Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
331
Всього праць
4691
Завантажень
5
Зап. на цитування
585942

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 87
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1083
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 593
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 908
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 519
081 - Право
Біологія 132
091 Біологія
Природничі науки 422
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 206
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 371
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 261
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Варламова Марія Леонідівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат економічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: розвиток інвестиційно-інноваційних процесів, діяльність транснаціональних корпорацій, трансформація міжнародних економічних відносин під впливом діджиталізації
Факультет: Економічний факультет
Підрозділ: Кафедра міжнародних економічних відносин
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7111-1136
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=R003pH8AAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: m.varlamova@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=95#search

Праці

Знайдено документів: 15
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Варламова Марія Леонідівна Імплементація закордонного досвіду залучення інвестицій у сектор зеленого будівництва в регіонах України Варламова М.Л.Саркісян Л.Г. немає Економічний простір українська 2018 стаття 221
У статті досліджено проблеми розвитку сектору зеленого будівництва. Розглянуто тенденції впровадження основних засад соціально-відповідального інвестування у будівництві. Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо створення стимулюючих механізмів розвитку зеленого будівництва та інвестування в зазначену сферу. Проведено аналіз законодавчої бази України щодо застосування екологічних принципів в будівництві в Україні. Представлено екологічний рахунок з охорони атмосферного повітря у будівництві України

2 Варламова Марія Леонідівна Світові тенденції трансформації ринку праці в умовах формування цифрової економіки Варламова М.Л., Дем’янова Ю.О. немає Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту українська 2018 стаття 200 no file
немає

3 Варламова Марія Леонідівна Основні тренди інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності в Україні Варламова М.Л. немає Східна Європа:економіка, бізнес та управління українська 2018 стаття 162
У статті проведено аналіз розвитку інноваційної діяльності в Україні, виділено основні тренди, що спостерігаються в її інвестиційному забезпеченні. Охарактеризовано позиції України на світовому рівні за показниками інноваційного розвитку. Виділено чинники, які впливають на інвестиційну привабливість інноваційної діяльн

4 Варламова Марія Леонідівна Світові тренди розвитку соціальної відповідальності бізнесу Варламова М.Л., Єнгоян Г.М. немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 231
Присвячено актуальній проблемі розвитку соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах посилення необхідності вирішення глобальних проблем. Розглянуто різні підходи до визначення соціальної відповідальності бізнесу та охарактеризовано еволюцію розвитку даного поняття. Проведено аналіз глобальних ініціатив, спрямованих на підтримку й стимулювання компаній дотримуватися принципів корпоративної соціальної відповідальності. Особливу увагу приділено аналізу поширення Глобального договору ООН Проаналізовано особливості розвитку основних напрямків корпоративної соціальної відповідальності українських та закордонних підприємств з високим значенням індексу корпоративної соціальної відповідальності.

5 Варламова Марія Леонідівна Основні тенденції діджиталізації у глобальному вимірі Варламова М., Дем’янова Ю немає Галицький економічний вісник українська 2019 стаття 210
Досліджено основні тенденції діджиталізації у світових масштабах. Наведено різні підходи до визначення поняття «діджиталізація». Проаналізовано динаміку світового Інтернет трафіку та коефіцієнт проникнення Інтернету за регіонами світу. Проаналізовано темпи зростання і стан діджитал-економіки, поділено всі країни на чотири категорії. Встановлено, що до першої категорії належать країни-лідери, що демонструють високі темпи цифрового розвитку і продовжують лідирувати в поширенні інновацій. Другу категорію складають країни, що мають сповільнені темпи зростання. До третьої категорії належать перспективні країни: незважаючи на те, що ці країни демонструють відносно низький загальний рівень діджиталізації, вони демонструють стійкі темпи зростання. Представники четвертої категорії – це проблемні країни, які зіштовхуються зі серйозними викликами, які пов’язані з низьким рівнем цифрового розвитку і повільними темпами зростання

6 Варламова Марія Леонідівна Міжнародний бізнес Варламова М.Л. та ін. Вінниця немає українська 2017 навч. посіб. 148
Навчальний посібник відповідає освітньо-професійній програмі за курсом «Міжнародний бізнес». У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади, середовище та функціонування міжнародного бізнесу. Особлива увага приділяється управлінню міжнародним бізнесом – питанням міжнародного стратегічного менеджменту, міжнародних організаційних структур, організації зовнішньоторговельних операцій, міжнародному фінансовому менеджменту, обліку у міжнародному бізнесі, управління людськими ресурсами та соціальній відповідальності міжнародного бізнесу. Пропонується для студентів вищих навчальних закладів

7 Варламова Марія Леонідівна Особливості інтеграційних процесів країн НАФТА Варламова М.Л., О.І. Ковальова, А.С. Козачишина, К.К. Лясковець немає Економіка і організація управління, № 2 українська 2021 стаття 158
Стаття присвячена дослідженню результатів інтеграції в межах угрупування НАФТА. Описано основні економічні показники країн до та після вступу в інтеграційне об’єднання. Досліджено показники ВВП, ПІІ, експорту та імпорту в межах угрупування та в інші країни світу. Проаналізовано як економічні показники кожної країни окремо, так і інтеграційного об’єднання в цілому. Зроблено висновки про вплив інтеграційного угрупування на країн учасниць. Виявлено суперечності між країнами учасницями. Визначено основні проблеми угрупування та причини створення нового об’єднання – UMSCA

8 Варламова Марія Леонідівна MULTINATIONAL CORPORATIONS DEVELOPMENT TRENDS IN THE DIGITAL ERA Mariia Varlamova, Larysa Sarkisian немає ΛΌГOΣ: зб. наук. пр. англійська 2021 тези 122
Research relevance. Multinational corporations (MNCs) activities influence is increasing on the national economies, regions and global economy nowadays. MNCs play a significant role in promoting innovation, investing in various sectors of the economy, solving local and global problems. On the one hand, the MNCs are now engines for digitization, on the other hand, the digitalization processes are transforming long standing approaches in business management, accelerating the internationalization of enterprises and transforming the methods of gaining competitive advantages in the global market. Research aim: to analyze the trends of MNCs development in the digital era

9 Варламова Марія Леонідівна Tendencies of european integration processes development in Ukraine Шкурат М.Є., Варламова М.Л. немає Економіка і організація управління англійська 2020 стаття 121
The article highlights the main trends in the development of the integration processes of Ukraine and the EU. Historical prerequisites and current trends of economic convergence are analyzed. The level of Ukraine's integration with the EU has been determined. The analysis of current processes is based on the comparison of trends in public opinion towards the choice of the European integration vector and the analysis of the characteristic features of the development of the European integration processes since the entry into force of the Association Agreement between Ukraine and the EU. In the analysis of public opinion, the results of the analysis in the dynamics are presented, as well as the modern attitude of the citizens of Ukraine to the choice of the European integration direction is characterized. Positive results of strengthening of integration are defined and its weaknesses are outlined

10 Варламова Марія Леонідівна Тенденції розвитку глобальних міст у контексті екологічного напряму Саркісян Л., Варламова М. немає Журнал європейської економіки. 2020. Вип.3 Т. 19 українська 2020 стаття 127
Досліджено концептуальні підходи до визначення глобальних міст. Проведено аналіз формування глобальних міст за регіонами. Проаналізовано світові рейтинги глобальних міст, у результаті чого встановлено, що протягом останніх років незмінною є позиція п’яти міст-лідерів–Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токіо та Гонконг. Здійснено оцінювання глобальних ініціатив щодо стимулювання міст до реалізації екологічної політики. Розглянуто стратегію сталого розвитку одного з глобальних міст (Сіднею)–комплексного екологічного розвитку глобального міста. Вивчено досвід найбільших українських міст щодо формування екологічних пріоритетів у стратегіях їхнього розвитку

11 Варламова Марія Леонідівна Розвиток АПК України в контексті глобальної продовольчої безпеки Варламова М.Л., Данилишина А.О немає Економіка і організація управління, № 4 українська 2020 стаття 95
У статті досліджено розвиток АПК України в контексті глобальної продовольчої безпеки. Проаналізовані загальні тенденції, що характеризують стан глобальної продовольчої безпеки. Окреслено значення АПК в економіці України та здійснено аналіз основних тенденцій його розвитку. Виявлено основні напрями розвитку агропромислового комплексу, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції та зміцненню орієнтації сільського господарства, що вимагає від керівництва галузі вміння бачити перспективи його розвитку, приймати грамотні управлінські рішення в сучасних ризикованих умовах господарювання

12 Варламова Марія Леонідівна Development of regional integration groups in the system of global trade and economic relations Maryna Savchenko, Mariia Varlamova, Mariia Shkurat, Lеоnid Melnyk, Victoria Bondar немає Management theory and studies for rural business and infrastructure development= Vadybos mokslas ir studijos-kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai: mokslo darbai, vol. 42, no. 4 англійська 2020 стаття 145
The article is devoted to the problem of development of integration links between countries in the global space on the basis of the formation of trade and economic agreements. The role of regional integration processes in the world economy was described. The author’s understanding of regional integration groupings is given. The evolution of international trade agreements has been determined. The leading regional integration groups in the system of global trade and economic relations reviewed. Indicators of the effectiveness of their trade and economic ties have been calculated. The stages of development of trade agreements in the world have been highlighted.

13 Варламова Марія Леонідівна Багатонаціональні підприємства та глобальна економіка Орєхова Т., Варламова М., Шкурат М., Буркіна Н. та ін Київ немає українська 2020 монографія 134
У монографії розкрито основні положення сучасної методології ідентифікації та дослідження багатонаціональних підприємств з акцентом на ключових напрямах її змін. Наведено критичні оцінки й порівняння основних теоретичних підходів до аналізу сучасних БНП, розкрито головні протиріччя логіки їхнього розвитку. Читачеві пропонуються ключові результати досліджень авторів книги щодо сучасних тенденцій та перспектив міжнародного руху прямих іноземних інвестицій, основних напрямів трансформації стратегічного управління сучасних БНП і формування стратегій їхнього крос-культурного менеджменту, інвестування, інновацій, мобільності робочої сили. У монографії досліджується вплив БНП на соціально-економічний розвиток, формування економічної сили країн, показано специфіку їхніх операцій в окремих секторах світової економіки

14 Варламова Марія Леонідівна Міжнародні економічні відносини Орєхова Т.В., Хаджинов І.В., Савченко М,В., Атаманчук З.А, Варламова М.Л. та ін Вінниця немає українська 2019 навч. посіб. 110
У навчальному посібнику викладено в логічній послідовності сучасний зміст, основні форми та напрями розвитку міжнародних економічних відносин. Навчальний посібник спрямований на активне засвоєння дисципліни «Міжнародні економічні відносини». Посібник містить тестові завдання, питання для самоконтролю, приклади розв’язання завдань та розрахунково-ситуаційні завдання до розв’язання. Розраховано на студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, а також фахівців-практиків

15 Варламова Марія Леонідівна Методичні рекомендації з виробничої практичної підготовки Орєхова, Т. В. Атаманчук, З. А. Варламова, М. Л. та ін. Вінниця немає українська 2023 метод. рек. 9
Методичні рекомендації містять мету і завдання практичної підготовки; питання організації і процедури проходження практичної підготовки; розподіл функціональних обов’язків; календарний графік про-ходження практичної підготовки; порядок складання звіту з практичної підготовки та його захист, а також критерії оцінювання результатів проходження практичної підготовки