Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього науковців
336
Всього праць
5373
Завантажень
5
Зап. на цитування
679398

Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 91
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 7
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 1176
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 629
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 84
061 Журналістика
Управління та адміністрування 968
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 528
081 - Право
Біологія 150
091 Біологія
Природничі науки 630
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 207
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 611
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 4
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 269
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Данилюк Ілля Григорович

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: комп’ютерна лінгвістика, машинний та автоматизований переклад
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра загального та прикладного мовознавства і словянської філології
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8681-9321
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=m4WvkDAAAAAJ&hl=uk
Scopus: немає
Web of Science:
Корп.ел.пошта: i.danyluk@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=87#search

Праці

Знайдено документів: 8
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Данилюк Ілля Григорович Хронологічні рами становлення лінгвоперсонології: від витоків до виділення в окрему науку Данилюк, І.Г. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 231
У статті на ємному науковому доробку вчених XIX і XX століть описано еволюцію поглядів, концепцій, теоретичних і методологічних підходів, які призвели до виділення в останній чверті минулого століття в окремний лінгвістичний напрям лінгвоперсонології – науки про мовну особистість

2 Данилюк Ілля Григорович Модель мовної особистості на рівні пунктуації Данилюк І. Г. немає Граматичні читання українська 2019 стаття 193
немає

3 Данилюк Ілля Григорович ПАРАДИГМАЛЬНО-КАТЕГОРІЙНІ ОСНОВИ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ Загнітко, А.П. Данилюк, І.Г. Краснобаєва-Чорна, Ж.В. Путіліна, О. Ситар, Г.В. Вінниця немає українська 2015 монографія 222
Монографія увібрала в себе десятилітні лінгвокомп’ютерні дослідження науковців кафедри української мови та прикладної лінгвістики Донецького національного університету. Загалом видання присвячене 10-літтю спеціальності «Прикладна лінгвістика» у Донецькому національному університеті, охоплює висвітлення найактуальніших питань прикладної фонетики та прикладної лексикографії, прикладної морфології та прикладного синтаксису, комп’ютерної лінгвістики та корпусної лінгвістики, дискурсології та контрастивної лінгвістики,

4 Данилюк Ілля Григорович Автоматизовані методи опису та розпізнавання мовної особистості Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 184
У статті описано методи комп’ютерної лінгвістики, покладені в основу проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства та слов’янської філології ДонНУ. Подано опис ключових методів, як-от машинне навчання, синтез мовлення, моделювання почерку

5 Данилюк Ілля Григорович Перспективи застосування машинного навчання для моделювання мовної особистості Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2017 стаття 220
У статті описано підхід до моделювання мовної особистості з використанням машинного навчання, покладений в основу проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства та слов’янської філології ДонНУ імені Василя Стуса.

6 Данилюк Ілля Григорович Ключові етапи становлення лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Теорія лінгвістичних парадигм українська 2019 стаття 211
У розділі на ємному науковому доробку вчених XIX і XX століть описано еволюцію поглядів, концепцій, теоретичних і методологічних підходів, які призвели до виділення в останній чверті минулого століття в окремний лінгвістичний напрям лінгвоперсонології – науки про мовну особистість. У хронологічному порядку представлено розвиток у мовознавчих працях антропоцентричної парадигми, формування теоретичних засад лінгвоперсонології та її зв'язок із персонологією та персоналізмом.

7 Данилюк Ілля Григорович Актуальні проблеми методу глибинного навчання в лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2018 стаття 323
У статті описано проблеми глибинного навчання як галузі машинного навчання у застосуванні до моделювання мовної особистості. Описано суть методу глибинного навчання, визначено його відомі та потенційні перешкоди в застосуванні до мовних даних, вказано на перспективні напрями подолання цих недоліків

8 Данилюк Ілля Григорович Теоретичні засади і методи лінгвоперсонології Данилюк І. Г. немає Лінгвістичні студії українська 2016 стаття 234
У статті описано теоретичне підґрунтя проекту «Комунікативно-прагматична і дискурсивно-граматична лінгвоперсонологія: структурування мовної особистості та її комп’ютерне моделювання», який реалізує кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології ДонНУ. Подано аналіз поняття «мовна особистість», описано підходи та методи лінгвоперсонології, схарактеризовано перспективи і завдання проекту з моделювання мовної особистості.