Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
330
Всього праць
4601
Завантажень
5
Зап. на цитування
548141

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1055
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 607
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 85
061 Журналістика
Управління та адміністрування 863
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 503
081 - Право
Біологія 131
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 205
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 365
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 254
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини
Знайдено документів: 1
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Гевлич Іван Геннадійович Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку сучасного будівельного підприємства Гевлич Л.Л., Гевлич І.Г. немає Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку українська 2012 стаття 154
Відсутність досліджень галузевих особливостей облікової політики перешкоджає ефективному її застосуванню як інструмента оптимізації бухгалтерського обліку. У статті розглянуто засади регулювання вітчизняного обліку: рівні, суб’єкти, основні завдання та засоби їх виконання. Такий підхід дозволив авторам ідентифікувати три рівні облікової політики: державна, регіональна (галузева), суб’єкта господарювання. Роз’яснення сутності та основних функцій облікової політики будівельного підприємства обґрунтувало її виокремлення як інструмента внутрішньої регламентації облікового циклу. Запропоновано урахування особливостей суб’єкта господарювання в процесі формалізації облікової політики, розглянуто склад і характеристику основних різновидів організаційно-розпорядчої документації. Результати проілюстровані деталізованою структурою Положення про облікову політику будівельного підприємства. Намічені перспективи подальших досліджень процесу вибору та формалізації облікової політики.

Скопіюйте потрібний варіант цитування
1. Гевлич Іван Геннадійович Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку сучасного будівельного підприємства / Гевлич Іван Геннадійович. // Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку. – 2012. С.
2. Гевлич Іван Геннадійович Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку сучасного будівельного підприємства / Гевлич Іван Геннадійович. // Облікова політика в рамках системи регулювання бухгалтерського обліку. – 2012. [Електронний ресурс]-режим доступу: https://r.donnu.edu.ua/handle/123456789/407