Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
305
Всього праць
3400
Завантажень
5
Зап. на цитування
139132
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 487
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 555
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 178
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан та тенденції інвестування в економіку України Атаманчук З.А., Пльонсак А.О. Лісабон Х Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences» українська 2021 тези 13
Іноземні інвестиції відіграють важливу роль не лише у розвитку окремого підприємства, а й країни в цілому. Доведено, що створення сприятливого інвестиційного клімату шляхом удосконалення законодавчої бази, підвищення рівня політико-правової стабільності, покращення інфраструктури, усунення бюрократичних перешкод та боротьба з корупцією є передумовою економічного розвитку нашої держави. Обґрунтовано, що для формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні повинні бути здійснені комплексні заходи щодо поліпшення умов діяльності інвесторів, розширення механізмів, забезпечення еквівалентності обміну між галузями і сферами економіки, встановлення економічно обґрунтованих та взаємовигідних цін на інвестиційні ресурси. Відповідне збільшення обсягу інвестицій в економіку України забезпечить пришвидшення соціально-економічного поступу нашої держави та її пріоритетних галузей виробництва

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан та тенденції інвестування в економіку України / Атаманчук Зорина Асланівна. // Х Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences». – 2021. С.
2. Атаманчук Зорина Асланівна Сучасний стан та тенденції інвестування в економіку України / Атаманчук Зорина Асланівна. // Х Міжнародна науково-практична конференція «Topical issues, achievements and innovations of fundamental and applied sciences». – 2021. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/1668