Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Донецький національний університет імені Василя

280

1734

13093Нові надходження
Управління та адміністрування

Особливості розвитку банківських інновацій в Україні
>> стаття <<

No foto Автор: Козлов Вадим Петрович
Співавтори: Козлов В. П.
Опис: Стаття присвячена проблемі забезпечення розвитку банківських інновацій в Україні, так як у випадку відставання від банків розвинених країн вітчизняна банківська система зіткнеться із серйозними труднощами при формуванні ресурсів, обслуговуванні клієнтів та при проведенні операцій кредитування. Результатом банківських інновацій є новібанківські послуги (продукти), які більш якісні і мають більш привабливі споживчі властивості. Розвиток банківських інновацій пов’язаний також з тим, що у банків з’являються конкуренти (технологічні компанії, соціальні мережі, онлайн-роздріб, ритейл), які розвивають власні фінансові сервіси. Інновації в банківській сфері пов’язані з фінансовою технологією FinTech, яка дозволяє оптимізувати фінансові послуги та банківську справу, а також дозволяє споживачам отримувати послуги за альтернативними варіантами
Детально . . .
Управління та адміністрування

Концепція розвитку державно-приватного партнерства у сфері освіти на регіональному рівні
>> стаття <<

No foto Автор: Козлов Вадим Петрович
Співавтори: Козлов В.П., Бєлєга О. В.
Опис: Одним з дієвих механізмів розвитку у сфері освіти є державно-приватне партнерство, так як в умовах обмеженості бюджетних коштів якісне фінансування освіти можливо лише шляхом інтеграції державних і приватних фінансових ресурсів. В Україні проекти ДПП реалізуються в таких сферах, як збір, очищення та розподіл води; виробництво, транспортування та постачання тепла; оброблення відходів; будівництво та/або експлуатація автострад, залізниць, тощо. У сфері освіти такі проекти практично не реалізуються. В розвинутих країнах за кількістю реалізованих проектів сфера освіти займає друге місце після транспорту. ДПП сприяє раціональному використанню бюджетних коштів, підвищенню якості освітніх послуг. В ході дослідження розроблено концепцію, метою якої є формування механізму ефективної взаємодії між органами місцевого самоврядування, приватним сектором на засадах державно-приватного партнерства для забезпечення успішної реалізації проектів у сфері освіти
Детально . . .
Управління та адміністрування

Особливості розвитку державно-приватного партнерства в Україні
>> стаття <<

No foto Автор: Козлов Вадим Петрович
Співавтори: Козлов В. П.
Опис: Стаття присвячена дослідженню такого механізму економічного зростання, як державноприватне партнерство. Цей механізм, який представляє собою симбіоз ринкових та неринкових джерел, може грати більш значну роль у фінансуванні інвестиційної діяльності, залученні додаткових коштів у бюджетний сектор. Він дасть можливість вирішити завдання підвищення життєвого рівня населення на основі підвищення темпів зростання економіки. В статті проведено аналіз статистичних показників щодо стану укладання угод державно-приватного партнерства в Україні; виявлено, що переважною формою державно-приватного партнерства є концесія; виявлено основні причини, які стримують розвиток державно-приватного партнерства в Україні та сформульовано пропозиції, які дозволять розширити використання механізму державно-приватного партнерства у процесі удосконалення взаємовідносин між державою та приватним капіталом
Детально . . .