Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Юрчишена Людмила Вікторівна Лабораторний практикум з дисципліни «Фінанси підприємств» Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2020 лаборат. практикум 46
Лабораторний практикум з дисципліни «Фінанси підприємств» розроблено відповідно до освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня освіти «Бакалавр», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», відповідає робочій програмі і включає 3 розділи, які містять 8 лабораторних занять. У лабораторному практикумі наведена методика виконання робіт, завдання, вихідні дані і приклади виконання лабораторних робіт. Цей посібник буде корисним для здобувачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, фінансистів, практиків і всіх тих, хто вивчає питання фінансів підприємств