Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
322
Всього праць
4006
Завантажень
5
Зап. на цитування
384104

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 82
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 938
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 521
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 80
061 Журналістика
Управління та адміністрування 698
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 401
081 - Право
Біологія 107
091 Біологія
Природничі науки 420
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 173
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 339
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 226
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Данилюк Ілля Григорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: комп’ютерна лінгвістика, машинний та автоматизований переклад
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8681-9321
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=m4WvkDAAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.danyluk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=87#search

Праці

Знайдено документів: 8
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Данилюк Ілля Григорович Хронологічні рами становлення лінгвоперсонології: від витоків до виділення в окрему науку Данилюк, І.Г. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 142
У статті на ємному науковому доробку вчених XIX і XX століть описано еволюцію поглядів, концепцій, теоретичних і методологічних підходів, які призвели до виділення в останній чверті минулого століття в окремний лінгвістичний напрям лінгвоперсонології – науки про мовну особистість

2 Данилюк Ілля Григорович Модель мовної особистості на рівні пунктуації Данилюк І. Г. немає Граматичні читання українська 2019 стаття 134
немає

3 Данилюк Ілля Григорович ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Вінниця немає українська 2015 монографія 153
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету. Загалом видання присвячене 10-літтю спеціальності «Прикладна лінгвістика» у Донецькому національному університеті, охоплює висвітлення найактуальніших питань прикладної фонетики та прикладної лексикографії, прикладної морфології та прикладного синтаксису, комп’ютерної лінгвістики та корпусної лінгвістики, дискурсології та контрастивної лінгвістики,

4 Данилюк Ілля Григорович Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 126
У статті описано методи комп’ютерної лінгвістики, покладені в основу проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства та слов’янської філології ДонНУ. Подано опис ключових методів, як-от машинне навчання, синтез мовлення, моделювання почерку

5 Данилюк Ілля Григорович Перспективи застосування машинного навчання для моделювання мовної особистості Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 136
У статті описано підхід до моделювання мовної особистості з використанням машинного навчання, покладений в основу проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства та слов’янської філології ДонНУ імені Василя Стуса.

6 Данилюк Ілля Григорович Ключові етапи становлення лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 148
У розділі на ємному науковому доробку вчених XIX і XX століть описано еволюцію поглядів, концепцій, теоретичних і методологічних підходів, які призвели до виділення в останній чверті минулого століття в окремний лінгвістичний напрям лінгвоперсонології – науки про мовну особистість. У хронологічному порядку представлено розвиток у мовознавчих працях антропоцентричної парадигми, формування теоретичних засад лінгвоперсонології та її зв'язок із персонологією та персоналізмом.

7 Данилюк Ілля Григорович Актуальні проблеми методу глибинного навчання в лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 185
У статті описано проблеми глибинного навчання як галузі машинного навчання у застосуванні до моделювання мовної особистості. Описано суть методу глибинного навчання, визначено його відомі та потенційні перешкоди в застосуванні до мовних даних, вказано на перспективні напрями подолання цих недоліків

8 Данилюк Ілля Григорович Теоретичні засади і методи лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 136
У статті описано теоретичне підґрунтя проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології ДонНУ. Подано аналіз поняття «мовна особистість», описано підходи та методи лінгвоперсонології, схарактеризовано перспективи і завдання проекту з моделювання мовної особистості.