Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього науковців
306
Всього праць
3446
Завантажень
5
Зап. на цитування
151087
Каталог праць

Виберіть один із розділів

Факультет:

Підрозділи: профайли

Науковці: Використовуйте початкові літери для пошуку

Детально : рік видання тип

Напрямок Кількість праць
Освіта/Педагогіка 73
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (фізика)
Культура і мистецтво 5
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Гуманітарні науки 821
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035 - Філологія
Соціальні і поведінкові науки 500
051 - Економіка
052 - Політологія
053 Психологія
Журналістика 77
061 Журналістика
Управління та адміністрування 559
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Право 357
081 - Право
Біологія 83
091 Біологія
Природничі науки 413
101 Екологія
102 - Хімія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Математика та статистика 148
111 Математика
112 Статистика
113 Прикладна математика
Інформаційні технології 207
122 Комп'ютерні науки
125 Кібербезпека
Автоматизація та приладобудування 0
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Публічне управління та адміністрування 1
281 Публічне управління та адміністрування
Міжнародні відносини 194
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
292 - Міжнародні економічні відносини

Результат пошуку


Пуніна Ольга Василівна

Фотографія відсутня Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук
Звання: Доцент
Сфера діяльності: історія української літератури ХХ століття, творчість Василя Стуса, сучасний літературний процес
Факультет: Філологічний факультет
Підрозділ: Кафедра теорії та історії української і світової літератури
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9044-8121
Google scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ho8ke7UAAAAJ
Scopus: немає
Web of Science: https://www.researchgate.net/profile/Olha_Punina
Корп.ел.пошта: o.punina@donnu.edu.ua
Профайл: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=251#search

Праці

Знайдено документів: 21
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Пуніна Ольга Василівна ВАСИЛЬ СТУС. ВІДЛУННЯ І НАБЛИЖЕННЯ Соловей, О. Є Пуніна, О. В Жилін, М. В Вінниця немає українська 2017 нарис 32
Донецький національний університет імені Василя Стуса з гордістю пропонує вам цю книгу – нарис про дорогу нашому колективу постать. Поет і громадянин, науковець і виняткова людина, тепер уже двічі наш земляк – усе це про нього. Про Василя Стуса

2 Пуніна Ольга Василівна Пошукові методи навчання і творчі роботи з літературознавства: навчально-методичний каталог Пуніна, О.В. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 34
Видання є навчально-методичним каталогом, що презентує пошукові методи навчання і творчі роботи з літературознавства для спеціальності 035 Філологія освітньо-професійних програм «Українська мова і література», «Філологія (російська мова та література, переклад (російська, українська мови))» ступеня освіти «Бакалавр» і «Магістр», спеціальності 061 Журналістика освітньої програми «Журналістика» ступеня освіти «Бакалавр». Навчально-методичний каталог адресовано викладачам-філологам і студентам, що вивчають теорію, історію літератури і літературну критику

3 Пуніна Ольга Василівна ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ Пуніна, О.В. Реутова, М. А. Соловей, О.Е. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 36
Видання вміщує навчально-методичні рекомендації – списки літератури, плани і завдання до практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт, перелік питань до іспиту – до навчальної дисципліни «Історія світової літератури (Література Заходу)» для спеціальності 035 Філологія, освітньо-професійної програми «Українська мова та література», 061 Журналістика, освітньої програми «Журналістика», 034 Культурологія, освітньої програми «Культурологія» ступеня освіти «бакалавр». Для студентів-гуманітаріїв

4 Пуніна Ольга Василівна Історія української літератури Урсані, Н.М. Реутова, М.А. Просалова, В.А. Соловей, О.Є. Пуніна, О.В. Вінниця немає українська 2020 метод. рек. 33
Видання вміщує навчально-методичні рекомендації – списки літератури, плани і завдання до практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт, перелік питань до іспиту – до навчальної дисципліни «Історія української літератури» для спеціальності 035 Філологія, освітньо-професійної програми «Українська мова та література». Для студентів-гуманітаріїв

5 Пуніна Ольга Василівна ХУДОЖНІЙ ПОТЕНЦІАЛ СЦЕНАРНОГО ТЕКСТУ ВАСИЛЯ СТУСА Пуніна, Ольга немає Слово і Час українська 2016 стаття 29
У статті сценарний текст Василя Стуса постає об’єктом наукового розгляду в ракурсі його потенційної художності. Сценарії “Ожидание”, “[Холодне, з дірками хмільної тьмяної сині, небо]” запропоновано прочитувати як авторські, де зовнішня форма лібрето й кінодраматургічних сцен наповнена експресіоністичним змістом. Сценарний текст як “стенограма емоційного пориву” (С. Ейзенштейн) реалізує основне завдання письменницької праці за В. Стусом: розкриває “біографію душі”, зокрема шляхом художнього осмислення категорій самотності й творчості.

6 Пуніна Ольга Василівна ХУДОЖНІЙ ОБРАЗ ВАСИЛЯ СТУСА У ФІЛЬМІ АНТОНА ЩЕРБАКОВА “ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ” Пуніна, О.В. Мюнхен Діалог мов – діалог культур. Україна і світ IX Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики українська 2018 стаття 32
У статті ключовим об’єктом дослідження постає творча індивідуальність Василя Стуса, якою її бачить режисер Антон Щербаков у короткометражному фільмі “День незалежності. Василь Стус”. Акцент зроблено на психологічних особливостях письменника-інтроверта, які дають змогу вписати Василя Стуса в експресіоністичний контекст.

7 Пуніна Ольга Василівна Творча особистість письменника: проекція на психографію Пуніна, Ольга Одеса Проблеми сучасного літературознавства українська 2019 стаття 30
Статтю присвячено розгляду авторських концепцій душевної організації письменника (психографії). Концепції психографії письменника, що свого часу були запропоновані у психоаналітичних студіях Степана Балея, Зіґмунда Фройда, характерологічних працях Олександра Лазурського, психопатологічних роботах Карла Ясперса й Ернста Кречмера, перегукуються в аспекті взаємообумовленості психологічної структури письменника і його літературної творчості. Йдеться про вплив на зміст художніх творів, на авторський стиль, творчу потенцію і творчий процес у цілому. Фахове прочитання особистості письменника психологами стає надійним методологічним підґрунтям для провадження в галузі літературознавства подальшої наукової інтерпретації психологічно-творчої сутності автора

8 Пуніна Ольга Василівна ПСИХОТИП ВАСИЛЯ СТУСА: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ Пуніна, Ольга Вінниця Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2016 стаття 32
Статтю присвячено психологічним особливостям постаті Василя Стуса, на яких акцентували як дослідники його життєтворчості в контексті розробки різновекторної проблематики, так і автори літературно-побутових матеріалів (спогади, листи, коментарі тощо). Створено цілісну картину бачення авторської індивідуальності з метою подальшого фахового аналізу особистості Стуса і виявлення взаємозв’язку між психологічними засновками та творчою сутністю креатора

9 Пуніна Ольга Василівна СКУЛЬПТУРНО-ЖИВОПИСНА МОДЕЛЬ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ВАСИЛЯ СТУСА Пуніна, Ольга немає Слово і Час українська 2018 стаття 30
У статті проаналізовано образ креатора В. Стуса у скульптурі та малярстві. Наголос зроблено на осмисленні постаті Стуса митцями в ракурсі експресіонізму, риси якого засвідчені й у творчості самого письменника. Живописні та скульптурні образи В. Стуса об’єднано спільним знаменником – експресіоністичною моделлю пластичного мистецтва щодо цієї креативної індивідуальності

10 Пуніна Ольга Василівна ОБОРОННА СИСТЕМА ВАСИЛЯ СТУСА: ЕТИКА І ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС Пуніна, Ольга Вінниця Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2019 стаття 38
У статті об’єктом дослідження постає позиція оборони, в якій перебував Василь Стус як людина і творець. Ця позиція щодо реального (соціалістичного) світу розцінена за позицію типового інтроверта. В основі сформованої оборонної системи письменника покладено два ключових поняття – етика і творчий процес

11 Пуніна Ольга Василівна ХАРАКТЕР ВАСИЛЯ СТУСА ЯК ОСНОВА ПСИХОТИПУ ПИСЬМЕННИКА Пуніна, Ольга немає Слово і Час українська 2019 стаття 32
Стаття є логічним продовженням низки міркувань, висловлених у дослідженнях “Наукова інтерпретація творчої особистості письменника: інтердисциплінарна стратегія”, “Психотип Василя Стуса: до постановки проблеми”. У цій науковій публікації унаочнено першу частину теоретичної концепції “психотип – креатор – образ”. Авторка пропонує свій підхід для встановлення психологічного типу Василя Стуса, виявляє специфіку характеру письменника, на якому завжди лишають відбиток психічні способи адаптації. Аналіз літературно-побутових матеріалів, що містять опосередковані спостереження й самоспостереження над характером В. Стуса, дає змогу виявити особливості психологічної структури індивідуальності на основі багатьох ознак. Психологічна винятковість поета як цілісності визначена так: самодостатня, інтелектуально глибока людина сильної волі, схильна до експансивної реакції і в обхід компромісів. Осягнення морально-вольового, емоційного й інтелектуального складників Стусового характеру наближає до автор

12 Пуніна Ольга Василівна ТВОРЧА ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ПИСЬМЕННИКА В ДОКУМЕНТАЛЬНІЙ КІНОТРИЛОГІЇ «ПРОСВІТЛОЇ ДОРОГИ СВІЧКА ЧОРНА. ПАМ’ЯТІ ВАСИЛЯ СТУСА» Пуніна, Ольга немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору. українська 2018 стаття 35
У статті ключовим об’єктом дослідження постає творча індивідуальність Василя Стуса, якою її бачить режисер Станіслав Чернілевський у документальній кінотрилогії «Просвітлої дороги свічка чорна. Пам’яті Василя Стуса». Виявлено, що кінорежисер трактує постать письменника не лише як документаліст, його цікавить формат подання творчої особистості «на межі» документального і художнього

13 Пуніна Ольга Василівна ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ВАСИЛЯ СТУСА В ХУДОЖНІЙ СТРІЧЦІ РОМАНА ВЕРЕТЕЛЬНИКА «ПАЛІМПСЕСТ» Пуніна, Ольга немає Актуальні проблеми української літератури і фольклору українська 2017 стаття 29
У статті ключовим об’єктом дослідження постає творча особистість Василя Стуса, якою вона презентована в короткометражному художньому фільмі 2014 року Романа Веретельника «Палімпсест». Доведено, що режисер працює в межах експресіоністичної поетики й інтерпретує постать Стуса як креатора, за допомогою знакового для нього образу душі

14 Пуніна Ольга Василівна НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ПИСЬМЕННИКА: ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНА СТРАТЕГІЯ Пуніна, Ольга немає Стусівські читання українська 2019 стаття 31
Метою наукового дослідження є пошук інтердисциплінарної стратегії у процесі наукової інтерпретації творчої особистості письменника як органічної єдності її психологічної і творчої сутності. Дослідницька методика. У роботі використано теоретичні загальнонаукові методи (емпіричний, емпірико-теоретичний), що враховують узагальнення, формалізацію й абстрагування матеріалу. Це необхідно для вироблення механізму кількаступеневого аналізу – від суб’єкта творчості до його унаочнення в літературному творі й від такого психологічно-творчого унаочнення до мистецьких інтерпретацій, оперуючи такими базовими взаємозалежними категоріями, як «психотип», «креатор», «образ

15 Пуніна Ольга Василівна СТУСОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. Зошит перший Соловей, Олег Пуніна, Ольга Вінниця немає українська 2016 альманах 32
Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціялізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса. Перший зошит пропонує науковій спільноті вісім статей. Для широкого кола шанувальників модерної української літератури

16 Пуніна Ольга Василівна СТУСОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. Зошит другий Соловей, Олег Пуніна, Ольга Вінниця немає українська 2016 альманах 30
Науковий альманах «Стусознавчі зошити» засновано в 2016-му році. Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціялізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю В. Стуса. У зошиті другому розглядається сценарний текст В. Стуса, стосовно якого в Україні дотепер була відсутня наукова рецепція; пропонується погляд на посутні аспекти філософічности письменника; представлено порівняльний аспект лірики В. Стуса й В. Свідзінського та ін. Другий зошит альманаху пропонує читачеві шість статей. Для широкого кола шанувальників модерної української літератури

17 Пуніна Ольга Василівна СТУСОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. Зошит третій Соловей, Олег Пуніна, Ольга Вінниця немає українська 2017 альманах 36
Науковий альманах «Стусознавчі зошити» засновано в 2016-му році. Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціялізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса. Третій зошит альманаху пропонує читачеві п’ять статей. Для широкого кола шанувальників актуальної української літератури

18 Пуніна Ольга Василівна СТУСОЗНАВЧІ ЗОШИТИ. Зошит четвертий Соловей, Олег Пуніна, Ольга Вінниця немає українська 2018 альманах 40
Упорядники альманаху мають на меті створення першого в Україні спеціялізованого майданчика для обговорення різноаспектної наукової проблематики, пов’язаної з життям і творчістю Василя Стуса. Четвертий зошит пропонує до уваги наукової спільноти вісім статей, дві з яких є републікаціями (тексти І. Дзюби та А. Корнієнко). Для вузького гурту читачів

19 Пуніна Ольга Василівна КІНОФІКАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЛІТЕРАТУРНОГО ДИСКУРСУ (20-30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ) Пуніна, О.В. Донецьк немає українська 2012 монографія 29
Монографія є першим в українському літературознавстві комплексним дослідженням функціонування компонентів мови кіно в художньому творі. У праці виявлена природа реалізації кінозасобу як конструкції в тектоніці української художньої прози 20-30-х років ХХ століття. На основі впливу як типу інтегративного зв’язку словесного мистецтва з кінематографічним проаналізоване функціональне навантаження засобів мови кіно в епічному творі Ґео Шкурупія, Дмитра Бузька, Леоніда Скрипника, Юрія Яновського та інших.

20 Пуніна Ольга Василівна ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ: МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО КУРСУ Пуніна, О.В. Цікавий, С. А. Жилін, М. В. Соловей, О. Є. Вінниця немає українська 2016 метод. рек. 22
Видання вміщує методичні рекомендації – списки літератури, плани практичних занять, завдання для самостійної й індивідуальної робіт – до курсу «Історія світової літератури» для спеціальностей «Українська мова і література», «Російська мова і література», «Журналістика», «Культурологія» ОКР «бакалавр». Для студентів філологічного факультету.

21 Пуніна Ольга Василівна Сучасна українська література: знакові твори, культові постаті Пуніна, О.В., Соловей О. Є. Вінниця немає українська 2021 навч. посіб. 5
Посібник покликаний представити поліфонію письменницьких голосів у різно-жанрових зразках літературної критики. Знакові книги і художньо-літературні проєкти Василя Махна, Олега Солов’я, Василя Портяка, Маріанни Кіяновської, Олеся Ульяненка, Степана Процюка, Ольги Деркачової, Сергія Жадана, Сергія Татчина осмислено в літературно-критичних і наукових текстах Ольги Пуніної й Олега Солов’я. Задля ґрунтовного засвоєння явищ, імен і подій української пост-колоніальної літератури запропоновано широкий перелік завдань когнітивного типу, тестові й творчі завдання.