Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Чернов Дмитро Вікторович ПРОСТОРОВО-РОЗВИНЕНІ ПІДСИЛЮВАЧІ Крижановський, В. Г. Чернов, Д. В. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 1
Розглядаються питання побудови широкого кола підсилювачів для сучасних систем зв’язку та споріднених систем. Основною темою посібника є розв’язання протиріччя між досягненням високого коефіцієнта корисної дії та лінійністю системи. Підручники на цю тему практично відсутні, тому посібник призначено для вивчення методів побудови, методики розрахунку та перспектив розвитку підсилювачів Догерті, Шірекса та ін. Посібник рекомендовано для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів за напрямом «Прикладна фізика»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Родигін Костянтин Михайлович Візуальний контент медіа як інструмент маніпуляцій в контексті інформаційно-смислової війни К.М. Родигін, І.О. Єрмакова немає немає українська 2019 навч. посіб. 2
Навчальний посібник є наскрізним з дисциплін «Фотожурналістика» і «Журналістська майстерність і фах», що викладаються студентам бакалавріату другого і третього курсів спеціальності «Журналістика» Донецького національного університету імені Василя Стуса. В ньому розглянуто чотири основні види маніпуляцій з візуальним контентом у медіа в контексті інформаційно-смислової війни: фотоманіпуляції (втручання в цілісність зображення, ретуш, монтаж); фотофейки як маніпуляції з контекстом та описом фотографій; постановочні світлини; використання засобів художньої виразності (композиція, ракурс, кадрування, невербальне повідомлення тощо).


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Єрмакова Інна Олександрівна ВІЗУАЛЬНИЙ КОНТЕНТ МЕДІА ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЙ В КОНТЕКСТІ ІНФРМАЦІЙНО-СМИСЛОВОЇ ВІЙНИ Костянтин Родигін, Інна Єрмакова Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 3 no file
Навчальний посібник в якому розглянуто чотири основні види маніпуляцій з візуальним контентом у медіа, які використовуються як інструмент інформаційної війни. Наведені механізми використання фотоманіпуляцій (втручання в цілісність зображення, ретуш, монтаж); фотофейків як маніпуляції з контекстом та описом фотографій; постановочних світлин; використання художніх прийомів як засобів художньої виразності для впливу на сприйняття


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Просалова Віра Андріївна ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Просалова В. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 3
У навчальному посібнику з’ясовується історія виникнення теорії інтертекстуальності, розкриваються її основні положення, висвітлюються ключові проблеми теорії й методики інтертекстуальних досліджень, подаються зразки аналізу художніх творів з позицій інтертекстуальності/ інтермедіальності. Навчальний посібник допоможе студентам і молодим науковцям ознайомитися зі сферою застосування інтертекстуальних студій, здобутками зарубіжних і вітчизняних учених у цій галузі знань. Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і викладачів, які прагнуть пізнати національне письменство у широкому літературному і культурному контекстах


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Ютілова Ксенія Сергіївна Комп’ютерне моделювання хімічних процесів Ютілова, К.С. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 3
Наведено програму курсу “Методи моделювання в неорганічній хімії. Методи моделювання в органічній хімії”. Представлено комплект лабораторних робіт, що містять розділи із теоретичними відомостями, методичними рекомендаціями, експериментальними завданнями та контрольними запитаннями з комп’ютерного моделювання хімічних процесів. Запропоновано варіанти завдань для самостійної роботи. Для студентів хімічних факультетів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів та науковців


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Козловський Сергій Володимирович Міжнародний бізнес Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Козловський, С.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 4
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Орєхова Тетяна Вікторівна Міжнародний бізнес Орєхова, Т.В. Хаджинов, І.В. Козловський, С.В. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 7
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Драбовська Віра Анатоліївна The main differences between British and American English Драбовська В. А. Вінниця немає англійська 2016 навч. посіб. 5 no file
У посібнику розглядаються основні фонетичні, лексичні та граматичні розбіжності між двома найпоширенішими варіантами англійської мови – британським та американським. Посібник також містить розділ, в якому вперше розглянуто основні культурно-детерміновані відмінності двох мовних варіантів, які допомагають студентам сформувати лінгвокультурну компетенцію. Окремим аспектом праці є словник-глосарій. Посібник призначений для студентів факультетів іноземних мов, студентів неспеціалізованих факультетів, аспірантів, науковців, а також усіх, хто цікавиться англійської мовою


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Доценко Ольга Іванівна Біофізика. Ферментативна кінетика. Динамічні моделі біологічних процесів. Теорія. Лабораторний практикум О.І. Доценко, Г.В. Тарадіна Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 7
У посібнику наведені: теоретичний матеріал з двох тем курсу «Кінетика ферментативних процесів» та «Динамічні моделі біологічних систем», опис та рекомендації до виконання лабораторних робіт, завдання для самостійного опрацювання матеріалу. Посібник призначений для студентів біологів, аспірантів та студентів споріднених спеціальностей, що вивчають дисципліну «Біофізика»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Доценко Ольга Іванівна Практикум із системної біології. Математичне моделювання метаболічних процесів Доценко О.І. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 4
Представлення складних біологічних систем як мережі (реакційні мережі, мережі взаємодії, регулюючі мережі) дозволяє вивчати їх структуру, динаміку, функціонування та допомагає зрозуміти принципи роботи живих клітин. У методичному посібнику наведені лабораторні роботи та практичні завдання, що допоможуть студенту зрозуміти основні підходи до моделювання складних метаболічних мереж, опанувати спеціальними програмними засобами для дослідження метаболічних процесів клітини. Практикум розрахований на магістрів-біологів, що вивчають курс «Системна біологія».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Доценко Ольга Іванівна ТЕРМОДИНАМІКА БІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Доценко О. І. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 5
Посібник призначений для студентів, що вивчають дисципліну «Біофізика», а також всіх, хто цікавиться застосуванням законів термодинаміки для аналізу функціонування біологічних систем. Посібник може бути корисним студентам під час самостійної підготовки до занять і лабораторних робіт з біофізики, студентам і аспірантам, що цікавляться клітинними метаболічними процесами та енергетикою цих процесів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Гринюк Роман Федорович Law of the European Union Grynyuk R. та ін. Voronezh немає англійська 2016 навч. посіб. 5
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Білецька Олена Всеволодівна Kontrastive Grammatik der deutschen und ukrainischen Sprachen: Teil 1: Morphologie (Порівняльна граматика німецької і української мов. Частина 1: Морфологія) Білецька О. В. Вінниця немає німецька 2018 навч. посіб. 4 no file
У навчальному посібнику викладені основні питання та актуальні проблеми по-рівняльної граматики німецької і української мов як навчальної дисципліни. Навчаль-ний посібник складається з шести розділів, кожний з яких містить лекційний матеріал та питання для самоконтролю, списку рекомендованої літератури та джерел ілюстра-тивного матеріалу. Навчальний посібник може використовуватись як під час аудитор-них заняттях, так і в рамках самостійної роботи студентів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Манакін Володимир Миколайович Мова і міжкультурна комунікація Манакін В. М. Київ немає українська 2012 навч. посіб. 4 no file
Міжкультурна комунікація - навчальна дисципліна, яку дуже активно вивчають в університетах світу. На основних теоретичних іприкладних питаннях міжкультурної комунікації зосереджений пропонований навчальний посібник — перший в У країні такого змісту. У ньому особливу увагу приділено міжкультурним розбіжностям, що відображаються вр ізних мовнихк артинах світу. Їх розглянуто крізь призму українського національного світобачення


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Чоботар Олексій Васильович Граматика сучасної німецької мови Чоботар О. В., Серебрякова Н. О. Донецьк немає німецька 2007 навч. посіб. 3
Німецька мова сьогодні є однією з найуживаніших європейських мов. Вивчати її не тільки корисно, але й престижно. До книги увійшли основні відомості з фонетики і граматики німецької мови, проілюстровані необхідними прикладами, таблицями, схемами. Структура і зміст видання відповідають сучасним методичним вимогам шкільної і вузівської програм навчання. Видання розраховане на школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів, а також усіх, хто вивчає німецьку мову самостійно


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Бахалова Євгенія Анатоліївна Практикум з органічної хімії Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 4
Наведено основні методи очиcтки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніку безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Посібник призначений для студентів спеціальності «Хімія». Може бути корисним студентам під час виконання експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Бахалова Євгенія Анатоліївна Номенклатура органічних сполук Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 3
У навчальному посібнику «Номенклатура органічних сполук» розглянуто одне з базових понять органічної хімії, а саме: правила складання назв органічних сполук за номенклатурами раціональною, женевською та IUPAC для різних класів органічних сполук. Матеріал посібника включає інформацію щодо застосування принципів певної номенклатури до складання назв різних органічних сполук, алгоритму складання назв, варіантів завдань для самостійної роботи. Посібник призначено для студентів вузів, школярів, що поглиблено вивчають окремі розділи хімії, а також буде корисним для викладачів, аспірантів, наукових співробітників


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Бахалова Євгенія Анатоліївна Практикум з органічної хімії Швед, О.М. Ситник, Н.С. Бахалова, Є.А. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 1
Наведені основні методи очиcтки органічних сполук, ідентифікації синтезованих речовин, атлас хімічного посуду, техніка безпеки, лабораторні роботи з методів очистки та синтезу органічних сполук. Посібник призначений для студентів спеціальності «Хімія». Може бути корисним студентам при виконанні експериментальної наукової роботи, курсових та магістерських робіт.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Баран Уляна Святославівна Німецька мова Кобзар О. І., Гнідець У. С. Полтава немає німецька 2010 навч. посіб. 2 no file
Навчальний посібник для студентів І-ІІ курсів економічних та політехнічних напрямів навчання (За редакцією М. П. Весни).


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Русакова Надія Михайлівна Молекулярна фізика і термодинаміка В. Ф. Русаков Н. М. Русакова Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 4
Посібник містить матеріал другої частини кур-су молекулярної фізики та термодинаміки, що викладається студентам спеціальностей «Фізи-ка та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Най-більш складні питання викладені достатньо де-тально, частина матеріалу відповідно до вимог Болонського процесу, запропонована для са-мостійного вивчення


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Русакова Надія Михайлівна Практикум з фізики. Розв’язання задач. Частина 2: Коливання і хвилі. Хвильова і квантова оптика. Елементи квантової ме-ханіки. Основи фізики твердого тіла. Елементи фізики атомного ядра Лумпієва Т.П., Русакова Н.М, Волков О.Ф. Донецьк немає українська 2015 навч. посіб. 5
«Практикум з фізики. Розв’язання за-дач. Ч. 2» є доповненням до видано-го в 2009 році навчального посібника «Курс фізики» у двох томах цих же авторів. В посі-бнику наведені стисли теоретичні відомості за розділами курсу фізики, розглянута ме-тодика розв’язування задач, наведені прикла-ди розв’язання задач с детальним аналізом, а також наведені задачі для самостійного розв’язання. Розділи «Практикуму» відпові-дають розділам навчального посібника. Є не-обхідний довідковий матеріал. Приведений словник термінів використовуваних в даній книжці.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Русакова Надія Михайлівна Практикум з фізики. Розв’язання задач. Ч. 1: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика і термодинаміка. Електрос-татика. Постійний струм. Електромагнетизм Лумпієва Т.П., Русакова Н.М, Волков О.Ф. Донецьк немає українська 2014 навч. посіб. 5
«Практикум з фізики. Розв’язання за-дач. Ч. 1» є доповненням до виданого в 2009 році навчального посібника «Курс фізики» у двох томах цих же авторів. В по-сібнику наведені стисли теоретичні відомості за розділами курсу фізики, розглянута ме-тодика розв’язування задач, наведені прик-лади розв’язання задач с детальним аналі-зом, а також наведені задачі для самостійно-го розв’язання. Розділи «Практикуму» від-повідають розділам навчального посібника. Є необхідний довідковий матеріал. Приве-дений словник термінів використовуваних в даній книжці.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Русаков Володимир Федорович МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА РУСАКОВ, В. Ф РУСАКОВА, Н. М. Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 4
Посібник містить матеріал другої частини курсу молекулярної фізики та термодинаміки, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Найбільш складні питання викладені достатньо детально, частина матеріалу відповідно до вимог Болонського процесу, запропонована для самостійного вивчення. Посібник також може бути використаний студентами інших спеціальностей під час вивчення курсу молекулярної фізики та термодинаміки


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Русаков Володимир Федорович Молекулярна фізика Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2018 навч. посіб. 4
Посібник містить матеріал, що викладається студентам спеціальностей «Фізика та астрономія», «Середня освіта. Фізика», «Прикладна фізика та наноматеріали», «Комп’ютерні науки» та «Кібербезпека». Він також може бути використаний студентами інших спеціальностей під час ви-вчення курсу молекулярної фізики.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Русаков Володимир Федорович Електрика та магнетизм Русаков, В.Ф. Вінниця немає українська 2020 навч. посіб. 9
У посібнику викладено матеріал з електромагнетизму відповідно до програми із загальної фізики. Для студентів спеціальностей: «Фізика та астрономія», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Кібербезпека», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Прикладна фізика», «Середня освіта. Фізика». Може використовуватися студентами й інших спеціальностей під час вивчення відповідних розділів курсу загальної фізики.