Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

2808

2 - тези

651

3 - монографія

228

4 - навч. посіб.

130

5 - метод. рек.

88

6 - навч.-метод. посіб.

43

7 - метод. вказівки

29

8 - підручник

10

9 - кол. монографія

10

10 - словник

9

11 - монография

8

12 - альманах

8

13 - рецензія

8

14 - учеб. пособие

7

15 - збірник

6

16 - метод. посіб.

6

17 - дисертація

5

18 - метод. пособие

5

19 - конспект лекцій

5

20 - практикум

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - дослідження

2

26 - учеб.-метод. пособие

2

27 - аналіт. звіт

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - енциклопедія

1

33 - програма

1

34 - курс лекций

1

35 - посібник

1

36 - атлас

1

37 - тестові завдання

1

38 - покажчик

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Бей Ганна Вадимівна Аудит персоналу Бей Г. В. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 16
У посібнику докладно розглянуто теоретичні основи аудиту персоналу та методологію його проведення, складові елементи здійснення аудиту персоналу: аналіз трудових показників та ресурсів праці, аудит робочих місць, розвитку, найму і звільнення персоналу, аудит вина-город, умов праці, безпеки і здоров’я. Особливу увагу в посібнику приділено аудиту роботи служб управління персоналом


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Данильчук Оксана Миколаївна СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ Данильчук О. М. Вінниця немає Українська 2020 навч. посіб. 26
У посібнику в стислій формі наведено теоретичний матеріал шкільного курсу математики (означення, формули, теореми). Розглянуто основні методи дослідження і багато уваги приділено розв’язуванню систем лінійних алгебраїчних рівнянь. Кожен пункт супроводжується достатньою кількістю прикладів, до яких наведено відповіді. Призначений для слухачів підготовчих курсів інституту доуніверситетської підготовки та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, а також для підготовки до занять з дисциплін: «Методика викладання математики», «Методика викладання інформатики», «Практикум з розв’язування задач»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Радіо Сергій Вікторович ЗАРЯДОВИЙ ТРАНСПОРТ У КВАНТОВИХ МЕРЕЖАХ Білоголовський, М. О. Житлухіна, О. С. Радіо, С. В. Вінниця немає українська 2022 навч. посіб. 31
У посібнику систематизовано базові методи передачі через твердотільні мережі квантової інформації, яка міститься в стані квантового носія. Наведено стислий огляд фундаментальних понять квантової теорії, які становлять основу таких процесів, викладено методику конкретних математичних розрахунків імовірності зарядового транспорту крізь квантові мережі з металевих дротів та представлено її застосування на прикладі двох нових квантових пристроїв. Наприкінці посібника запропоновано низку теоретичних питань для самостійної роботи студентів. Посібник рекомендується студентам фізичних і радіофізичних факультетів (ОС «Бакалавр» спеціальностей 104 Фізика та астрономія, 125 Кібербезпека, 172 Телекому-нікації та радіотехніка), докторантам і викладачам закладів вищої освіти IV рівня акре-дитації, а також дослідникам академічних інститутів, що працюють в галузі фізичних наук (квантова фізика, радіофізика, фізика твердого тіла), інформаційних технологій та електроніки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Лукаш Галина Павлівна Документна лінгвістика та редагування документів Лукаш Г.П., Чередник Л.А. Полтава немає українська 2020 навч. посіб. 74 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Барибін Олексій Ігорович Управління ризиками інформаційної безпеки Барибін О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 46 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Барибін Олексій Ігорович Стандартизація та сертифікація в галузі інформаційної безпеки Барибін О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 44 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Зелінська Оксана Владиславівна Оптимізаційні методи та моделі Бурєннікова Н.В., Зелінська О.В., Ушкаленко І.М., Бурєнніков Ю.Ю. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 54
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економікоматематичнемоделювання у відповідності до програми курсу «Оптимізаційні методи і моделі», який містить основи математичного програмування і економікоматематичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу моделей для аналізу типових економічних ситуацій, тести та перелік питань для контролю


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Трегубов Олександр Сергійович Економіка підприємства Трегубов О. С. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 49 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Трегубов Олександр Сергійович Економіка підприємства. Комплексний державний екзамен Трегубов О. С. та ін. Донецьк немає українська 2014 навч. посіб. 47 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Трегубов Олександр Сергійович Організація виробництва Краснова В.В., Трегубов О.С.. Давліанідзе Я.С. Донецьк немає українська 2014 навч. посіб. 48 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Крикун Іван Григорович Теорія ймовірностей та математична статистика Крикун І. Г. Миколаїв немає українська 2017 навч. посіб. 66 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Потапова Надія Анатоліївна Оптимізаційні методи та моделі в підприємницькій діяльності Волонтир Л.О, Потапова Н.А., Ушкаленко І.М., Чіков І.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 74
У навчальному посібнику міститься стислий виклад методів економіко-математичне моделювання, який включає основи математичного програмування і економіко-математичного моделювання економічних процесів та ситуацій. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, різноманітні приклади застосування методу та моделей для аналізу типових економічних ситуацій, перелік питань для контролю


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Потапова Надія Анатоліївна Інформаційні системи та технології в галузі О.В. Зелінська, Н.А. Потапова, Л.О. Волонтир Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 75
Навчальний посібник містить теоретичні відомості та лабораторний практикум з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Потапова Надія Анатоліївна Чисельні методи Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 69
У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курсу «Чисельні методи», який включає основи чисельних методів розв’язання математичних задач. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, числові приклади застосування методу, блок-схеми алгоритмів цих методів та програми на мові С++, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та вмінь по предмету та окремим розділом наведено практичні заняття з курсу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Зелінська Оксана Владиславівна Інформаційні системи та технології в галузі О.В. Зелінська, Н.А. Потапова, Л.О. Волонтир Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 66
Навчальний посібник містить теоретичні відомості та лабораторний практикум з основ розробки і використання інформаційних систем та технологій: принципів побудови сучасних баз даних та систем управління базами даних, організації діалогу користувача з інформаційною системою, методів збору, обробки, пересилки і використання транспортної та комерційної інформації


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Зелінська Оксана Владиславівна Чисельні методи Волонтир Л.О., Зелінська О.В., Потапова Н.А., Чіков І.А Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 93
У навчальному посібнику міститься стислий виклад чисельних методів у відповідності до програми курсу «Чисельні методи», який включає основи чисельних методів розв’язання математичних задач. Кожний розділ посібника містить теоретичні відомості, числові приклади застосування методу, блок-схеми алгоритмів цих методів та програми на мові С++, перелік питань для контролю. окремим розділом складено тести для перевірки знань та вмінь по предмету та окремим розділом наведено практичні заняття з курсу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Швед Олена Миколаївна ПРАКТИКУМ З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. РЕАКЦІЙНА ЗДАТНІСТЬ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК Швед, О. М. Богза, С. Л. Бахалова, Є. А. Ситник, Н. С. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 71
Наведені основні методи очистки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніка безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Експериментальні розділи доповнено розділом з реакційної здатності основних класів органічних сполук та базовою інформацією щодо механізмів органічних реакцій. Посібник призначений для студентів СО «Бакалавр» під час вивчення органічної хімії, може бути корисним студентам під час виконання експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Швед Олена Миколаївна ТЕРМОДИНАМІЧНІ ТА КІНЕТИЧНІ АСПЕКТИ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ Швед, О. М. Ютілова, К. С. Богза, С. Л. Розанцев, Г. М. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 76
Навчальний посібник присвячений розгляду базових розділів кінетики та термодинаміки реакцій, а саме кінетиці реакцій простих порядків, методам визначення швидкості та встановлення порядку реакції, впливу температури та природи розчинника, визначенню термодинамічної йомовірності здійснення реакції. Матеріал складається з програми курсу, лекцій, прикладів розв’язку задач, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів СО «Бакалавр», а також буде корисним школярам, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, студентам СО «Магістр» та СО «Доктор філософії», викладачам, науковим співробітникам


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Оверчук Вікторія Анатоліївна Вікова та спеціальна психологія Кушнір Ю. В., Оверчук В.А., Шпортун О.М. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 74
Навчальний посібник містить лекції з вікової та спеціальної психології, питання для перевірки знань, контрольні питання, словник загальних термінів. У посібнику систематизовано загальний теоретичний матеріал щодо вивчення психологічних особливостей розвитку людини на різних вікових етапах. Навчальний посібник з вікової психології розроблено для студентів усіх форм навчання освітньої програми «Психологія», а також рекомендується педагогічним працівникам, фахівцям інклюзивно-ресурсних центрів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Загоруйко Любов Василівна Ідентифікація та аутентифікація в системах комп’ютерного зору. Ч. І Загоруйко Л. В., Мартьянова Т.А. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 75 no file
У посібнику розглядаються питання будови ока людини, особливості зорового сприйняття, основні параметри і характеристики оптичної та фотоприймальної систем ока, а також способи отримання цифрових зображень і тісно пов’язані з цим поняття квантування, дискретизації, ступінчастості, муара, проблеми, пов’язані зі зміною масштабу зображення, ідентифікації та аутентифікації в системах комп’ютерного зору. Навчальний посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Загоруйко Любов Василівна Електронна лабораторія Electronics Workbench. Моделювання й аналіз схем різного ступеня складності для технічних систем захисту інформації Загоруйко Л. В., Сергієнко С. П., Чернов Д. В. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 78 no file
У навчальному посібнику розглядаються питання моделювання й аналізу електричних кіл, а також аналогових, цифрових та цифро-аналогових схем різного ступеня складності на постійному і змінному струмах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Загоруйко Любов Василівна Електронна лабораторія EWB. Моделювання й аналіз схем різного ступеня складності Л.В. Загоруйко Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 99 no file
У навчальному посібнику розглядаються питання моделювання й аналізу електричних кіл, а також аналогових, цифрових та цифро-аналогових схем різного ступеня складності на постійному і змінному струмах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами природничих та технічних наук, також може бути корисним студентам та викладачам інших спеціальностей


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Крижановський Володимир Григорович Методика вибору теми магістерської або докторської (Ph. D.) дисертацій Крижановський В.Г. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 130 no file
Видання є навчальним посібником із курсу «Методологія наукових досліджень», а також може використовуватися окремо для вибору теми кваліфікаційної роботи або для осмислення методів та завдань наукової роботи. Розглядаються питання встановлення мети роботи та методів її досягнення, планування успішного виконання кваліфікаційної роботи


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Кушнір Юлія Володимирівна ВІКОВА ТА СПЕЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ Кушнір, Ю. В. Оверчук, В.А. Шпортун, О.М. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 67
Навчальний посібник містить лекції з вікової та спеціальної психології, питання для перевірки знань, контрольні питання, словник загальних термінів. У посібнику систематизовано загальний теоретичний матеріал щодо вивчення психологічних особливостей розвитку людини на різних вікових етапах. Навчальний посібник з вікової психології розроблено для студентів усіх форм навчання освітньої програми «Психологія»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Соловей Олег Євгенович Сучасна українська література: знакові твори, культові постаті Пуніна О.В.., Соловей О.Е. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 87
Посібник покликаний представити поліфонію письменницьких голосів у різно-жанрових зразках літературної критики. Знакові книги і художньо-літературні проєкти Василя Махна, Олега Солов’я, Василя Портяка, Маріанни Кіяновської, Олеся Ульяненка, Степана Процюка, Ольги Деркачової, Сергія Жадана, Сергія Татчина осмислено в літературно-критичних і наукових текстах Ольги Пуніної й Олега Солов’я. Задля ґрунтовного засвоєння явищ, імен і подій української пост-колоніальної літератури запропоновано широкий перелік завдань когнітивного типу, тестові й творчі завдання