів зайнятості з урахуванням поведінкових моделей суб’єктів ринку праці Шаульська Л.В., Дороніна О.А., Якимова Н.С. немає Вісник КНУТД. Серія: Економічні науки українська 2019 стаття 167
Статтю присвячено дослідженню трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці, що спостерігається в сучасних умовах, яка має комплекс проявів економічного, інституційного, соціального та психологічного характеру

8 Дороніна Ольга Анатоліївна Шляхи збільшення привабливості України як туристичного напрямку Дороніна О.А., Колос Н.А. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 152
У статті проаналізовано сучасний стан розвитку туристичної сфери, досліджено туристичний потенціал України, визначено основні проблеми розвитку туристичної галузі та запропоновано шляхи їх вирішення

9 Дороніна Ольга Анатоліївна Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти Дороніна О.А., Рязанов М.Р. немає Економіка і організація управління українська 2019 стаття 169
У статті обґрунтовано роль кадрової політики як провідного інструменту стратегічного розвитку закладу вищої освіти

10 Дороніна Ольга Анатоліївна Трансформація підходів до мотивування персоналу в умовах новітньої управлінської парадигми Дороніна О.А. немає Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку українська 2018 стаття 172
Стаття присвячена дослідженню концептуальних засад мотивування персоналу в умовах нової економіки та обґрунтуванні сучасних напрямів трансформації управлінських підходів до мотивування персоналу

11 Дороніна Ольга Анатоліївна Регіональний вимір гідної праці в Україні: оцінка складових та моніторинг змін Дороніна О.А. немає Вісник соціально-економічних досліджень українська 2018 стаття 184
У статті розглянуто питання вимірювання гідної праці в регіонах України

12 Дороніна Ольга Анатоліївна Теоретичні аспекти формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України Дороніна О.А., Якименко К.П. немає Держава та регіони українська 2018 стаття 175
У статті досліджено теоретичні основи формування компенсаційної системи в бюджетній сфері України

13 Дороніна Ольга Анатоліївна Роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління Дороніна О.А. немає Економіка і організація управління українська 2017 стаття 149
У статті обґрунтувано роль наукової діяльності студента у формуванні компетенцій сучасного фахівця в сфері економіки та управління, а також визначено напрями її розвитку

14 Дороніна Ольга Анатоліївна Професійна освіта в Україні: проблеми та перспективи розвитку в системі кадрової політики держави Дороніна О.А. немає Економіка і організація управління українська 2016 стаття 165
Статтю присвячено вивченню проблем та перспектив розвитку професійної освіти в Україні в системі державної кадрової політики.