Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Домрачева Ірина Романівна ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВЛАСНЕ СУКУПНИХ ІМЕННИКІВ ЯК СКЛАДНИКІВ МІЖРІВНЕВОЇ КАТЕГОРІЇ СУКУПНОСТІ Домрачева, І.Р. Вінниця ТЕОРІЯ ЛІНГВІСТИЧНИХ ПАРАДИГМ українська 2019 кол. монографія 2
У запропонованому розділі подано аналіз перспективної на сьогодні проблеми ідентифікації та реалізації іменників із сукупним значенням. Визначено статус категорії сукупності в українській мові як ФСК, що уможливлює потрактування її як універсальної, комплексної категорії, репрезентованої на лексичному, словотвірному, морфологічному та синтаксичному рівнях функційно-семантичного поля сукупності.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Кравченко Елла Олександрівна Онімна рима як особливий звуковий повтор Кравченко Е. О. Вінниця немає українська 2019 кол. монографія 25 no file
Розглянуто проблему онімної рими як одного з різновидів звукового повтору. Доведено, що у віршованому мовленні повтор звукосполук виступає текстотвірним засобом, який концентрує навколо себе всі інші компоненти. Поетична образність виникає із зосередження наближених за звучанням – значенням лексем, у тому числі завдяки звуковій потужності онімних пар. Проаналізовано взаємодію поетонімів, улаштовану анафоричною позицією, алітераціями й асонансами, контактним розміщенням суголосних слів тощо


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Кіпень Володимир Порфирович ПОЛІТИЧНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ / Сучасні суспільно-політичні процеси у світі та Україні В. П. Кіпень у співавторстві Вінниця немає українська 2019 кол. монографія 36 no file
Фіксується проектний вакуум щодо майбутнього українського народу і держави. Обгрунтовується необхідність реагування і виведення проблеми в суспільний дискурс. Прояснюються теоретичні напрацювання щодо роботи з майбутнім та місце в цьому політичного проектування. Розглянуті домінантні політичні проекти розвитку країни в політичному полі за останнє десятиліття та їх трансформація від Революції гідності 2013 року і виборчих циклів. Окреслені проекції (тою чи іншою мірою артикульовані в суспільстві) політичного майбутнього України політичних акторів після президентських виборів 2019 року.