Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Климчук Олександр Васильович Інформаційні системи і технології в управлінні Климчук О. В. Вінниця немає українська 2021 конспект лекцій 11
У конспекті лекцій із навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології в управлінні” визначено роль та значення інформаційних систем і технологій у соціумі. Наведено еволюційний процес створення комп’ютерних технологій та систематизації режимів роботи електронно-обчислювальних машин. Висвітлено методологічні засади створення і функціонування інформаційних систем. Визначено сутність електронної комерції та окреслено технологічні аспекти захисту різних видів інформації. Розкрита сутнісна характеристика інформації та правових експертних інформаційних систем. Надано характеристику інформаційних систем законодавчих органів та органів юстиції України. Розглянуто сучасні підходи до здійснення управління документообігом у суді.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Мартинець Лілія Асхатівна ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2019 конспект лекцій 50
Опорний конспект лекцій містить матеріали, які розкривають теоретичний доробок педагогіки вищої школи з підходами до організації та здійснення освітнього процесу у закладі вищої освіти. Для здобувачів вищої освіти, слухачів курсів підвищення кваліфікації