Інформаційно-аналітична
база наукових праць

Library Donnu
Всього відвідувань
3560
№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

1 Мельниченко Василь Іванович Високомолекулярнi сполуки Бовкуненко О. П., Мельниченко В. I. Донецьк немає українська 2009 навч.-метод. посіб. 20
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

2 Пузь Ірина Володимирівна Прикладні аспекти психології: екологічна психологія Пузь, І.В. Бацилєва, О.В. Вінниця немає українська 2021 навч.-метод. посіб. 6
У навчально-методичному посібнику з дисципліни Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія наводиться тематика лекційних та практичних занять з дисципліни, коротка теоретична довідка змісту навчальної дисципліни, теми для самостійної роботи, завдання для індивідуальної роботи, тестові завдання, питання до іспиту, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, глосарій основних понять з навчальної дисципліни. Рекомендований для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Психологія».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

3 Чорнодон Мирослава Іванівна Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетинг і брендинг Мирослава Чорнодон Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 23 no file
Подано короткий виклад матеріалу основних тем навчальних дисциплін “Маркетингові дослідження”, Реклама та звязки з громадськістю”


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

4 Чорнодон Мирослава Іванівна Реклама та зв’язки з громадськістю: маркетингові комунікації Мирослава Чорнодон Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 28 no file
Подано виклад матеріалу основних тем навчальних дисциплін “Маркетингові комунікації”, “Реклама та звязки з громадськістю”


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

5 Стеблина Наталія Олександрівна Місцева преса: посібник для ЗМІ. Як регіональним журналістам пра-цювати за часів нових медіа та кризи демократії Іванова О., Мойсеєва О., Стеблина Н. Київ немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 25
Видання є друкованою версією однойменного мультимедійного посібника. У книзі підсумовуються результати моніторингу регіональної преси, що вико-нується Інститутом демократії імені Пилипа Орлика, та викладаються рекомендації для працівників українських місцевих ЗМІ, що працюють в умовах тиску – політичного, фінансового та кадрового. Особлива увага приділяється дотриманню професійних стандартів та потребі чітко розмежовувати журналістський та піар-, рекламний контент. Посібник містить інфографіку, тестові завдання, численні ілю-стративні приклади з друкованих та онлайн-ЗМІ.Для журналістів та редакторів регіональних ЗМІ, професіоналів у сфері реклами та зв’язків із громадськістю, викладачів вишів, студентів спеціальнос-ті «журналістика».


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

6 Стеблина Наталія Олександрівна Етика у сфері соціальних комунікацій (професійні стандарти у журналістиці, рекламі та PR) Стеблина Наталія Львів немає українська 2014 навч.-метод. посіб. 25
У посібнику розглядається професійна етика у сфері соціальних комунікацій. Детально роз’яснюються основні журналістські стандарти та стандарти реклами та PR. Окрім цього, увага присвячується найбільш проблемним ситуаціям, за яких застосування стандартів має свою специфіку.Для студентів вищих навчальних закладів, журналістів-практиків


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

7 Пуніна Ольга Василівна Пошукові методи навчання і творчі роботи з літературознавства: навчально-методичний каталог Пуніна, О.В. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 27
Видання є навчально-методичним каталогом, що презентує пошукові методи навчання і творчі роботи з літературознавства для спеціальності 035 Філологія освітньо-професійних програм «Українська мова і література», «Філологія (російська мова та література, переклад (російська, українська мови))» ступеня освіти «Бакалавр» і «Магістр», спеціальності 061 Журналістика освітньої програми «Журналістика» ступеня освіти «Бакалавр». Навчально-методичний каталог адресовано викладачам-філологам і студентам, що вивчають теорію, історію літератури і літературну критику


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

8 Боярська Зорина Олександрівна Біологія старіння Боярська, З.О. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 40 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

9 Боярська Зорина Олександрівна Імунологія Боярська, З.О. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 43
Навчально-методичний посібник складено на основі діючого навчального плану та програми з навчальної дисципліни «Імунологія» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності підготовки 091 «Біологія». Посібник призначено для самостійної роботи студентів біологічного факультету з навчальної дисципліни «Імунологія»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

10 Чоботар Олексій Васильович Wolfgang Herrndorf. Tschick Хайке Ролль, О. В. Чоботар, О. С. Джеріх, Ю. В. Кущ Вінниця немає німецька 2017 навч.-метод. посіб. 22 no file
Дидактичні матеріали


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

11 Пузь Ірина Володимирівна ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГІЇ: ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ БАЦИЛЄВА, О.В. ПУЗЬ, І.В. Вінниця Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія українська 2019 навч.-метод. посіб. 19
У навчально-методичному посібнику з дисципліни Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія наводиться тематика лекційних та практичних занять з дисципліни, коротка теоретична довідка змісту навчальної дисципліни, теми для самостійної роботи, завдання для індивідуальної роботи, тестові завдання, питання до іспиту, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, глосарій основних понять з навчальної дисципліни. Рекомендований для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Психологія»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

12 Карпова Тетяна Сергіївна Фінансова діагностика Карпова Т. С. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 31 no file
немає


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

13 Карпова Тетяна Сергіївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 27
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

14 Матвійчук Вікторія Іванівна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 24
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

15 Козлов Вадим Петрович НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 30
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної робот


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

16 Буркіна Наталя Валеріївна БІЗНЕС-АНАЛІТИКА Сидорова, А.В. Буркіна, Н.В. Біленко, Д.В. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 53
У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретикометодологічні засади і прикладні аспекти бізнес-аналітики. Зміст включає статистичні методи економічної аналітики, методи бізнес-аналітики й оцінку ризиків у діяльності суб’єктів господарювання, основи програмування статистичних методів аналізу й моделей в R-середовищі. Для студентів економічних та управлінських спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, наукових працівників, роботодавців, усіх, хто цікавиться питаннями бізнес-аналітики у різних сферах професійної діяльності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

17 Юрчишена Людмила Вікторівна Фінансовий менеджмент у банку Герасименко, Р.А. Герасименко, В.В. Юрчишена, Л.В. Вінниця немає українська 2017 навч.-метод. посіб. 41
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни «Гроші та кредит» (для студентів 2-го курсу спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), підготовлені колективом викладачів кафедри «Фінанси та банківська справа» і ставлять за мету надання методичної допомоги студентам у підготовці, виконанні та успішному захисті курсової роботи з теоретичних засад функціонування грошей, кредиту і банків. Ця методична розробка містить методичні рекомендації з вибору теми та складання плану курсової роботи, збору вивчення та обробки інформаційних джерел за темою дослідження; композиційної побудови та змісту курсової роботи, вимоги до її оформлення і порядок захисту


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

18 Волкова Валерія Валеріївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ» Козлов, В.П. Матвійчук, В.І. Волкова, В.В. Карпова, Т.С. Вінниця немає українська 2018 навч.-метод. посіб. 44
Навчально-методичний посібник визначає структуру дисципліни «Фінанси»: перелік тем курсу, основні питання для вивчення та ключові слова за кожною темою. Представлено завдання для самостійної роботи: контрольні питання й тестові завдання для перевірки знань, теми рефератів та завдання для індивідуальної роботи.


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

19 Волкова Валерія Валеріївна НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «БАНКІВСЬКА СИСТЕМА» Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Добровольський, О.І. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 79
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу розроблено з метою формування теоретичних знань та набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система». Розкрито концептуальні основи побудови банківської системи України та закордонних країн; обґрунтовано діяльність комерційних банків; висвітлено питання формування та розміщення банківських ресурсів; наведено механізм фінансового моніторингу та забезпечення фінансової безпеки банків. Ця розробка за структурою включає: зміст курсу, завдання для поточного контролю знань студентів, основні терміни, лекційний матеріал, методичні вказівки за темами курсу, питання для самоперевірки, тестові завдання, загальні вказівки щодо виконання самостійної роботи з тем, перелік літературних джерел. Навчально-методичний посібник призначається здобувачам вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування»


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

20 Волкова Валерія Валеріївна Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни ЦЕНТРАЛЬНИЙ БАНК І ГРОШОВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА Волкова, В.В. Волкова, Н.І. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 82
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів та контролю якості засвоєння навчального матеріалу з дисципліни «Центральний банк і грошово-кредитна політика» розроблено з метою підготовки студентів до навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій, певних вимог до вищої школи зі створення умов для самореалізації студентів, затребуваності в суспільстві, формування у майбутніх спеціалістів сучасного економічного мислення та системи глибоких теоретичних знань і практичних навичок з питань організації діяльності центральних банків та методів грошово-кредитного регулювання і оцінку дієвості монетарної політики, розкриття механізму регулювання діяльності комерційних банків


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

21 Мартинець Лілія Асхатівна УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНИМ РОЗВИТКОМ УЧИТЕЛІВ Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2016 навч.-метод. посіб. 43
Досліджуються теоретичні та методологічні основи управління професійним розвитком учителів загальноосвітнього навчального закладу. Обґрунтовано технологію управління професійним розвитком учителів школи. Навчально-методичний посібник призначений для керівників загальноосвітніх навчальних закладів, їхніх заступників, психологів, педагогів


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

22 Мартинець Лілія Асхатівна Сучасні моделі освіти Мартинець, Л. А. Вінниця немає українська 2015 навч.-метод. посіб. 47
У навчально-методичному посібнику містяться матеріали, які розкривають теоретині основи теорії моделювання, зміст популярних сучасних моделей освіти, інноваційних освітніх систем в Україн


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

23 Митько Неля Андріївна Сучасна українська мова. Лексикологія Митько Н. А. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 38
У посібнику подано теми і плани практичних занять з розділів лексикології, фразеології та лексикографії української мови, укладено вправи і завдання, виконання яких сприятиме засвоєнню теоретичного матеріалу і формуванню практичних умінь і навичок аналізу лексичних явищ. Запропоновано словник термінів, який допоможе студентам закріпити знання лінгвістичної термінології. Уміщено рекомендовану літературу до курсу


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

24 Сидорова Антоніна Василівна БІЗНЕС-АНАЛІТИКА Сидорова, А.В. Буркіна, Н.В. Біленко, Д.В. Вінниця немає українська 2019 навч.-метод. посіб. 59
У навчально-методичному посібнику розглянуто теоретикометодологічні засади і прикладні аспекти бізнес-аналітики. Зміст включає статистичні методи економічної аналітики, методи бізнес-аналітики й оцінку ризиків у діяльності суб’єктів господарювання, основи програмування статистичних методів аналізу й моделей в R-середовищі. Для студентів економічних та управлінських спеціальностей закладів вищої освіти, викладачів, аспірантів, наукових працівників, роботодавців, усіх, хто цікавиться питаннями бізнес-аналітики у різних сферах професійної діяльності


№п.п. Автор Назва публікації Спів.автори Видавництво Назва журналу Мова Рік Тип Запитів на цитування Файл

25 Пятницькова Ірина Володимирівна Навчально-методичний посібник зі спецкурсу «Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.» Пятницькова І. Вінниця немає українська 2017 навч.-метод. посіб. 42 no file
Матеріали навчально-методичного посібника спрямовані на поглиблене вивчення студентами історії українського суспільства другої половини ХІХ – на початку ХХ ст., оволодіння практичними навичками пошуку джерел та літератури, відбору історичного матеріалу, аналізу подій і фактів, визначення закономірностей та особливих явищ у соціальній історії України.