Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - монография

8

13 - альманах

8

14 - збірник

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - учеб.-метод. пособие

2

26 - аналіт. звіт

2

27 - покажчик

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - дослідження

1

33 - енциклопедія

1

34 - програма

1

35 - курс лекций

1

36 - посібник

1

37 - атлас

1

38 - тестові завдання

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

59 - збірка

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Чальцева Олена Михайлівна Рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційних робіт спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" Чальцева, О.М. Неприцька, Т.І. Кокорський, В.Ф. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 5
У навчально-методичному виданні подано рекомендації до написання та вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи. Охарактеризовано методику написання роботи, представлені вимоги до оформлення тексту відповідно до діючих вимог, охарактеризована процедура захисту кваліфікаційної роботи та критерії її оцінювання. Для здобувачів вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» факультету інформаційних та прикладних технологій


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 4
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Нагорняк Тетяна Леонтіївна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 3
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Волкова Неля Іванівна МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ (МАГІСТЕРСЬКИХ) РОБІТ для здобувачів вищої освіти економічного факультету Хаджинов, І. В. Шаульська, Л. В. Юрчишена, Л. В. Боєнко, О. Ю. Волкова, Н. І. Лактіонова, О. А. Савченко, М. В. Сидорова, А. В. Середа, Г. В. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 3
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних (магістерських) робіт на економічному факультеті з урахуванням положень Методичних рекомендацій до підготовки та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт у Донецькому національного університету імені Василя Стуса


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Волкова Неля Іванівна ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ Волкова В. В., Волкова Н. І. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 3
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних творчо-аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Волкова Валерія Валеріївна ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ Волкова В. В., Волкова Н. І. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 2
Методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних творчо-аналітичних завдань для здобувачів вищої освіти СО «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ОП Фінанси, банківська справа та страхування підготовлено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Волкова Неля Іванівна ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ Волкова, Н. І. Волкова, В. В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 3
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів визначають структуру дисципліни «Інвестиційне кредитування»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Волкова Валерія Валеріївна ІНВЕСТИЦІЙНЕ КРЕДИТУВАННЯ Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 2
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів визначають структуру дисципліни «Інвестиційне кредитування»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Юрчишена Людмила Вікторівна Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання типових завдань у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса Юрчишена, Л.В. та ін. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 4
Методичні рекомендації до розробки критеріїв оцінювання типових завдань у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса розроблено як складову внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Васюк Катерина Миколаївна СУЧАСНІ ЛЮДИНОЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня Васюк, К.М. Короцінська, Ю.А. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 8
Метою вивчення дисципліни «Сучасні людинозбережувальні технології» є формування знань у виборі оптимальної стратегії збереження і зміцнення професійного здоров’я, підвищення рівня професійної стресостійкості, розвиток компетентності людинозбереження у психологічній діяльності, підвищення ефективності професійної діяльності за рахунок оптимального використання власних ресурсів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Гевлич Іван Геннадійович СТВОРЕННЯ ДОКУМЕНТІВ СКЛАДНОЇ СТРУКТУРИ В MS WORD Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 4
Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в економіці і управлінні» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Гевлич Іван Геннадійович АНАЛІЗ ДАНИХ ЗАСОБАМИ MS EXCEL Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 4
Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні технології в економіці і управлінні» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій при дослідженні соціально-економічних систем.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Гевлич Іван Геннадійович Створення HTML-сторінки Гевлич, І.Г. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 4
Метою вивчення навчальної дисципліни «Економічна інформатика» є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок застосування сучасних інформаційно-ком


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Анісімова Ольга Миколаївна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота» АНІСІМОВА, Ольга ЯВОРСЬКА, Тетяна Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 6
Методичні рекомендації містять навчальну програму курсу, тематичний план самостійної роботи, рекомендації щодо оформлення індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, перелік питань для підсумкового контролю, список використаних джерел.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень. Кваліфікаційна робота» ( АНІСІМОВА, Ольга ЯВОРСЬКА, Тетяна Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 6
Методичні рекомендації містять навчальну програму курсу, тематичний план самостійної роботи, рекомендації щодо оформлення індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, перелік питань для підсумкового контролю, список використаних джерел.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Яворська Тетяна Михайлівна Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Управління бібліотечною та архівною діяльністю» Яворська Т. М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 8
Методичні рекомендації містять навчальну програму курсу, орієнтовну тематику рефератів та доповідей, тестові питання для опрацюванням матеріалів курсу, перелік питань для підсумкового контролю та спирок рекомендованих джерел для самостійної роботи над курсом, ухвалено та рекомендовано до друку на засіданні кафедри інформаційних систем управління, протокол № 3 від 13.09.2022.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Ковальска Леся Андріївна Практична підготовка. Методичні рекомендації до організації та проведення. Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 7
У методичних рекомендаціях розкрито мету практичної підготовки, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок проходження практичної підготовки, особливості виконання індивідуального завдання, наведено вимоги до підготовки і оформлення звіту та організації його захисту, визначено обов’язки здобувача вищої освіти та керівника практичної підготовки, обґрунтовано критерії оцінювання.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Ковальска Леся Андріївна Організація державного апарату України Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 6
У методичних рекомендаціях обгрунтовано мету навчальної дисципліни, наведено методичні складові організації практичних занять, варіативність самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Практичну складову методичних рекомендацій навчальної дисципліни становить необхідність засвоєння знань та вироблення навичок необхідних для роботи документознавців зі структурами державного апарату, ознайомлення зі специфікою діловодства і документообігу, інформаційної діяльності та публічності управлінської діяльності державного апарату, пізнання інформаційних технологій взаємодії органів державної влади та суспільства


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Нагорняк Тетяна Леонтіївна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ОП «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 11
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Чальцева Олена Михайлівна РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ НА ОП «ПОЛІТИЧНЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 052 ПОЛІТОЛОГІЯ ТА ОП «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 281 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ Нагорняк, Т.Л. Чальцева, О.М. Вінниця немає українська 2022 метод. рек. 11
Методичні рекомендації є узагальненими вимогами щодо написання та оформлення кваліфікаційних робіт на факультеті інформаційних і прикладних технологій Донецького національного університету імені Василя Стуса. Вимоги визначають структуру та правила написання та оформлення кваліфікаційного дослідження, яких мають дотримуватись здобувачі вищої освіти, які синхронно навчаються на двох освітніх програмах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Таранич Оксана Вікторівна Інформаційні системи і технології в управлінні : методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни Климчук О.В., Таранич О.В. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 58
В методичних рекомендаціях у структурному відношенні на початку кожної теми для самостійного вивчення зазначено методичні поради, що потрібно застосовувати для комплексного викладення теми і вивчення яких є необхідною умовою для розуміння та якісного засвоєння матеріалу. В кінці кожної теми наводиться перелік ключових положень, ґрунтовне засвоєння яких є обов’язковою вимогою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Пятницькова Ірина Володимирівна Історична соціологія Пятницькова І.В. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 67
Методичні рекомендації містять плани лекційних, семінарських занять, тематику індивідуальних завдань, завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти, приклади завдань для модульної контрольної роботи, перелік питань для заліку, список рекомендованої літератури. Пропоновані методичні вказівки спрямовані на вдосконалення навчально-виховного процесу, поглиблене вивчення здобувачами вищої освіти історичної соціології


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Юрчишена Людмила Вікторівна Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти з дисципліни «ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» Юрчишена, Л. В. Добровольський, О. І. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 57
Пропоновані методичні рекомендації до самостійної роботи студентів будуть корисними для здобувачів вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» для перевірки і відпрацювання результатів навчання з курсу «Податковий менеджмент», формування стратегічного мислення та перспективного планування у сфері оподаткування бізнесу, здатності обґрунтовувати варіанти управлінських рішень, оцінювати їхню ефективність за наявних законодавчих обмежень та етичних аспектів, здійснювати податкове консультування та приймати рішення під час проведення податкових перевірок.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Климчук Олександр Васильович Методичні рекомендації з написання, аплікування та управління міжнародними проєктами Климчук О. В. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 95
Метою розробки є надання теоретично-практичних і нормативно-методичних знань про діяльність міжнародних грантових фондів, правові аспекти виконання міжнародних проєктів, формування практичних навичок пошуку інформації про міжнародні програми і гранти, підготовку та подання проєктних заявок до міжнародних програм, виконання проєктів відповідно до міжнародних стандартів та вимог відповідних програм


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Климчук Олександр Васильович Методичні рекомендації до самостійного вивчення навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні Климчук, О.В. Таранич, О.В. Вінниця немає українська 2021 метод. рек. 82
В методичних рекомендаціях у структурному відношенні на початку кожної теми для самостійного вивчення зазначено методичні поради, що потрібно застосовувати для комплексного викладення теми і вивчення яких є необхідною умовою для розуміння та якісного засвоєння матеріалу. В кінці кожної теми наводиться перелік ключових положень, ґрунтовне засвоєння яких є обов’язковою вимогою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології в управлінні»