Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585942

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Шендрик Олександр Миколайович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Доктор хімічних наук
Звання: Професор
Сфера діяльності: фізична та біофізична хімія; радикальні і радикально-ланцюгові процеси; ензим-медіаторний каталіз; біотехнології
Факультет: Факультет хімії, біології і біотехнологій
Підрозділ: Кафедра біофізичної хімії, фізики і педагогіки
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5518-1019
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=j-09BOcAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603500198
Web of Science: https://publons.com/researcher/1912899/alexander-n-shendrik/publications/
Корп.ел.пошта: o.shendrik@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=1#search

Праці

Знайдено документів: 4
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Шендрик Олександр Миколайович Радикали і хемілюмінесценція у реакціях фенолів з киснем у воді О.М. Шендрик, В. В. Одарюк, І. Д. Одарюк Вінниця немає українська 2018 монографія 172
У монографії розглянуто механізми утворення і загибелі радикалів у взаємодіях фенольних сполук та їх похідних з молекулярним киснем у водних і водно-органічних середовищах. Проаналізовано термодинаміку окисно-відновних перетворень реактантів та шляхи виникнення хемілюмінесценції у цих процесах, включаючи реакції протон-спряженого переносу електрона (Proton-coupled electron transfer (PCET)

2 Шендрик Олександр Миколайович Полімери на основі фторакрилатів В.І. Мельниченко, К.І. Манько О.М. Шендрик Вінниця немає українська 2018 монографія 196
У монографії наведено аспекти взаємодії фторованих та вінільних мономерів, можливі утворення гомо- та гетероасоциатів, їх вплив на реакцію кополімеризації. Описана кінетична схема радикальної кополімеризації, особливості реакції для фторакрилатів і вінільних мономерів, представлені константи кополімеризації для ряду бінарних систем. Розглянуто фізичні властивості фторованих кополімерів та галузі їх використання

3 Шендрик Олександр Миколайович Химия белка. Структура, свойства, методы исследования Шендрик А. Н. Винница немає російська 2018 учеб. пособие 197
У посібнику містяться відомості щодо хімічної та просторової структури білків і їх найбільше характерних фізичних та хімічних властивостях. Коротко викладено основи сучасних фізико-хімічних методів дослідження білків, наведено приклади практичного використання цих методів у біохімічних дослідженнях

4 Шендрик Олександр Миколайович Радикальные реакции в клетке Шендрик А. Н. Донецк немає російська 2010 учеб. пособие 174
У посібнику розглянуто процеси окислення органічних речовин молекулярним киснем у рідкій фазі з утворенням деструктивних для живої матерії радикальних і молекулярних інтермедіатів