Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - монография

8

13 - альманах

8

14 - збірник

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - учеб.-метод. пособие

2

26 - аналіт. звіт

2

27 - покажчик

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - дослідження

1

33 - енциклопедія

1

34 - програма

1

35 - курс лекций

1

36 - посібник

1

37 - атлас

1

38 - тестові завдання

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

59 - збірка

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Дудатьєв Андрій Веніамінович Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід Дудатьєв А. В. Вінниця немає українська 2018 метод. вказівки 4 no file
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід"


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Юрковська Майя Миколаївна Методичні рекомендації По домашньому читанню на основі роману "A Long Way Gone. Memoirs of a Boy Soldier" by Ishmael Beah (для студентів ІI курсу історичного факультету спеціальності 6.030201 «Міжнародні відносини») Юрковська М.М. Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 15
Методичний посібник призначений для студентів 3 курсу історичного факультету, спеціальності «Міжнародні відносини», які вивчають іноземну мову за професійним спрямуванням


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Приседський Юрій Георгійович Методичні вказівки з курсу «Молекулярні та цитогенетичні основи розвитку організмів» до виконання лабораторних робіт з иеми «Біохімічні маркери» Бойко, С. М. Приседський, Ю. Г. Вінниця немає українська 2021 метод. вказівки 71
Наведено методики до виконання практичних робіт з курсу «Молекулярні та цитогенетичні основи розвитку організмів». Запропоновано різні варіанти визначення концентрації білку у дослідних розчинах, методи їх розділення за допомогою електрофорезу у різних гелях та умовах, проведення гістохімічних реакцій активностей ферментів різних класів. Методичні вказівки призначені для застосування під час навчання бакалаврів, магістрів денної та заочної форм навчання та використання під час проведення наукових досліджень викладачами, науковими співробітниками та аспірантами


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Крикун Іван Григорович Математична економіка Крикун І. Г. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 59 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Сергієнко Сергій Петрович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Чернов Д.В., Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 93
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Сергієнко Сергій Петрович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Чернов Д.В., Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 98
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Щербіна Ольга Сергіївна Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт з дисципліни «Інформаційна підтримка інноваційної діяльності» Щербіна О.С. Вінниця немає українська 2018 метод. вказівки 113
Наведено питання для практичної роботи, теоретичні та практичні завдання для самостійної роботи, контрольні питання, тести з дисципліни «Інформаційна підтримка інноваційної діяльності» для студентів ступеня освіти «Магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архів- на справа» освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність», а також залікові, екзаменаційні питання і список рекомендованої літератури.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Чернов Дмитро Вікторович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 155
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Чернов Дмитро Вікторович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Інтернет речей" Розанов І.Є. Сергієнко С.П. Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 127
Представлені лабораторні роботі до курсу «Інтернет речей» рекомендовані для студентів вищих навчальних закладів за напрямами підготовки «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Римар Павло Володимирович Системи та методи прийняття рішень С.М. Мічківський, О.В. Прігунов, П.В. Римар Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 141
Методичні вказівки містять основні положення теорії прийняття рішень, вимоги, що висуваються до результатів виконання індивідуальних завдань, інструкції з визначення варіанта індивідуального завдання, варіанти індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів. Для студентів галузей знань 11 «Математика та статистика» та 12 «Інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Пицюга Володимир Григорович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної фізики Русаков, В.Ф. Пицюга, В.Г. Пишкін, Р.О. Демченко, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 101
До методичних вказівок включені лабораторні роботи з механіки і молекулярної фізики, наведені основні теоретичні положення про досліджувані в роботах фізичні явища, формули фізичних законів, опис лабораторного обладнання, порядок виконан- ня робіт, питання для контролю знань. Для зручності студентів наведені основні фор- мули розрахунку похибок та необхідні фізичні константи. Частина матеріалу, згідно з вимогами Болонського процесу, запропонована для самостійного опрацювання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації проведення навчальної практики Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 137
У методичних вказівках розкрито мету, визначено основні завдання, з’ясова-но зміст та порядок проходження навчальної практики, наведено вимоги до звіту та організацію його захисту, визначено обов’язки студента та керівників практи-ки, обґрунтовано критерії оцінювання. Для студентів всіх форм навчання спеціальності 029 «Інформаційна, бібліо-течна та архівна справа» освітньої програми 6.020105 «Документознавство та ін-формаційна діяльність»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Ковальска Леся Андріївна Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» Ковальська Л. А. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 158
Методичні вказівки до організації роботи з вивчення дисципліни «Ділове спілкування та адміністрування» частина 1 для студентів освітньої програми «Документознавство та інформаційна діяльність» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Ковальска Леся Андріївна Інформаційно-аналітична діяльність Ковальська, Л.А. Вінниця немає українська 2020 метод. вказівки 154
У методичних вказівках розкрито специфіку, основні напрями, мету, визначено основні завдання, з’ясовано зміст та порядок організації навчального процесу навчальної дисципліни «Інформаційно-аналітична діяльність», наведено короткий виклад теоретичного матеріалу, визначено тематику практичних занять та запропоновано завдання для самоперевірки і самостійної роботи, обґрунтовано критерії оцінювання. Для здобувачів вищої освіти денної / заочної форми навчання СО «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» освітньої програми 6.02010501 «Документознавство та інформаційна діяльність»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Зубенко Оксана Вячеславівна Методичні вказівки для підготовки виступу студента на конференції та підготовки презентації Зубенко О.В., Степанова І.С. Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 117
Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-5 курсів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр», «Молодший спеціаліст», «Магістр» очної та заочної форми навчання за усіма напрямами підготовки. У виданні розглянуто два види спец. заходів – конференція та презентація, а також представлено ряд методичних рекомендацій та порад правильної підготовки та організації виступу студента, наданий перелік базових мовних висловів та кліше англійською мовою, завдання для самоконтролю


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Зубенко Оксана Вячеславівна Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» Зубенко О.В., Степанова І.С. Вінниця немає українська 2016 метод. вказівки 118
Дані методичні вказівки призначені для студентів 1-го курсу на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» факультету ІТКІ. Видання містить контрольні роботи, що складаються із вправ та текстів, зразки виконання, перелік запитань із варіантами відповідей до усної співбесіди, а також граматичний довідник у схемах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Русаков Володимир Федорович Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із загальної фізики Русаков, В.Ф. Пицюга, В.Г. Пишкін, Р.О. Демченко, К.В. Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 125
До методичних вказівок включені лабораторні роботи з механіки і молекулярної фізики, наведені основні теоретичні положення про досліджувані в роботах фізичні явища, формули фізичних законів, опис лабораторного обладнання, порядок виконан- ня робіт, питання для контролю знань. Для зручності студентів наведені основні фор- мули розрахунку похибок та необхідні фізичні константи. Частина матеріалу, згідно з вимогами Болонського процесу, запропонована для самостійного опрацювання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Довбня Катерина Миколаївна Системний аналіз Т.В. Січко, К.М. Довбня, В.А. Врублевський Вінниця немає українська 2019 метод. вказівки 131
У методичних вказівках зазначено мету, завдання навчальної дисципліни, подано короткі теоретичні відомості до кожної лабораторної роботи, завдання та контрольні питання. Для студентів ступеня освіти «Бакалавр» спеціальностей «Прикладна математика», «Комп’ютерні науки» факультету математики та інформаційних технологій ДонНУ імені Василя Стуса


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Ковтун Оксана Володимирівна Уільям сомерсет моем. Розмальована вуаль: Методичні вказівки для домашнього читання (книга для викладача) О.В. Ковтун, О.Д. Краєвська Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 130
Методичні вказівки пропонують комплекс вправ і завдань для роботи з відомим романом У.С. Моема «Розмальована вуаль». Посібник містить перекладацькі вправи, завдання для обговорення проблематики та персонажів роману, питання для контролю розуміння змісту прочитаного, вправи з опрацювання нової лексики та закріплення вивченого. Посібник призначений для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад» факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Ковтун Оксана Володимирівна Уільям сомерсет моем. Розмальована вуаль: Методичні вказівки для домашнього читання (книга для студента) О.В. Ковтун, О.Д. Краєвська Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 134
Методичні вказівки пропонують комплекс вправ і завдань для роботи з відомим романом У.С. Моема «Розмальована вуаль». Посібник містить перекладацькі вправи, завдання для обговорення проблематики та персонажів роману, питання для контролю розуміння змісту прочитаного, вправи з опрацювання нової лексики та закріплення вивченого. Посібник призначений для студентів 3 курсу спеціальності «Переклад» факультету іноземних мов денної та заочної форм навчання


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Ковтун Оксана Володимирівна Тести з української літератури ХХ століття для слухачів ЦДП. Частина І О. В. Ковтун, Л. І. Олійник, Азарова Л.Є. Вінниця немає українська 2015 метод. вказівки 155
Методичні вказівки укладено згідно з чинними програмами з української літератури, затвердженими Міністерством освіти і науки України для середніх загальноосвітніх навчальних закладів, і програми ЗНО. Збірник містить тестові завдання різного рівня складності з української літератури, які охоплюють період ХХ століття. Мета вказівок – допомогти абітурієнтам, слухачам заочної фізико-математичної школи та підготовчого відділення ЦДП ВНТУ на етапі підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання та перевірки набутих знань та умінь


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Ковтун Оксана Володимирівна Українська мова за професійним спрямуванням. Завдання для самостійної роботи студентів Л. Є. Азарова, О. В. Ковтун Вінниця немає українська 2015 метод. вказівки 144
Методичні вказівки укладено згідно з чинною програмою з української мови за професійним спрямуванням, затвердженою Міністерством освіти і науки України. Збірник містить завдання різного рівня складності. Мета вказівок – допомогти студентам у самостійній роботі над засвоєнням і вдосконаленням знань із граматики української мови


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Березовський Ігор Васильович Зоологія І.В. Березовський Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 138 no file
В методичних вказівках розглядаються основні аспекти дослідження біології безхребетних тварин, теоретичні знання про характерні риси будови і життєдіяльності тваринних організмів, їх різноманітність, походження і значення в біоценозах і господарській діяльності людини


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Березовський Ігор Васильович Їхтіологія І.В. Березовський Вінниця немає українська 2017 метод. вказівки 128 no file
В методичних вказівках розглядаються основні іхтіологічні методи дослідження, особливості зовнішньої і внутрішньої будови риб у зв’язку з умовами існування, ембріологічний розвиток риб, їх систематика та умови утримання риб в акваріумах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Іщук Наталія Юріївна Методичні рекомендації щодо виконання виробничої (перекладацької) практики для студентів спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес» Н.Ю. Іщук, Т.В. Орєхова, М.Л. Варламова Вінниця немає українська 2016 метод. вказівки 152
Методичні рекомендації щодо виконання виробничої практики (перекладацької) для студентів спеціальності 6.030206 «Міжнародний бізнес»