Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - збірник

8

13 - монография

8

14 - альманах

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - доповідь

2

26 - анотація

2

27 - лаборат. практикум

2

28 - патент

2

29 - учеб.-метод. пособие

2

30 - аналіт. звіт

2

31 - покажчик

2

32 - тези доповідей

1

33 - наук. доп.

1

34 - тести

1

35 - словник-довідник

1

36 - плани практ. занять

1

37 - нариси

1

38 - рекомендації

1

39 - практ. посіб.

1

40 - монографія (розділ)

1

41 - роб. зошит

1

42 - тлумачення

1

43 - навч. комплекс

1

44 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

45 - книга-альбом

1

46 - автореферат дис.

1

47 - theses

1

48 - звіт

1

49 - зб. лекцій

1

50 - метод. поради

1

51 - статті, рецензії, есеї

1

52 - збірка

1

53 - дослідження

1

54 - енциклопедія

1

55 - програма

1

56 - курс лекций

1

57 - посібник

1

58 - атлас

1

59 - тестові завдання

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Русакова Надія Михайлівна Методика решения задач по механике В.Ф. Русаков, Н.М. Русакова Винница немає російська 2015 метод. пособие 108
Пособие содержит задачи по 4 разделам ме-ханики: кинематике, динамике точки, законам сохранения и динамике твердого тела. По-дробно проанализирована методика решения типових задач. Приведены задачи для кон-троля и самостоятельной работы


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Русакова Надія Михайлівна Методика решения задач по молекулярной физике В.Ф. Русаков, Н.М. Русакова, В.В. Чабаненко Винница немає російська 2015 метод. пособие 122
Пособие содержит материал по всем разделам молекулярной физики. Приведены подробные методические указания к решениям задач, кон-трольные вопросы по каждой теме, задачи для самостоятельного решения


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Русакова Надія Михайлівна Методика решения задач по молекулярной физике и термодинамике В.Ф. Русаков, Н.М. Русакова, З.Г. Зуйкова Винница немає російська 2015 метод. пособие 118
Весь материал пособия разбит на шесть раз-делов, соответствующих основным разделам читаемых курсов. В начале каждого раздела приводятся основные понятия, дается краткая сводка формул, необходимых для решения задач. В каждом разделе подробно разобрана методика решения типовых задач


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Русаков Володимир Федорович Методика решения задач по молекулярной физике Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Чабаненко, В.В. Винница немає російська 2015 метод. пособие 142
Работа содержит пять глав: уравнение состояния идеального газа, молекулярно-кинетическая теория газов; распределения Максвелла, Больцмана и Максвелла–Больцмана; явления переноса; первое и второе начала термодинамики; энтропия. Приведены подробные методические указания к решениям задач, контрольные вопросы по каждой теме, задачи для самостоятельного решения. Пособие будет полезно всем студентам, изучающим общую физику


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Русаков Володимир Федорович Методика решения задач по молекулярной физике и термодинамике Русаков, В.Ф. Русакова, Н.М. Зуйкова, З.Г. Винница немає російська 2015 метод. пособие 124
Весь материал пособия разбит на шесть разделов, соответствующих основным разде-лам читаемых курсов. В начале каждого раздела приводятся основные понятия, дается крат-кая сводка формул, необходимых для решения задач. В каждом разделе подробно разобрана методика решения типовых задач. Наличие задач для контроля и самостоятельной работы позволяет обходиться на практических занятиях без дополнительных задачников. Пособие может быть полезно всем, изучающим молекулярную физику