Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Донецький національний університет імені Василя

294

3004

51588Нові надходження
Соціальні і поведінкові науки

Стосунки уряду та парламентської опозиції в Словацькій Республіці (1998–2010 рр.)
>> стаття <<

No foto Автор: Бусленко Василь Володимирович
Співавтори: Бусленко В. В.
Опис: Розглянуто основні тенденції та характер взаємовідносин між урядами та парламентською опозицією у Словацькій Республіці у 1998–2010 роках. З’ясовано чинники, що впливали на політичну поведінку парламентських опозиційних фракцій та груп щодо проурядової більшості
Детально . . .
Соціальні і поведінкові науки

Парламентська опозиція та уряди більшості в Польщі в 1997–2001 рр
>> стаття <<

No foto Автор: Бусленко Василь Володимирович
Співавтори: Бусленко В. В.
Опис: Розглянуто основні тенденції взаємовідносин між урядами більшості та парламентською опозицією в Республіці Польща в 1997–2001 рр. Простежено взаємозв’язок між типом уряду та впливовістю парламентської опозиції. З’ясовано політичну поведінку парламентських опозиційних фракцій та груп щодо уряду більшості. Констатовано високий рівень міжпартійної конкуренції та поступове «звикання» громадян до процедури зміни партій при владі та до політичної опозиції як інституту, що є важливою передумовою для переходу країни до консолідованої демократії
Детально . . .
Соціальні і поведінкові науки

Взаємовідносини влади та опозиції в державах Вишеградської групи
>> монографія <<

No foto Автор: Бусленко Василь Володимирович
Співавтори: Бусленко В. В.
Опис: У монографії проаналізовано взаємовідносини влади та опозиції в країнах Вишеградської групи в контексті процесів демократизації. Обґрунтовано роль опозиції в перехідних демократіях. Значна увага приділена теоретикометодологічним підходам дослідження взаємовідносин влади та опозиції в контексті протікання суспільно-політичних процесів в Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині. Відображено утворення політичних партій, опозиційних організацій та рухів, формування представницьких та інших демократичних інститутів через призму дихотомії «влада–опозиція».
Детально . . .