Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Логотип бібліотеки
Library Donnu
Всього відвідувань
3560
Аналітика ресурсу
1 - стаття

3094

2 - тези

758

3 - монографія

233

4 - навч. посіб.

143

5 - метод. рек.

106

6 - навч.-метод. посіб.

46

7 - метод. вказівки

30

8 - рецензія

11

9 - підручник

11

10 - кол. монографія

10

11 - словник

9

12 - монография

8

13 - альманах

8

14 - збірник

8

15 - учеб. пособие

7

16 - метод. посіб.

7

17 - практикум

7

18 - дисертація

5

19 - метод. пособие

5

20 - конспект лекцій

5

21 - автореферат

5

22 - курс лекцій

5

23 - нарис

3

24 - зб. наук. пр.

3

25 - учеб.-метод. пособие

2

26 - аналіт. звіт

2

27 - покажчик

2

28 - доповідь

2

29 - анотація

2

30 - лаборат. практикум

2

31 - патент

2

32 - дослідження

1

33 - енциклопедія

1

34 - програма

1

35 - курс лекций

1

36 - посібник

1

37 - атлас

1

38 - тестові завдання

1

39 - тези доповідей

1

40 - наук. доп.

1

41 - тести

1

42 - словник-довідник

1

43 - плани практ. занять

1

44 - нариси

1

45 - рекомендації

1

46 - практ. посіб.

1

47 - монографія (розділ)

1

48 - роб. зошит

1

49 - тлумачення

1

50 - навч. комплекс

1

51 - навч. посіб.(хрестоматія)

1

52 - книга-альбом

1

53 - автореферат дис.

1

54 - theses

1

55 - звіт

1

56 - зб. лекцій

1

57 - метод. поради

1

58 - статті, рецензії, есеї

1

59 - збірка

1

№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Іваницька Ольга Павлівна БАЛКАНСЬКА СУБРЕГІОНАЛЬНА ПІДСИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР Іваницька О. П. Вінниця немає українська 2022 навч.-метод. посіб. 3
Навчально-методичний посібник розроблено на основі програми з кур-су «Регіональні системи міжнародних відносин». Містить тексти лекцій, тематику та плани семінарських занять, завдання та рекомендації для са-мостійної роботи, тематику рефератів і доповідей, методичні рекомендації для написання рефератів, списки рекомендованої літератури


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Гарбера Ірина Володимирівна Прикладна морфологія: основи автоматичного морфологічного аналізу тексту Гарбера, І.В. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 7
Пропонований посібник подає основи автоматичного морфологічного аналізу тексту, який є важливим напрямом теоретичних і прикладних досліджень сучасної комп’ютерної лінгвістики. Посібник містить три змістові модулі «Теорія автоматичного морфологічного аналізу», «Основні методи автоматичного морфологічного аналізу» та «Сучасні автоматичні морфологічні аналізатори», що включають відповідні теоретичні відомості, супроводжувані ілюстраціями, завдання для самоконтролю та вказівки до виконання лабораторних робіт.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Гарбера Ірина Володимирівна Основи лінгвістичної експертизи тексту Гарбера, І.В. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 5
Пропонований посібник подає основи лінгвістичної експертизи тексту, яка є одним із пріоритетних напрямів теоретичних і прикладних досліджень сучасної юридичної лінгвістики. Посібник містить два змістові модулі «Теорія лінгвістичної експертизи тексту», «Основні алгоритми здійснення лінгвістичної експертизи тексту», що включають відповідні теоретичні відомості, супроводжувані ілюстраціями, завдання для самоконтролю та вказівки до виконання лабораторних робіт


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Залужна Ольга Олексіївна Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Соціолінгвістична варіативність англійської мови» для здобувачів другого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти. Залужна О.О. Вінниця немає англійська 2022 навч.-метод. посіб. 15
Навчально-методичний посібник спрямований на керування самостійною роботою здобувачів другого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти в рамках вивчення дисципліни за вибором здобувача вищої освіти «Соціолінгвістична варіативність англійської мови». Самостійна робота здобувачів є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час, яка передбачає виконання здобувачами освіти позапланових завдань під методичним керівництвом викладача, але без його / її безпосередньої участі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Залужна Ольга Олексіївна Іноземна мова (англійська) професійного спрямування Залужна О.О. Вінниця немає англійська 2020 навч.-метод. посіб. 81
Навчально-методичний посібник спрямований на керування самостійною роботою здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Донецького національного університету імені Василя Стуса в рамках вивчення дисципліни професійної та практичної підготовки «Іноземна мова (англійська) професійного спрямування». Самостійна робота здобувачів є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час, яка передбачає виконання аспірантом позапланових завдань під методичним керівництвом викладача, але без його / її безпосередньої участі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Залужна Ольга Олексіївна Теоретичний курс першої іноземної мови (Теоретична фонетика) Залужна О.О. Вінниця немає англійська 2021 навч.-метод. посіб. 66
Навчально-методичний посібник спрямований на керування самостійною роботою здобувачів першого (освітньо-професійного) рівня вищої освіти в рамках вивчення дисципліни професійної та практичної підготовки «Теоретичний курс з першої іноземної мови (Теоретична фонетика)». Самостійна робота здобувачів є основною формою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час, яка передбачає виконання здобувачами освіти позапланових завдань під методичним керівництвом викладача, але без його / її безпосередньої участі


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Трегубов Олександр Сергійович Робочій зошит з основ підприємницької діяльності Трегубов О. С. Вінниця немає українська 2021 навч.-метод. посіб. 58 no file
Для допомоги студентам у вивченні дисципліни «Основи підприємницької діяльності»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Юрчишена Людмила Вікторівна ПОДАТКОВА СИСТЕМА Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 59
Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, бан-ківська справа та страхування» та 071 «Облік і оподаткування», включає 15 тем, які характеризу-ють сучасну податкову систему і відображають зміст Податкового кодексу України. У навчально-методичному посібнику викладені теоретичні положення до кожної теми від-повідно до чинного податкового законодавства, наводиться план практичних завдань і завдань для самостійної роботи студента, тести і запитання для самоконтролю. Цей посібник буде корисним для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, бухгалтерів, фінансистів, практиків і всіх тих, хто вивчає питання оподаткування та використовує їх у практичній діяльності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Сергієнко Сергій Петрович Безпека інтернету речей (ІоТ). Захист особистого життя людини Крижановський В. Г., Сергієнко С. П., Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 103 no file
Розглядаються особливості захисту інформації у системі Інтернету речей (ІоТ), які мають перспективи широкого впровадження, та потенційно становлять велику загрозу для кібербезпеці. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Сергієнко Сергій Петрович Енергоефективні пристрої інтернету речей (ІоТ) Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 117 no file
Розглядаються особливості побудови систем Інтернету речей (ІоТ) зі зниженим рівнем споживання енергії, які мають найбільші перспективи широкого впровадження. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Сергієнко Сергій Петрович До практичної реалізації пристроїв Інтернету речей (ІоТ) Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 93 no file
Розглядаються особливості побудови реалізованих систем Інтернету речей (ІоТ), починаючи з простих прикладів, які можливо відтворити навіть у домашніх умовах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Ком’пютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Сергієнко Сергій Петрович Апаратно-програмні засоби захисту інформації у корпораціях Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 134
Розглядаються основи функціонування корпоративних систем управління інформаційною безпекою та контролю інформаційних подій, на прикладі відомої системи фірми IBM QRadar SIEM. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Кібербезпека (Cybersecurity)».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Чернов Дмитро Вікторович Безпека інтернету речей (ІоТ). Захист особистого життя людини Чернов Д.В, Крижановський В. Г., Сергієнко С. П.. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 90 no file
Розглядаються особливості захисту інформації у системі Інтернету речей (ІоТ), які мають перспективи широкого впровадження, та потенційно становлять велику загрозу для кібербезпеці. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Крижановський Володимир Григорович Безпека інтернету речей (ІоТ). Захист особистого життя людини Крижановський В. Г., Сергієнко С. П., Чернов Д.В. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 113 no file
Розглядаються особливості захисту інформації у системі Інтернету речей (ІоТ), які мають перспективи широкого впровадження, та потенційно становлять велику загрозу для кібербезпеці. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Крижановський Володимир Григорович Енергоефективні пристрої інтернету речей (ІоТ) Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2020 навч.-метод. посіб. 109 no file
Розглядаються особливості побудови систем Інтернету речей (ІоТ) зі зниженим рівнем споживання енергії, які мають найбільші перспективи широкого впровадження. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Крижановський Володимир Григорович До практичної реалізації пристроїв Інтернету речей (ІоТ). Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 87 no file
Розглядаються особливості побудови реалізованих систем Інтернету речей (ІоТ), починаючи з простих прикладів, які можливо відтворити навіть у домашніх умовах. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямами «Прикладна фізика. Технології Інтернету речей», «Кібербезпека» та «Ком’пютерні науки та інформаційні технології. Інтелектуальні інформаційні технології».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Крижановський Володимир Григорович Апаратно-програмні засоби захисту інформації у корпораціях Крижановський В. Г., Сергієнко С. П. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 128
Розглядаються основи функціонування корпоративних систем управління інформаційною безпекою та контролю інформаційних подій, на прикладі відомої системи фірми IBM QRadar SIEM. Посібник рекомендовано для студентів вищих навчальних закладів за напрямом «Кібербезпека (Cybersecurity)».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Мартинчук Інна Іванівна ДИДАКТИКА ІСТОРІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ Мартинчук І Вінниця немає українська 2021 навч.-метод. посіб. 83
У навчально-методичному посібнику запропонована навчальна програма дисципліни, конспекти лекцій, методичні вказівки (рекомендації) для проведення лабораторних, практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів з дисципліни «Дидактика історії та управління освітою». Навчальна дисципліна формує міждисциплінарні взаємозв’язки з іншими дисциплінами, зокрема: педагогікою, філософією, психологією, методикою навчання історії в школі. Призначена студентам СВО «Магістратура».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Мельниченко Василь Іванович Високомолекулярнi сполуки Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Донецьк немає українська 2009 навч.-метод. посіб. 119
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Пузь Ірина Володимирівна Прикладні аспекти психології: екологічна психологія Пузь, І.В. Бацилєва, О.В. Вінниця немає українська 2021 навч.-метод. посіб. 110
У навчально-методичному посібнику з дисципліни Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія наводиться тематика лекційних та практичних занять з дисципліни, коротка теоретична довідка змісту навчальної дисципліни, теми для самостійної роботи, завдання для індивідуальної роботи, тестові завдання, питання до іспиту, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, глосарій основних понять з навчальної дисципліни. Рекомендований для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Психологія».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Чорнодон Мирослава Іванівна Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетинг і брендинг Мирослава Чорнодон Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 128 no file
Подано короткий виклад матеріалу основних тем навчальних дисциплін “Маркетингові дослідження”, Реклама та звязки з громадськістю”


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Чорнодон Мирослава Іванівна Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетингові комунікації Мирослава Чорнодон Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 130 no file
Подано виклад матеріалу основних тем навчальних дисциплін “Маркетингові комунікації”, “Реклама та звязки з громадськістю”


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Стеблина Наталія Олександрівна Місцева преса: посібник для ЗМІ. Як регіональним журналістам пра-цювати за часів нових медіа та кризи демократії Іванова О., Мойсеєва О., Стеблина Н. Київ немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 135
Видання є друкованою версією однойменного мультимедійного посібника. У книзі підсумовуються результати моніторингу регіональної преси, що вико-нується Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, та викладаються рекомендації для працівників українських місцевих ЗМІ, що працюють в умовах тиску – політичного, фінансового та кадрового. Особлива увага приділяється дотриманню професійних стандартів та потребі чітко розмежовувати журналістський та піар-, рекламний контент. Посібник містить інфографіку, тестові завдання, численні ілю-стративні приклади з друкованих та онлайн-ЗМІ.Для журналістів та редакторів регіональних ЗМІ, професіоналів у сфері реклами та зв’язків із громадськістю, викладачів вишів, студентів спеціальнос-ті «журналістика».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Стеблина Наталія Олександрівна Етика у сфері соціальних комунікацій (професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR) Стеблина Наталія Львів немає українська 2014 навч.-метод. посіб. 139
У посібнику розглядається професійна етика у сфері соціальних комунікацій. Детально роз’яснюються основні журналістські стандарти та стандарти реклами та PR. Окрім цього, увага присвячується найбільш проблемним ситуаціям, за яких застосування стандартів має свою специфіку.Для студентів вищих навчальних закладів, журналістів-практиків


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Пуніна Ольга Василівна Пошукові методи навчання і творчі роботи з літературознавства: навчально-методичний каталог Пуніна, О.В. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 125
Видання є навчально-методичним каталогом, що презентує пошукові методи навчання і творчі роботи з літературознавства для спеціальності 035 Філологія освітньо-професійних програм «Українська мова і література», «Філологія (російська мова та література, переклад (російська, українська мови))» ступеня освіти «Бакалавр» і «Магістр», спеціальності 061 Журналістика освітньої програми «Журналістика» ступеня освіти «Бакалавр». Навчально-методичний каталог адресовано викладачам-філологам і студентам, що вивчають теорію, історію літератури і літературну критику