Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Донецький національний університет імені Василя

298

3280

80655Нові надходження
Гуманітарні науки

Підготовка до атестаційного іспиту із сучасної української мови та історії: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти освітніх програм "Українська мова та література", "Прикладна лінгвістика"
>> метод. рек. <<

No foto Автор: Пилипак Валерія Павлівна
Співавтори: Коваль, Л.М. Домрачева, І.Р. Важеніна, О.Г. Козловська, Д.В. Митько, Н.А. Пилипак, В.П.
Опис: У методичних рекомендаціях подано програму атестаційного іспиту із сучасної української мови та її історії, тестові завдання з кожного розділу сучасної української мови, рекомендовану основну й допоміжну літературу. Для здобувачів вищої освіти освітніх програм «Українська мова та література», «Прикладна лінгвістика».
Детально . . .
Гуманітарні науки

Егоцентрична "Там"-семантика генітива в українській мові
>> стаття <<

No foto Автор: Пилипак Валерія Павлівна
Співавтори: Пилипак, В.П.
Опис: Вивчення семантики та функціонування мовних одиниць і категорій у зв’язку з виявленням людського чинника в мові, суб’єктивної позиції мовця є актуальним в наш час. Теорії, що спираються на принцип дослідження системи мови і функціонування мовних одиниць у зв’язку з людиною-мовцем, називаються антропо- чи егоцентричними (І.В. Арнольд, К Бюлер, Е. Бенвеніст, С.Д. Кацнельсон, М.О. Луценко, Ю.С. Степанов, М.О. Шелякін). Розгляд родового відмінка у семантико-прагматичному аспекті, що пов’язаний з виявленням егоцентричних семантичних чинників у мовних одиницях та категоріях, дозволяє поглибити уявлення про причини його широкого функціонально семантичного навантаження в українській мові, зрозуміти можливість використання генітива у первинних та вторинних функціях. У статті окреслені основні традиційні тенденції та підходи до визначення загальної семантики генітива в українській мові у присубстантивній атрибутивній функції та у придієслівній адвербіальній прийменниковій функції.
Детально . . .
Гуманітарні науки

Семантико-прагматичні відтінки жаргонної лексики в романі Любка Дереша "Намір!"
>> стаття <<

No foto Автор: Пилипак Валерія Павлівна
Співавтори: Пилипак, В.П.
Опис: немає
Детально . . .